E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Б. Піроцький, головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області

На сучасному етапі розвитку підприємства житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) України функціонують у надзвичайно складних умовах. До сфери ЖКГ входять такі види діяльності: експлуатація житлового фонду, централізоване водопостачання і каналізація, міський електротранспорт, теплопостачання, газопостачання, дорожньо-мостове господарство і впорядкування, озеленення населених пунктів, освітлення вулиць тощо.

Сфера ЖКГ є найбільш технічно відсталою з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися.

Недосконалість системи управління призвела до того, що підприємства не спроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належного рівня та якості.

У сфері ЖКГ спостерігається поєднання проблем економічного, організаційного та технологічного походження. Головними з них є:

– застарілість та суттєвий знос житлового фонду;

– майже повністю відпрацьований ресурс всіх інженерних мереж;

– повільний темп проведення реформ у секторі;

– низький рівень обізнаностінаселення щодо правил експлуатації та сумісного проживання, прав та обов’язків щодо ОСББ і т.д.;

– обмежена кількість ефективно діючих суб’єктів господарювання через високі ставки їх оподаткування;

– недосконалість чинного законодавства у сфері ЖКГ.

Особливості фінансового забезпечення житлово-комунальних підприємств полягають у тому, що їх діяльність регулюється органами місцевого самоврядування.

Крім того, населення недостатньо обізнане з порядком сумісної експлуатації житла, розподілу обов’язків щодо його утримання між мешканцями та обслуговуючими організаціями. В області досить низький рівень платоспроможності громадян, що приводить до зростання заборгованості по послугах ЖКГ.

Слід зазначити, що основним конфліктогенним чинником, що впливає на погіршення соціального становища в трудових колективах підприємств, залишається заборгованість із виплати заробітної плати. Причинами її утворення були і залишаються: збитковість фінансово-господарської діяльності внаслідок невідповідності затверджених тарифів за надані послуги їх собівартості; несвоєчасні, неповні розрахунки споживачів житлово-комунальних послуг; несвоєчасне проведення відповідних розрахунків міськими радами за надані послуги по благоустрою територій; недофінансування підприємств ЖКГ з бюджетів усіх рівнів; високий рівень зношеності основних фондів, старіння житлового фонду, комунікацій тощо; не вирішення належним чином та продовження накопичення соціально-побутових проблем.

Сукупність цих факторів призводить до ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ). Стурбованість щодо нинішнього критичного фінансового стану житлово-комунальних підприємств області викликана в першу чергу заборгованістю державного бюджету з фінансування житлових субсидій і пільг.

У таких складних фінансових умовах суб’єкти господарювання ЖКГ втрачають можливість належним чином, якісно та в повному обсязі надавати послуги, зростає кредиторська заборгованість за енергоносії, через фінансову скруту немає можливості придбати обладнання та матеріальні ресурси для проведення запланованих робіт в літній період з підготовки інженерних мереж та об’єктів життєзабезпечення до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

У колективах порушується чинне трудове законодавство, виникає загроза звільнення працівників або скорочення робочого часу. Накопичується заборгованість по заробітній платі, що підвищує імовірність ускладнення становища в трудових колективах.

Тому, з метою вивчення стану СТВ та основних соціально-економічних проблем в колективах підприємств ЖКГ області працівниками Відділення проведено робочі зустрічі з головою обласної профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення В. Сальніковим, головою ФПО І. Москаленком, керівником департаменту ЖКГ та ПЕК облдержадміністрації В. Кривенком. За результатами проведеної роботи були напрацьовані спільні шляхи врегулювання розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцем.

Слід зазначити, що у 2017 році через порушення роботодавцем вимог колективного договору в частині оплати праці, Відділення сприяло вирішенню КТС(К) між найманими працівниками структурного підрозділу – робітниками КП "Діловий центр" Чернігівської обласної ради та адміністрацією КП "Діловий центр" Чернігівської обласної ради.

З метою його вирішення, Відділенням здійснювалися заходи в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та нормативно-правовими актами НСПП, а саме: надавалися консультації і роз’яснення сторонам спорів щодо порядку законного їх врегулювання; надсилалися рекомендації щодо утворення примирних органів і проведення примирних процедур; здійснювалося сприяння узгодженню позицій сторін спорів на всіх стадіях вирішення для вироблення взаємоприйнятих рішень тощо.

За участю Відділення було проведено ряд узгоджувальних та робочих зустрічей. Відпрацьовувалась взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців, з метою стабілізації стану СТВ. Здійснювалась робота по інформуванню громадськості стосовно діяльності НСПП і Відділення, формування громадської думки щодо необхідності правового вирішення КТС(К).

Залучивши конфліктуючі сторони до участі у засіданні круглого столу з метою досягнення компромісних рішень, вдалося врегулювати існуючі розбіжності.

Наразі, на обліку Відділення продовжує перебувати стан СТВ на КП "Ріпкинське ЖЕД" і Ріпкинське КП "Водоканал", де причинами виникнення дестабілізаційного чинника – заборгованості із виплати заробітної плати є: невідшкодування субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на надання пільг і субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг; прострочена дебіторська заборгованість населення.

З точки зору Відділення, найбільш результативними заходами поліпшення ситуації у колективах підприємств, установ, організацій ЖКГ є своєчасне реагування на ускладнення стану СТВ ще на доконфліктній стадії.

У зв’язку із зазначеним, у сфері ЖКГ необхідна спільна наполеглива робота по вдосконаленню всього комплексу правових, економічних та соціальних чинників на всіх рівнях.