E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

О. Федченко, головний спеціаліст відділення НСПП в Кіровоградській області

Упродовж 2017 року діяльність відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", статтями 6 та 7 Закону України "Про соціальний діалог в Україні", нормативно-правовими актами НСПП, Положенням про Відділення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

З метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж року здійснювались заходи щодо усунення 15 чинників дестабілізації у 14 випадках загострення стану СТВ (1 на територіальному рівні, 13 – на виробничому) на 40 підприємствах із загальною чисельністю працюючих 4843 особи.

За сприяння Відділення у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок, сторонами СТВ упродовж 2017 року врегульовано 11 випадків дестабілізації стану СТВ та 12 чинників на 37 підприємствах.

Крім того, упродовж звітного року Відділення сприяло вирішенню 4 КТС(К), у яких найманими працівниками було висунуто 9 вимог, з яких 6 – щодо виконання колективного договору, угоди, 3 – щодо невиконання вимог законодавства про працю. Безпосередніми учасниками спорів були 1107 найманих працівників.

Відділення, в межах повноважень, постійно надає сторонам КТС(К) письмові та усні рекомендації, залучає до вирішення спорів організації профспілок та роботодавців, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Так, за звітний період Відділенням було організовано і проведено 4 засідання примирної комісії та 21 узгоджувальну зустріч, спрямованих на вирішення КТС(К).

Відділенням приділялась особлива увага підвищенню рівня правової культури сторін СТВ. Цьому сприяла участь фахівців Відділення в роботі консультативно-дорадчих органів та органів соціального діалогу, до якої регулярно залучалися представники організацій профспілок та роботодавців, сторони СТВ. Так, упродовж 2017 року Відділенням взято участь у 57 засіданнях консультативно-дорадчих органів області, укладено 10 Угод зі сторонами соціального діалогу, прочитано лекції правовим інспекторам галузі освіти та головам обласних профспілкових організацій Кіровоградської області з питань вирішення КТС(К).

Реалізація укладених Угод сприяла активній взаємодії сторін в питаннях дотримання трудового законодавства, вжиття спільних заходів, спрямованих на підвищення правової культури суб’єктів права та сприяння здійсненню соціального діалогу в області.

На допомогу сторонам СТВ, у 2017 році Відділенням було розроблено методичні рекомендації та презентаційні матеріали з питань порядку вирішення КТС(К), які розміщені на веб-сторінці Відділення.

Упродовж 2017 року з метою реалізації основних напрямів інформаційної політики та підвищення іміджу НСПП, популяризації діяльності Відділення, формування у населення позитивного ставлення до діяльності Служби та забезпечення інформування громадськості про діяльність Відділення на веб-сторінці Відділення висвітлювались актуальні інформаційні матеріали. Так, на електронних інформаційних ресурсах НСПП та Відділення розміщено 31 та 36 інформацій відповідно.

Зокрема, на веб-сторінці Відділення розміщені посилання на офіційний сайт НСПП, основні завдання НСПП, нормативно-правові акти НСПП, статті спеціалістів Відділення, методичні матеріали та інша інформація.

Реалізації інформаційної політики сприяли: участь Відділення в 34 засіданнях комісій, 12 виступів на радіо та телебаченні. Також взято участь в роботі 3 навчально-практичних семінарів, у проведені 1 круглого столу та 19 навчально-практичних семінарах, нарад-семінарах для арбітрів, посередників, завідуючих ІКЦ.

Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" Відділенням постійно проводиться робота щодо оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.

Відділенням упродовж звітного періоду систематично надавалися сторонам СТВ необхідні методичні рекомендації.

Спеціалістами Відділення взято участь у 6 нарадах, семінарах, засіданнях круглого столу; висвітлено в засобах масової інформації 8 публікацій; проведено 7 засідань Комісії.

У 2017 році видано Свідоцтва про підтвердження репрезентативності 13 організаціям профспілок та 1 організації роботодавців.