E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Cічень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Аналітика

Б. Піроцький, головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області

Упродовж 9 місяців 2017 року відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення), виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання і функції, визначені Законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні", нормативно-правовими актами НСПП, Положенням про Відділення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

       О. Федченко, головний спеціаліст відділення НСПП в Кіровоградській області

Упродовж 9 місяців 2017 року діяльність відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) була спрямована на зняття соціального напруження в трудових колективах підприємств області, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), стихійних страйків, колективних припинень роботи та інших акцій соціального протесту.

У звітному періоді Відділення сприяло вирішенню 3 КТС(К), безпосередніми учасниками яких були 1082 найманих працівники 3 підприємств області.

Із 8 висунутих найманими працівниками вимог 5 стосувались виконання колективного договору, угоди та 3 – невиконання вимог законодавства про працю.

З метою невідкладного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) спеціалістами Відділення за звітний період було проведено 4 примирні комісії та 12 узгоджувальних зустрічей, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К). Комплексне і системне вжиття необхідних заходів сприяло своєчасному зниженню соціальної напруженості на підприємствах області.

У січні-вересні 2017 року з метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану СТВ здійснювались заходи щодо усунення 15 чинників дестабілізації, які призвели до ускладнення стану СТВ у 14 випадках на 40 підприємствах і закладах, із загальною чисельністю працюючих 4843 особи.

Основні чинники, які спричинили загострення стану СТВ у вищезазначених випадках, стосувались встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (2 чинники дестабілізації стану СТВ); виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень (1 чинник); невиконання вимог законодавства про працю (12 чинників).

За сприяння Відділення у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок, сторонами СТВ упродовж 9 місяців 2017 року врегульовано 7 випадків дестабілізації стану СТВ (або 50% від загальної кількості), 7 чинників стосувалися невиконання вимог законодавства про працю та 1 ‑ щодо виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень.

З метою невідкладного реагування на ускладнення стану СТВ спеціалістами Відділення у звітному періоді було організовано і проведено 27 узгоджувальних зустрічей із сторонами СТВ, надавались усні роз’яснення і консультації стосовно вирішення спірних питань відповідно до норм чинного законодавства, направлялись письмові рекомендації тощо.

Для підвищення рівня правової культури учасників СТВ та відповідно до п. 7 Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності НСПП, Відділення упродовж 9 місяців 2017 року проводило роботу щодо інформування громадськості про свою діяльність. Зокрема, в рамках взаємодії з районними державними адміністраціями та з метою підвищення рівня правової культури сторін СТВ було направлено публікацію "Про актуальні питання взаємодії Відділення з районними державними адміністраціями", для розміщення в районних засобах масової інформації (газетах).

Також, спеціалістами Відділення здійснено 5 виступів на телебаченні, 2 виступи на радіо, 3 ‑ в друкованих засобах масової інформації.

Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та веб-сторінці Відділення відповідно 25 і 15 інформацій про діяльність Відділення. Взято участь у роботі 1 навчально-практичного семінару; проведено 9 навчально-практичних семінарів, нарад-семінарів для арбітрів, посередників та завідуючих ІКЦ, 4 комісії з питань розгляду поданих документів організаціями профспілок та роботодавців з метою підтвердження їх відповідності критеріям репрезентативності.

Упродовж 9 місяців 2017 року відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" постійно проводиться робота щодо підтвердження репрезентативності суб’єктами соціального діалогу області на територіальному рівні. Відділенням підготовлено та надаються сторонам методичні рекомендації. Упродовж звітного періоду видано Свідоцтва підтвердження критеріям репрезентативності 8 організаціям профспілок та 1 організації роботодавців.

Г.Клочко, заступник начальника відділення НСПП в Харківській області

Упродовж січня-вересня 2017 року відділення НСПП в Харківській області (далі ‑ Відділення) здійснювало заходи у напрямку поліпшення стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та розвитку соціального діалогу; проводило роботу щодо прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), їх попередження та сприяння своєчасному їх вирішенню.

М. Адам, головний спеціаліст відділення НСПП в Львівській області

З метою визначення комплексу необхідних заходів щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів та сприяння своєчасному їх вирішенню правовим шляхом, вироблення пропозицій щодо поліпшення соціально-трудових відносин (далі – СТВ), усунення соціальної напруги в трудових колективах, відділенням НСПП в Львівській області (далі – Відділення) проаналізовано результати роботи за 9 місяців 2017 року.

Б. Старунчак, провідний спеціаліст відділення НСПП в Закарпатській області

Відділення НСПП в Закарпатській області (далі – Відділення) впродовж І півріччя 2017 року виконувало основні завдання НСПП, визначені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенням про Національну службу посередництва і примирення,  Положенням про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення та іншими нормативно-правовими актами, які стосуються його діяльності.