E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Cічень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Аналітика

 

М. Стефаник, головний спеціаліст відділення НСПП в Львівській області

Упродовж І півріччя 2017 року діяльність відділення НСПП в Львівській області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань та функцій, визначених Законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні" та нормативно-правовими актами НСПП.

Відділенням проводився системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин (далі – СТВ) у галузях економіки та у трудових колективах області. У окремих із них спостерігалося ускладнення стану СТВ і виникнення соціального напруження через наявність дестабілізаційних чинників. Відділення своєчасно реагувало на ці ускладнення та проводило комплекс заходів для їх усунення, що сприяло вирішенню вимог найманих працівників, зменшенню соціальної напруги, врегулюванню конфліктів правовим шляхом з метою реалізації конституційних прав та гарантій найманих працівників.

Упродовж І півріччя 2017 року Відділення сприяло вирішенню 24 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі ‑ КТС(К)), з них 21 – на виробничому рівні, 3 – на територіальному рівні. Безпосередніми учасниками зазначених спорів стали 11863 наймані працівники 52 підприємств, установ, організацій області.

Загалом у зазначених КТС(К) найманими працівниками було висунуто 64 вимоги, з яких: 28 або 43,7% від загальної кількості – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 16 (25%) – щодо виконання колективного договору, угоди; 14 (21,9%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 6 (9,4%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Окрім того, у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи по запобіганню виникнення КТС(К) у 9 випадках ускладнення стану СТВ та моніторинг стану СТВ на конфліктогенних підприємствах, в організаціях та установах області.

Упродовж І півріччя 2017 року у Базі даних підприємств, що відзначались підвищеним рівнем конфліктогенності, перебувало 17 підприємств області, на яких Відділенням проведена відповідна рекомендаційно-роз'яснювальна робота.

Усього у І півріччі 2017 року за сприяння та координації Відділення було проведено 85 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, у т. ч. 3 засідання примирних комісій та 82 узгоджувальні зустрічі.

У результаті здійснених заходів у зазначеному періоді врегульовано та знято з реєстрації 9 КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо врегулювання КТС(К) та запобігання їх виникненню Відділенням взято участь у 16-ти засіданнях комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

У зазначеному періоді Відділенням розглянуто 80 звернень (порушено 89 питань) від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об'єднань громадян, з них: письмових – 5 (6,2% від загальної кількості); усних – 60 (75%); звернень на "гарячу лінію" – 15 (18,8%).

Відділенням здійснювались також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України "Про соціальний діалог в Україні", відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу. Відповідно до рішень Відділення упродовж І півріччя п. р. визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні 3 суб'єкти сторін профспілок.

Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС(К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

 

В. Драгомерецька, головний спеціаліст відділення НСПП в Черкаській області

 

Упродовж січня-червня 2017 року відділення НСПП в Черкаській області (далі – Відділення), виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання, визначені Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", статтями 6, 7 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" від 23 грудня 2010 року №2862-V-І, нормативно-правовими актами НСПП, Положенням про Відділення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

Н.Карвацька, заступник начальника відділення НСПП в Львівській області

Упродовж січня-квітня 2017 року відділення НСПП в Львівській області (далі – Відділення) продовжувало здійснювати заходи, спрямовані на виконання завдань та функцій, визначених Законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні", Положенням про НСПП та нормативно-правовими актами НСПП.

 

В. Овчарук, головний спеціаліст відділення НСПП у Волинській області

 

Упродовж першого півріччя 2017 року в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та нормативно правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню та сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області, забезпечення, в межах компетенції, розвитку соціального діалогу у Волинській області.

 

О.Погуляй, головний спеціаліст відділення НСПП в Полтавській області

Упродовж І кварталу 2017 року працівники відділення НСПП в Полтавській області (далі – Відділення), виконуючи повноваження, визначені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», проводили системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин (далі – СТВ) у ряді галузей економіки та у трудових колективах. У окремих із них спостерігалися ускладнення стану СТВ і виникнення соціального напруження через наявність дестабілізаційних чинників.