E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Аналітика

В. Овчарук, головний спеціаліст відділення НСПП у Волинській області

Упродовж січня-вересня 2017 року, в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та нормативно правовими актами НСПП, відділенням НСПП у Волинській області (далі – Відділення), у взаємодії з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, вживались правові та організаційні заходи щодо стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ), запобігання виникненню та сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області.

В. Кравчук, головний спеціаліст відділення НСПП в Тернопільській області

Упродовж січня-вересня 2017 року відділення НСПП в Тернопільській області (далі ‑ Відділення) здійснювало заходи щодо поліпшення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) на підприємствах області та розвитку соціального діалогу, проводило роботу щодо прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), їх попередження та сприяння своєчасному їх вирішенню.

Б. Піроцький, головний спеціаліст відділення НСПП в Чернігівській області

Упродовж 9 місяців 2017 року відділення НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення), виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання і функції, визначені Законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні", нормативно-правовими актами НСПП, Положенням про Відділення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

С. Власенко, начальник відділення НСПП в Черкаській області

Упродовж січня-вересня 2017 року відділення НСПП в Черкаській області (далі – Відділення), виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання, визначені Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", статтями 6,7 Закону України "Про соціальний діалог в Україні", нормативно-правовими актами НСПП, Положенням про Відділення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

       О. Федченко, головний спеціаліст відділення НСПП в Кіровоградській області

Упродовж 9 місяців 2017 року діяльність відділення НСПП в Кіровоградській області (далі – Відділення) була спрямована на зняття соціального напруження в трудових колективах підприємств області, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), стихійних страйків, колективних припинень роботи та інших акцій соціального протесту.

У звітному періоді Відділення сприяло вирішенню 3 КТС(К), безпосередніми учасниками яких були 1082 найманих працівники 3 підприємств області.

Із 8 висунутих найманими працівниками вимог 5 стосувались виконання колективного договору, угоди та 3 – невиконання вимог законодавства про працю.

З метою невідкладного реагування на ускладнення стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) спеціалістами Відділення за звітний період було проведено 4 примирні комісії та 12 узгоджувальних зустрічей, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К). Комплексне і системне вжиття необхідних заходів сприяло своєчасному зниженню соціальної напруженості на підприємствах області.

У січні-вересні 2017 року з метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану СТВ здійснювались заходи щодо усунення 15 чинників дестабілізації, які призвели до ускладнення стану СТВ у 14 випадках на 40 підприємствах і закладах, із загальною чисельністю працюючих 4843 особи.

Основні чинники, які спричинили загострення стану СТВ у вищезазначених випадках, стосувались встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (2 чинники дестабілізації стану СТВ); виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень (1 чинник); невиконання вимог законодавства про працю (12 чинників).

За сприяння Відділення у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок, сторонами СТВ упродовж 9 місяців 2017 року врегульовано 7 випадків дестабілізації стану СТВ (або 50% від загальної кількості), 7 чинників стосувалися невиконання вимог законодавства про працю та 1 ‑ щодо виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень.

З метою невідкладного реагування на ускладнення стану СТВ спеціалістами Відділення у звітному періоді було організовано і проведено 27 узгоджувальних зустрічей із сторонами СТВ, надавались усні роз’яснення і консультації стосовно вирішення спірних питань відповідно до норм чинного законодавства, направлялись письмові рекомендації тощо.

Для підвищення рівня правової культури учасників СТВ та відповідно до п. 7 Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності НСПП, Відділення упродовж 9 місяців 2017 року проводило роботу щодо інформування громадськості про свою діяльність. Зокрема, в рамках взаємодії з районними державними адміністраціями та з метою підвищення рівня правової культури сторін СТВ було направлено публікацію "Про актуальні питання взаємодії Відділення з районними державними адміністраціями", для розміщення в районних засобах масової інформації (газетах).

Також, спеціалістами Відділення здійснено 5 виступів на телебаченні, 2 виступи на радіо, 3 ‑ в друкованих засобах масової інформації.

Підготовлено і розміщено на офіційному сайті НСПП та веб-сторінці Відділення відповідно 25 і 15 інформацій про діяльність Відділення. Взято участь у роботі 1 навчально-практичного семінару; проведено 9 навчально-практичних семінарів, нарад-семінарів для арбітрів, посередників та завідуючих ІКЦ, 4 комісії з питань розгляду поданих документів організаціями профспілок та роботодавців з метою підтвердження їх відповідності критеріям репрезентативності.

Упродовж 9 місяців 2017 року відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" постійно проводиться робота щодо підтвердження репрезентативності суб’єктами соціального діалогу області на територіальному рівні. Відділенням підготовлено та надаються сторонам методичні рекомендації. Упродовж звітного періоду видано Свідоцтва підтвердження критеріям репрезентативності 8 організаціям профспілок та 1 організації роботодавців.