E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Аналітика

М. Адам, головний спеціаліст відділення НСПП в Львівській області

З метою визначення комплексу необхідних заходів щодо запобігання виникнення колективних трудових спорів та сприяння своєчасному їх вирішенню правовим шляхом, вироблення пропозицій щодо поліпшення соціально-трудових відносин (далі – СТВ), усунення соціальної напруги в трудових колективах, відділенням НСПП в Львівській області (далі – Відділення) проаналізовано результати роботи за 9 місяців 2017 року.

Г.Клочко, заступник начальника відділення НСПП в Харківській області

Упродовж січня-вересня 2017 року відділення НСПП в Харківській області (далі ‑ Відділення) здійснювало заходи у напрямку поліпшення стану соціально-трудових відносин на підприємствах області та розвитку соціального діалогу; проводило роботу щодо прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)), їх попередження та сприяння своєчасному їх вирішенню.

 

М. Стефаник, головний спеціаліст відділення НСПП в Львівській області

Упродовж І півріччя 2017 року діяльність відділення НСПП в Львівській області (далі – Відділення) була спрямована на виконання завдань та функцій, визначених Законами України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про соціальний діалог в Україні" та нормативно-правовими актами НСПП.

Відділенням проводився системний моніторинг стану і динаміки соціально-трудових відносин (далі – СТВ) у галузях економіки та у трудових колективах області. У окремих із них спостерігалося ускладнення стану СТВ і виникнення соціального напруження через наявність дестабілізаційних чинників. Відділення своєчасно реагувало на ці ускладнення та проводило комплекс заходів для їх усунення, що сприяло вирішенню вимог найманих працівників, зменшенню соціальної напруги, врегулюванню конфліктів правовим шляхом з метою реалізації конституційних прав та гарантій найманих працівників.

Упродовж І півріччя 2017 року Відділення сприяло вирішенню 24 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі ‑ КТС(К)), з них 21 – на виробничому рівні, 3 – на територіальному рівні. Безпосередніми учасниками зазначених спорів стали 11863 наймані працівники 52 підприємств, установ, організацій області.

Загалом у зазначених КТС(К) найманими працівниками було висунуто 64 вимоги, з яких: 28 або 43,7% від загальної кількості – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 16 (25%) – щодо виконання колективного договору, угоди; 14 (21,9%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 6 (9,4%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Окрім того, у зазначеному періоді Відділення здійснювало заходи по запобіганню виникнення КТС(К) у 9 випадках ускладнення стану СТВ та моніторинг стану СТВ на конфліктогенних підприємствах, в організаціях та установах області.

Упродовж І півріччя 2017 року у Базі даних підприємств, що відзначались підвищеним рівнем конфліктогенності, перебувало 17 підприємств області, на яких Відділенням проведена відповідна рекомендаційно-роз'яснювальна робота.

Усього у І півріччі 2017 року за сприяння та координації Відділення було проведено 85 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, у т. ч. 3 засідання примирних комісій та 82 узгоджувальні зустрічі.

У результаті здійснених заходів у зазначеному періоді врегульовано та знято з реєстрації 9 КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо врегулювання КТС(К) та запобігання їх виникненню Відділенням взято участь у 16-ти засіданнях комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

У зазначеному періоді Відділенням розглянуто 80 звернень (порушено 89 питань) від фізичних та юридичних осіб, сторін СТВ, представників об'єднань громадян, з них: письмових – 5 (6,2% від загальної кількості); усних – 60 (75%); звернень на "гарячу лінію" – 15 (18,8%).

Відділенням здійснювались також заходи щодо забезпечення реалізації Закону України "Про соціальний діалог в Україні", відповідно до якого на НСПП покладено функції щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) сторін соціального діалогу. Відповідно до рішень Відділення упродовж І півріччя п. р. визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності (підтвердили репрезентативність) на територіальному рівні 3 суб'єкти сторін профспілок.

Відділення і надалі здійснюватиме заходи щодо сприяння своєчасному вирішенню КТС(К) та стабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області.

Б. Старунчак, провідний спеціаліст відділення НСПП в Закарпатській області

Відділення НСПП в Закарпатській області (далі – Відділення) впродовж І півріччя 2017 року виконувало основні завдання НСПП, визначені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенням про Національну службу посередництва і примирення,  Положенням про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення та іншими нормативно-правовими актами, які стосуються його діяльності.

 

В. Драгомерецька, головний спеціаліст відділення НСПП в Черкаській області

 

Упродовж січня-червня 2017 року відділення НСПП в Черкаській області (далі – Відділення), виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання, визначені Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", статтями 6, 7 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" від 23 грудня 2010 року №2862-V-І, нормативно-правовими актами НСПП, Положенням про Відділення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.