E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Червень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Розпорядження

Про внесення змін до розпорядження Національної служби
посередництва і примирення від 22.05.2009 року № 117-р
 
 
 
     Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, підпункту 3.4. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
 
      1. Внести до розпорядження Національної служби посередництва і примирення від 22.05.2009 року № 117-р “Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства “Точмаш” міста Донецька та правлінням відкритого акціонерного товариства “Точмаш” міста Донецька” (реєстраційний номер № 045-09/05-В) такі зміни:
1.1. У назві та в пунктах 1, 3 слово “правлінням” замінити словами “керуючим санацією”.
1.2. У пункті 4 слово “правлінню” замінити словами “керуючому санацією”.
Підстава:
1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області від 21.09.2009 року № 06-03-05/01-132;
2) ухвала господарського суду Донецької області від 10.08.2009 року  (справа № 42/41Б).
     2. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні зміни в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).
 
     3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області забезпечити подальше сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства “Точмаш” міста Донецька та керуючим санацією відкритого акціонерного товариства “Точмаш” міста Донецька в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.
 
     4. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників відкритого акціонерного товариства “Точмаш” міста Донецька, керуючому санацією відкритого акціонерного товариства “Точмаш” міста Донецька, Донецькому міському голові, Донецькій обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області.
Голова                            О.Окіс
Про  реєстрацію  колективного  трудового  спору
між    найманими    працівниками    комунального
підприємства   “Комбінат   шкільного   харчування”
міста Енергодара Запорізької області та директором
комунального підприємства “Комбінат шкільного
харчування” міста Енергодара Запорізької області
 
 
 
     Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
 
      1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками комунального підприємства “Комбінат шкільного харчування” міста Енергодара Запорізької області та директором комунального підприємства “Комбінат шкільного харчування” міста Енергодара Запорізької області з 17.09.2009 року і присвоїти йому реєстраційний номер 067-09/08-В.
 
       2. Зареєструвати першу-шосту вимоги найманих працівників:
“1) забезпечити економічну стабільність та розвиток підприємства, у відповідності до п. 1.6. Розділу 1 “Загальні положення” колективного договору “КП КШХ” на 2006-2008 р.р.;
2) вживати невідкладні заходи по стабілізації виробництва, у відповідності до п. 1.2. Розділу 2 “Виробнича діяльність” колективного договору “КП КШХ” на 2006-2008 р.р.;
3) дотримуватися вимог КЗпП України – забезпечувати зайнятість працівників та їх соціальний захист у відповідності до п. 3.1. Розділу 3 “Забезпечення зайнятості працівників” колективного договору “КП КШХ” на 2006-2008 р.р.;
4) дотримуватися строків виплати заробітної плати: 8-го та 22-го числа кожного місяця, у відповідності до Розділу 4 “Оплата праці, гарантії, компенсації” колективного договору “КП КШХ” на 2006-2008 р.р.;
 
5) організовувати працю робітників, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, безпечні та здорові умови праці, справний стан обладнання, запас матеріальних ресурсів та матеріалів, необхідних для безперебійної та ритмічної роботи, у відповідності до п. 4.1.1. Розділу 4 “Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників КП КШХ”;
6) виконувати п.п. 4.1.2. – 4.1.5., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.10. – 4.1.21. Розділу 4 “Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників “КП КШХ”.
 
      3. Відмовити в реєстрації сьомої та восьмої вимог найманих працівників:
“7) виконувати в повному обсязі інші норми колективного договору “КП КШХ” на 2006-2008 р.р. та “Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників “КП КШХ”, оскільки зазначена вимога має загальний характер, не конкретизована, не є предметом даного колективного трудового спору;
“8) не проводити скорочення чисельності працівників “КП КШХ” до вирішення питання по протестам прокурора м. Енергодар на розпорядження міського голови щодо передачі основних засобів та інвентарю з балансу “КП КШХ, а також до прийняття рішення власником підприємства Енергодарською міською радою по ситуації на “КП КШХ”, оскільки зазначена вимога не є предметом даного колективного трудового спору і повинна вирішуватися в установленому чинним законодавством України порядку.
 
     4. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області у межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями:
- надати необхідні роз’яснення найманим працівникам комунального підприємства “Комбінат шкільного харчування” міста Енергодара Запорізької області;
- забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору.
 
     5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників комунального підприємства “Комбінат шкільного харчування” міста Енергодара Запорізької області, директору комунального підприємства “Комбінат шкільного харчування” міста Енергодара Запорізької області, Енергодарському міському голові Запорізької області, Запорізькій обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області.
 
 
 
Голова            О.Окіс
Про  зняття  з  реєстрації  частини  вимоги  у  колективному
трудовому спорі між найманими працівниками комунального
підприємства    “Черкасиелектротранс”    міста    Черкаси    та
директором комунального підприємства “Черкасиелектротранс”
міста Черкаси
 
 
 
      Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, підпунктів 6.2., 6.3. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
 
    1. Зняти з реєстрації вимогу у частині: “Забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати” у колективному трудовому спорі між найманими працівниками комунального підприємства “Черкасиелектротранс” міста Черкаси та директором комунального підприємства “Черкасиелектротранс” міста Черкаси, зареєстровану з 22.04.2005 року (реєстраційний номер спору 041-05/23-В), як вирішену.
Підстава:
1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області від 16.09.2009 року № 02-23/01-92;
2) лист голови профспілкової організації комунального підприємства “Черкасиелектротранс” міста Черкаси від 15.09.2009 року № 4.
 
     2. Рекомендувати сторонам даного колективного трудового спору продовжити здійснення примирних процедур щодо задоволення невирішеної частини вимоги: “Забезпечити своєчасну виплату поточної заробітної плати відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Закону України “Про оплату праці” та колективного договору”.
 
     3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області забезпечити подальше сприяння вирішенню цього колективного трудового спору в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.
 
      4. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).
 
      5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників комунального підприємства “Черкасиелектротранс” міста Черкаси, директору комунального підприємства “Черкасиелектротранс” міста Черкаси, Черкаському міському голові, Черкаській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області.
 
 
Голова                                                              О.Окіс
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими
працівниками відкритого акціонерного товариства “Монастириське автотранспортне   підприємство-16151” міста   Монастириська
Тернопільської області та адміністрацією відкритого акціонерного
товариства “Монастириське автотранспортне підприємство-16151”
міста Монастириська Тернопільської області
 
 
 
      Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
 
       1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства “Монастириське автотранспортне підприємство-16151” міста Монастириська Тернопільської області та адміністрацією відкритого акціонерного товариства “Монастириське автотранспортне підприємство-16151” міста Монастириська Тернопільської області з 16.09.2009 року і присвоїти йому реєстраційний номер 066-09/19-В.
 
     2. Зареєструвати вимогу найманих працівників: “Ліквідувати заборгованість із заробітної плати, яка станом на 10.09.2009 року складала 86,0 тис. грн.”.
 
      3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Тернопільській області забезпечити сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства “Монастириське автотранспортне підприємство-16151” міста Монастириська Тернопільської області та адміністрацією відкритого акціонерного товариства “Монастириське автотранспортне підприємство-16151” міста Монастириська Тернопільської області в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.
 
     4. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників відкритого акціонерного товариства “Монастириське автотранспортне підприємство-16151” міста Монастириська Тернопільської області, адміністрації відкритого акціонерного товариства “Монастириське автотранспортне підприємство-16151” міста Монастириська Тернопільської області, Монастириському міському голові Тернопільської області, Тернопільській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Тернопільській області.
 
 
 
Голова             О.Окіс
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими
працівниками   державного   підприємства   Суднобудівний   завод
імені  61  комунара”  міста  Миколаєва  та  генеральним  директором
державного підприємства Суднобудівний завод імені 61 комунара”
міста Миколаєва
 
 
 
      Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
 
         1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками державного підприємства “Суднобудівний завод   імені 61 комунара” міста Миколаєва та генеральним директором державного підприємства “Суднобудівний завод імені 61 комунара” міста Миколаєва з 15.09.2009 року і присвоїти йому реєстраційний номер 065-09/14-В.
 
     2. Зареєструвати такі вимоги найманих працівників:
“1) виплатити заробітну плату з квітня 2009 року по липень 2009 року;
2) забезпечити виплату поточної заробітної плати за серпень 2009 року відповідно до п. 31, 32 колективного договору заводу;
3) вчасно виплачувати заробітну плату за період відпустки відповідно до Закону України “Про відпустки”, п. 51 колективного договору заводу;
4) виплатити компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати відповідно до п. 18 колективного договору заводу”.
 
     3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області забезпечити сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками державного підприємства “Суднобудівний завод імені 61 комунара” міста Миколаєва та генеральним директором державного підприємства “Суднобудівний завод  імені 61 комунара” міста Миколаєва в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.
 
     4. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників державного підприємства “Суднобудівний завод імені 61 комунара” міста Миколаєва,  генеральному директору державного підприємства “Суднобудівний завод імені 61 комунара” міста Миколаєва, Миколаївському міському голові, Миколаївській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області.
 
 
Голова                     О.Окіс