E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Розпорядження

Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими
працівниками механічного цеху № 6 відкритого акціонерного
товариства “SELMI” міста Суми та правлінням відкритого
акціонерного товариства “SELMI” міста Суми
 
 
     Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
 
         1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками механічного цеху № 6 відкритого акціонерного товариства “SELMI” міста Суми та правлінням відкритого акціонерного товариства “SELMI” міста Суми з 23.03.2009 року і присвоїти йому реєстраційний номер 033-09/18-В.
 
     2. Зареєструвати такі вимоги найманих працівників:
“1) погасити заборгованість із заробітної плати за жовтень, листопад та грудень 2008 року, а також січень 2009 року до 10 квітня 2009 року;
2) в подальшому регулярно та своєчасно виплачувати всім працівникам цеху аванс (21-23 числа поточного місяця) та проводити повний розрахунок по заробітній платі (з 8 по 11 число за минулий місяць), як це передбачено трудовим законодавством і колективним договором”.
 
     3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Сумській області забезпечити сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками механічного цеху № 6 відкритого акціонерного товариства “SELMI” міста Суми та правлінням відкритого акціонерного товариства “SELMI” міста Суми в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.
 
     4. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників механічного цеху № 6 відкритого акціонерного товариства “SELMI” міста Суми, правлінню відкритого акціонерного товариства “SELMI” міста Суми, Сумському міському голові, Сумській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Сумській області.
 
 
Голова                     О.Окіс
Про реєстрацію колективного трудового спору між
найманими працівниками відокремленого виробничого
підрозділу “Шахта “Ніканор-Нова” державного підприємства
“Луганськвугілля” міста Зоринська Перевальського району
Луганської області та генеральним директором державного
підприємства “Луганськвугілля” міста Луганська
Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками відокремленого виробничого підрозділу “Шахта “Ніканор-Нова” державного підприємства “Луганськвугілля” міста Зоринська Перевальського району Луганської області та генеральним директором державного підприємства “Луганськвугілля” міста Луганська з 16.03.2009 року і присвоїти йому реєстраційний номер 032-09/12-В.
2. Зареєструвати першу, другу, третю, четверту, п’яту, восьму, дев’яту, десяту, одинадцяту та дванадцяту вимоги найманих працівників:
“1) забезпечити своєчасну виплату поточної заробітної плати в строки, встановлені колективним договором шахти;
2) забезпечити своєчасну виплату заробітної плати на період чергової відпустки не менш ніж за три дні до виходу у відпустку;
3) забезпечити повний грошовий розрахунок в день звільнення працівника з роботи;
4) встановити гарантований державою мінімальний тариф оплати праці, збільшений на коефіцієнт 1,2 згідно норми Генеральної угоди;
5) погасити існуючу заборгованість із заробітної плати;
8) здійснювати оплату в подвійному розмірі надурочного фіксованого роботодавцем, оплачуваного робочого часу пересування працівника в надрах шахти від ствола шахти до робочого місця та назад до стволу;
9) здійснювати із розрахунку встановленої тарифної ставки працівника оплату оплачуваного робочого часу пересування працівника в надрах шахти від ствола шахти до робочого місця та назад до стволу;
10) здійснювати оплату в подвійному розмірі надурочного фіксованого роботодавцем, робочого часу 1,5 години, щоденного обов’язкового перебування на земній поверхні шахти (в кімнаті нарядної” дільниці для отримання змінного наряд-завдання та інструктажу по безпеці праці, перевдягання і умивання в душовій);
11) здійснювати обов’язкове корегування розміру нарахованої середньої заробітної плати працівникам шахти на період чергової відпустки згідно з пунктом 10 розділу ІV Порядок розрахунку виплат у всіх випадках збереження заробітної плати Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100;
12) забезпечити засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) всіх працівників шахти: спеціальним одягом, спеціальним взуттям, миючими засобами, засобами індивідуального пилоподавлення в обсязі норми, встановленої колективним договором шахти”.
3. Відмовити в реєстрації шостої та сьомої вимог найманих працівників:
“6) погасити існуючу заборгованість на особових рахунках працівників шахти в пенсійному Фонді;
7) погасити існуючу заборгованість щомісячних обов’язкових фінансових відрахувань 0,6% від фонду оплати праці на р/рахунок профспілкових організацій НПГ та ППВП шахти на культурно-масову та спортивно-оздоровчу роботу”,
оскільки зазначені вимоги не є предметом даного колективного трудового спору і повинні вирішуватися в установленому чинним законодавством України порядку.
4. Зняти з реєстрації третю, четверту та п’яту вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками відокремленого виробничого підрозділу “Шахта “Ніканор-Нова” державного підприємства “Луганськвугілля” міста Зоринська Перевальського району Луганської області та генеральним директором державного підприємства “Луганськвугілля” міста Луганська, зареєстровані розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 11.02.2005 року № 027-р, із наступними змінами (реєстраційний номер спору № 010-05/12-В), як такі, що за змістом відповідають відповідно першій, другій та дванадцятій вимогам та є предметом зареєстрованого цим розпорядженням колективного трудового спору.
5. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Луганській області в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями:
- надати необхідні роз’яснення найманим працівникам відокремленого виробничого підрозділу “Шахта “Ніканор-Нова” державного підприємства “Луганськвугілля” міста Зоринська Перевальського району Луганської області;
- забезпечити сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками відокремленого виробничого підрозділу “Шахта “Ніканор-Нова” державного підприємства “Луганськвугілля” міста Зоринська Перевальського району Луганської області та генеральним директором державного підприємства “Луганськвугілля” міста Луганська.
6. Рекомендувати Міністерству вугільної промисловості України, Луганській обласній державній адміністрації, Луганському міському голові, Перевальській районній державній адміністрації Луганської області, Зоринському міському голові Перевальського району Луганської області в межах своїх повноважень та з метою вирішення даного колективного трудового спору і стабілізації соціально-трудових відносин у відокремленому виробничому підрозділі “Шахта “Ніканор-Нова” державного підприємства “Луганськвугілля” міста Зоринська Перевальського району Луганської області вжити відповідних заходів щодо забезпечення конституційних прав найманих працівників на працю.
7. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників відокремленого виробничого підрозділу “Шахта “Ніканор-Нова” державного підприємства “Луганськвугілля” міста Зоринська Перевальського району Луганської області, генеральному директору державного підприємства “Луганськвугілля” міста Луганська, Зоринському міському голові Перевальського району Луганської області, Перевальській районній державній адміністрації Луганської області, Луганському міському голові, Луганській обласній державній адміністрації, Міністерству вугільної промисловості України, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Луганській області.
Голова О.Окіс
Про реєстрацію колективного трудового спору між
найманими працівниками відособленого підрозділу “Автомобіліст”
державного підприємства “Красноармійськвугілля” міста Димитрова
Донецької області та адміністрацією державного підприємства
“Красноармійськвугілля” міста Димитрова Донецької області
Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками відособленого підрозділу “Автомобіліст” державного підприємства “Красноармійськвугілля” міста Димитрова Донецької області та адміністрацією державного підприємства “Красноармійськвугілля” міста Димитрова Донецької області з 20.03.2009 року і присвоїти йому реєстраційний номер 031-09/05-В.
2. Зареєструвати такі вимоги найманих працівників:
“1) своєчасно виплачувати поточну заробітну плату відповідно до п. 8.21 колективного договору ДП “Красноармійськвугілля” на 2007 рік;
2) здійснювати в першочерговому порядку виплату заробітної плати по відношенню до інших платежів відповідно до п. 8.21 колективного договору ДП “Красноармійськвугілля” на 2007 рік;
3) погасити до 20 березня 2009 року заборгованість із заробітної плати за період з листопада 2008 року по січень 2009 року;
4) забезпечити в повному обсязі працівників ВП “Автомобіліст” засобами індивідуального захисту відповідно до п. 9.6 колективного договору ДП “Красноармійськвугілля” на 2007 рік”.
3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області забезпечити сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками відособленого підрозділу “Автомобіліст” державного підприємства “Красноармійськвугілля” міста Димитрова Донецької області та адміністрацією державного підприємства “Красноармійськвугілля” міста Димитрова Донецької області в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.
4. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників відособленого підрозділу “Автомобіліст” державного підприємства “Красноармійськвугілля” міста Димитрова Донецької області, адміністрації державного підприємства “Красноармійськвугілля” міста Димитрова Донецької області, Димитровському міському голові Донецької області, Донецькій обласній державній адміністрації, Міністерству вугільної промисловості України, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області.
Голова О.Окіс
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору
між найманими працівниками Харківського державного
авіаційного виробничого підприємства міста Харкова та
генеральним директором Харківського державного
авіаційного виробничого підприємства міста Харкова
Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, підпунктів 6.1., 6.5. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
1. Вважати колективний трудовий спір між найманими працівниками Харківського державного авіаційного виробничого підприємства міста Харкова та генеральним директором Харківського державного авіаційного виробничого підприємства міста Харкова, зареєстрований з 07.04.2008 року (реєстраційний номер спору 021-08/20-В), вирішеним.
Підстава:
1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Харківській області від 27.03.2009 року № 01-20/02-14-57;
2) угода між представниками сторін колективного трудового спору від 26.03.2009 року.
2. Зняти колективний трудовий спір між найманими працівниками Харківського державного авіаційного виробничого підприємства міста Харкова та генеральним директором Харківського державного авіаційного виробничого підприємства міста Харкова з реєстрації.
3. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).
4. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників Харківського державного авіаційного виробничого підприємства міста Харкова, генеральному директору Харківського державного авіаційного виробничого підприємства міста Харкова, Харківському міському голові, Харківській обласній державній адміністрації, Міністерству промислової політики України, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Харківській області.
Голова О.Окіс
Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між
найманими працівниками Первомайського державного підприємства
“Хімпром” міста Первомайського Харківської області та керуючим
санацією Первомайського державного підприємства “Хімпром”
міста Первомайського Харківської області
Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, підпунктів 6.1., 6.5. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
1. Зняти з реєстрації колективний трудовий спір між найманими працівниками Первомайського державного підприємства “Хімпром” міста Первомайського Харківської області та керуючим санацією Первомайського державного підприємства “Хімпром” міста Первомайського Харківської області, зареєстрований розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 01.06.2006 року № 135-р (реєстраційний номер спору 036-06/20-В), у зв'язку з частковим виконанням вимог, висунутих найманими працівниками Первомайського державного підприємства “Хімпром” міста Первомайського Харківської області та з укладенням угоди між сторонами зазначеного колективного трудового спору про його припинення.
Підстава:
1) подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Харківській області від 20.03.2009 року № 01-20/02-14-51;
2) угода між представниками сторін колективного трудового спору про його припинення від 19.03.2009 року.
2. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).
3. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників Первомайського державного підприємства “Хімпром” міста Первомайського Харківської області, керуючому санацією Первомайського державного підприємства “Хімпром” міста Первомайського Харківської області, Первомайському міському голові Харківської області, Харківській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Харківській області.
Голова О.Окіс