E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

На виконання Закону України «Про соціальний діалог в Україні» і Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 р. № 73, відділення Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області (далі – Відділення) продовжує проводити відповідну роботу з питань оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.

 

26 вересня 2018 року Відділенням проведено робочу зустріч з Т.І. Коваленко, завідуючою відділом організаційно-масової роботи Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (далі – Профспілка). Під час зустрічі були отримані документи Новоархангельської, Олександрійської, Петрівської та Кіровоградської районних організацій профспілок з метою підтвердження відповідності критеріям репрезентативності, які будуть розглянуті Комісією Відділення для підготовки висновку та прийняття відповідного рішення. В ході робочої зустрічі було обговорено питання щодо подальшої взаємодії Відділення та Профспілки з питань запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному їх вирішенню та здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності членів даної Профспілки.

На виконання Плану роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області (далі – Відділення) на вересень 2018 року під головуванням начальника Відділення А. Хімчака 21 вересня 2018 року проведено друге і третє засідання комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України  на територіальному рівні (далі – Комісія).

На засіданнях Комісії були присутні члени комісії та запрошені:голова Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України  В. Доценко. 

Комісією розглянуті наступні питання:

-розгляд та аналіз документів, поданих до Відділення, Донецькою обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я України  для підтвердження оцінки відповідності критеріям репрезентативності на територіальному рівні;

-обговорення та прийняття висновку Комісії щодо підтвердження репрезентативності Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України  на територіальному рівні.

На другому засіданні Комісії за результатами аналізу наданих документів встановлено, що до складу Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України входить 13 територіальних організацій профспілки, загальна чисельність яких станом на 01.09.2018 року складає 26945 осіб. По кожній із профспілкових організацій є відповідна інформація.

Членами Комісії було здійснено порівняння даних про загальну чисельність членів  профспілки, які входять до Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України з даними органу статистики про чисельність зайнятого населення по Донецькій області. Кількість зайнятого населення у Донецької області за 2017 рік за даними Головного управління статистики у Донецькій області складає 734,3 тис. осіб. Чисельність членів профспілок, які входять до Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України, складає 3,7%, що відповідає критерію оцінки репрезентативності на територіальному рівні для обласних профспілок (2%).

Також розглянуто Статут професійної спілки працівників охорони здоров’я України із змінами і доповненнями, який затверджений VІІ з’їздом Професійної спілки працівників охорони здоров’я України  09.12.2015 р.

Комісією здійснено оцінку Донецької обласної організації  професійної спілки працівників охорони здоров’я України на відповідність критеріям репрезентативності, такими як:

  -легалізація (реєстрація) зазначеної організації відповідно до закону та її  статус;

-загальна чисельність членів обласної організації профспілки;

-територіальна розгалуженість.

За результатами проведеного членами Комісії аналізу наданих до розгляду документів встановлено, що всі документи  Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України складено належним чином.

Голова Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України В. Доценко погодився з проведеним Комісією аналізом наданих документів.

На третьому засіданні Комісії розглянуто Висновок Комісії щодо Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України, а саме:

–організація легалізована і має статус – обласний;

–відповідає критеріям репрезентативності за загальною кількістю її членів по відношенню до  кількості зайнятого населення по Донецькій області;

–має територіальну розгалуженість, оскільки профспілкові організації, що входять до її складу, знаходяться в адміністративно-територіальній одиниці Донецької області на підконтрольній українській владі території.

За результатами розгляду Висновку Комісії вирішено рекомендувати начальнику Відділення прийняти рішення про підтвердження репрезентативності Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України та видати даній обласній організації профспілки Свідоцтво про підтвердження репрезентативності.

12 вересня 2018 року начальник відділення Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) в Черкаській області (далі – Відділення) С. Власенко та головний спеціаліст Відділення О. Бульченко взяли участь у «круглому столі» Черкаської обласної організації профспілки машинобудівників та приладобудівників України (далі – Профспілка) на тему: «Соціальний діалог як інструмент взаємодії».

Голова Профспілки Л. Миколаєнко підбила підсумки роботи профспілкової організації за минулий рік та січень-серпень 2018 року, особливо акцентувавши увагу на співпраці з соціальними партнерами і зазначила, що соціальний діалог є одним з найефективніших перспективних шляхів забезпечення сталого розвитку і реагування на виклики у сфері праці. Соціальний діалог – це інструмент, який базується на «моральних зобов’язаннях» соціальних партнерів щодо дотримання основних соціальних прав та домовленостей у таких сферах: зайнятість та справедлива заробітна плата; поліпшення умов життя та праці; соціальний захист; гендерна рівність та відсутність дискримінації; охорона здоров’я та безпека на робочому місці; гарантії мінімального доходу для осіб похилого віку тощо. Сторони повинні посилювати діалог та співробітництво щодо дотримання соціальних стандартів у вказаних сферах. Тому соціальний діалог має базуватися на традиційних і нових формах співробітництва між владою, організаціями працівників і роботодавців, між державою і приватними секторами й організаціями громадянського суспільства для максимального підвищення рівня життя.

Під час «круглого столу»  начальник Відділення С. Власенко виступив на тему: «Закон України «Про соціальний діалог в Україні» в дії» та акцентував увагу на тому, що Закон України «Про соціальний діалог в Україні» визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної  соціальної  і  економічної  політики, регулювання трудових,  соціальних,  економічних  відносин  та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві. Відповідно до статей 6,7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» Відділення проводить оцінку відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, що дає можливість обласним галузевим профспілкам брати участь у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

 

Головний спеціаліст Відділення О. Бульченко проінформувала, що станом на 12.09.2018 Відділенням визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності на територіальному рівні 15 суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, у т. ч. 14 суб'єктів сторони профспілок та 1 суб'єкт організацій роботодавців. Вказаним суб'єктам сторін профспілок та організацій роботодавців Відділенням видано Свідоцтво про відповідність критеріям репрезентативності. Відповідно до пункту 4.2. Порядку з дати прийняття Відділенням рішення про відповідність критеріям репрезентативності суб'єкт сторони профспілок або суб'єкт сторони роботодавців вважається репрезентативним і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу. У разі не підтвердження наданої суб'єктами профспілок та організацій роботодавців, їх об'єднань інформації Відділенням може бути прийнято рішення про невідповідність критеріям репрезентативності, про що видається відповідна довідка. Національна служба посередництва і примирення та її відділення за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження ведуть реєстр суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців. Оприлюднення реєстру суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, які пройшли оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) здійснюється на офіційному сайті Національної служби посередництва і примирення (http://www.nspp.gov.ua/) та в Бюлетені Національної служби посередництва і примирення. Зважаючи на надану інформацію, Профспілці рекомендовано повторно пройти оцінку відповідності критеріям репрезентативності, адже дія попереднього Свідоцтва закінчилася у 2017 році.

Наприкінці засідання «круглого столу», з метою подальшої реалізації спільних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню та здійсненню соціального діалогу в Черкаській області, за ініціативи начальника Відділення, було обговорено проект Угоди про співпрацю між Відділенням та Профспілкою. 

Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, у серпні 2018 року до Комісії відділення Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області (далі –Комісія) надійшли документи від Рівненського обласного об’єднання організацій роботодавців «Роботодавці Рівненщини»  для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності вказаної організації роботодавців.

В результаті роботи Комісії було підготовлено Висновок і прийняте Рішення відділення Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області (далі – Відділення), згідно з яким Рівненське обласне об’єднання організацій роботодавців «Роботодавці Рівненщини» визнано репрезентативним.

 

13 вересня 2018 року у приміщенні Відділення відбулась зустріч начальника Відділення М.Краська з Головою Рівненського обласного об’єднання організацій роботодавців «Роботодавці Рівненщини». Під час зустрічі Голові об’єднання організацій роботодавців «Роботодавці Рівненщини» було вручено Свідоцтво від 12 вересня 2018 року №001–18-17–Т про визнання Рівненського обласного об’єднання організацій роботодавців «Роботодавці Рівненщини» таким, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та делегування представників до органів соціального діалогу.

 

Також під час зустрічі були обговорені питання плідної співпраці у напрямах врегулювання ймовірних чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та забезпечення соціальної стабільності  на підриємствах – членах організацій роботодавців, які входять до їх складу. 

Відповідно до Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення (далі–НСПП) від 21 липня 2011 року № 73, Комісією відділення НСПП в Черкаській області здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Черкаської обласної об’єднаної організації Регіональної профспілкової організації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, на територіальному рівні, для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

 

На підставі аналізу поданих Організацією документів, Рішенням відділення НСПП в Черкаській області (далі–Відділення) від 27 серпня 2018 року, Черкаську обласну об’єднану організацію Регіональної профспілкової організації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції визнана такою, що відповідає критеріям репрезентативності.

 

29 серпня 2018 року, в приміщенні Відділення відбулася робоча зустріч за участі працівників Відділення та Профспілки, в ході якої начальник Відділення С. Власенко вручив голові Черкаської обласної об’єднаної організації Регіональної профспілкової організації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Кононенку С.М. Рішення від 27 серпня 2018 року № 005-18/23-П та Свідоцтво від 27 серпня 2018 року № 005-18/23-Т «Про відповідність критеріям репрезентативності Черкаської обласної об’єднаної організації Регіональної профспілкової організації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції».

 

 

Крім того, під час зустрічі були обговорені правові засади організації та проведення соціального діалогу в Україні, відповідно до вимог Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та досягнута домовленість про подальше укладення Угоди про співпрацю між Відділенням та Профспілкою з метою збереження соціальної стабільності та запобігання виникненню конфліктних ситуацій.