E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

21 грудня 2017 року О. Крайносвіт, начальник відділення НСПП в Кіровоградській області  (далі – Відділення)  взяла участь у роботі VІ Пленуму Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Одним  із питань, яке було обговорено учасниками Пленуму було підтвердження оцінки відповідності критеріям репрезентативності відповідно Закону України «Про соціальний діалог в Україні» (далі – Закон).

О. Крайносвіт зазначила, що відповідно до наданих повноважень  Законами України « Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та «Про соціальний діалог в Україні» Відділення проводить оцінку відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок на території Кіровоградської області. Так, упродовж 2017 року підтвердили репрезентативність 5 районних та 4 міських організацій профспілок галузі освіти, зокрема:

-         Кіровоградська міська профспілкова організація працівників освіти і науки України;

-         Світловодська районна організація  профспілки працівників освіти і науки України;

-         Компаніївська  районна організація  профспілки працівників освіти і науки України;

-         Знам’янська  районна організація  профспілки працівників освіти і науки України;

-         Бобринецька  районна організація  профспілки працівників освіти і науки України;

-         Світловодська міська  організація профспілки працівників освіти і науки України;

-               Олександрійська  міська  організація профспілки працівників освіти і науки України;

-               Знам’янська міська організація  профспілки працівників освіти і науки України;

-               Долинська  районна  організація  профспілки працівників освіти і науки України.

Звернула увагу присутніх, що підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок здійснюється один раз на п’ять років та на необхідність своєчасної підготовки і подання документів з метою належного їх вивчення та ухвалення Комісією Відділення відповідного висновку – підстави для прийняття відповідного рішення.

У підсумку зустрічі О. Крайносвіт вручила Свідоцтва про підтвердження репрезентативності на територіальному рівні для  участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод, делегуванні представників до органів соціального діалогу та досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці з Відділенням в питаннях соціального діалогу.

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, Комісією відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області (далі – Відділення НСПП) з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні було здійснено аналіз документів, наданих Дніпропетровською обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України.

За підсумками проведеної Відділенням НСПП роботи, Дніпропетровська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України була визнана такою, що підтвердила репрезентативність на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу у відповідних галузях.

19 грудня 2017 року в.о. начальника Відділення НСПП В.Гондзою видано представнику юридичного відділу Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України А. Швецю Рішення від 18.12.2017 № 016-17/04-П «Про підтвердження репрезентативності Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України» та Свідоцтво про підтвердження репрезентативності від 18.12.2017 № 014-17/04-Т.

Під час урочистого заходу також були обговорені напрямки співпраці Відділення НСПП та Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України у справі сприяння стабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств Дніпропетровської області.

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, Комісією відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області (далі – Відділення) з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні було здійснено аналіз документів, наданих Дніпропетровською обласною організацією профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України.

За підсумками проведеної Відділенням роботи, Дніпропетровську обласну організацію профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України було визнано такою, що підтвердила репрезентативність на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та делегування представників до органів соціального діалогу у відповідних галузях.

11 грудня 2017 року заступником начальника Відділення НСПП В.Гондзою було видано завідуючій відділом захисту економічних прав працюючих Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України Рішення від 11.12.2017 № 015-17/04-П «Про підтвердження репрезентативності Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України» та Свідоцтво про підтвердження репрезентативності від 11.12.2017 № 013-17/04-Т.

Під час урочистого заходу також були обговорені напрямки співпраці Відділення НСПП та Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України у справі сприяння стабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств Дніпропетровської області.

 

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, до відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області (далі – Відділення) надійшли документи від Миколаївської обласної організації профспілки працівників державних установ для підтвердження процедури репрезентативності.

 

 

На основі проведеного аналізу поданих матеріалів встановлено, що Миколаївська обласна організація профспілки працівників державних установ є організаційною ланкою Професійної спілки працівників державних установ України, добровільним об’єднанням первинних профспілкових організацій профспілки, що діє на території Миколаївської області.

 

Професійна спілка працівників державних установ України, до складу якої входить Миколаївська обласна організація профспілки працівників державних установ, є всеукраїнською добровільною неприбутковою громадською організацією, члени якої пов’язані спільними інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (служби, навчання), створеною з метою представництва та здійснення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів її членів.

 

Профспілка об’єднує працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, службовців Збройних сил України, інших державних установ, організацій, підприємств, банківських та фінансових установ, страхових компаній і суміжних за родом діяльності інших організацій незалежно від форм власності та видів господарювання, учнів та студентів, які навчаються у відомчих навчальних закладах, осіб які звільнились у зв’язку з виходом на пенсію або тимчасово не працюють.

 

На основі проведеного аналізу структури Миколаївської обласної організації профспілки працівників державних установ встановлено, що у складі Профспілки діють 43 профспілкові організації: 23 первинні профспілкові організації і 20 територіальних організацій профспілки.

 

На підставі поданої Миколаївською обласною організацією профспілки працівників державних установ довідки про загальну чисельність членів профспілки Миколаївської обласної організації профспілки працівників державних установ станом на 01.01.2017 року встановлено, що загальна чисельність членів профспілки, які перебувають на обліку у Миколаївській обласній організації профспілки працівників державних установ, складає 7436 членів профспілки. Питома вага кількості членів Миколаївської обласної організації профспілки працівників державних установ у галузі державного управління Миколаївської області складає 19,3%.

 

 

За результатами вивчення поданих до Відділення матеріалів, було прийнято рішення визнати Миколаївську обласну організацію профспілки працівників державних установ такою, що підтвердила репрезентативність на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та делегування представників до органів соціального діалогу.

 

 

20 грудня 2017 року під час роботи Пленуму Миколаївської обласної організації профспілки працівників державних установ в урочистій обстановці начальник Відділення О. Євченко вручила голові профспілки Т. Бугаєнко Свідоцтво від 26 вересня 2017 року № 002-17-14-Т про визнання Миколаївської обласної організації профспілки працівників державних установ такою, що підтвердила репрезентативність та має право брати участь у колективних переговорах з укладання територіальних угод та делегувати представників до органів соціального діалогу. 

       Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» підтвердження репрезентативності сторін профспілок здійснюється Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями один раз на п’ять років.

До відділення Національноїслужби посередництва іпрмирення в Херсонській області (далі - Відділення), звернулася Херсонська обласна організація профспілки працівників рибного господарства України із заявою та відповідними документами щодо підтвердження репрезентативності. Свідоцтво про оцінку відповідності критеріям репрезентативності вищевказана профспілкова організація отримала 13 квітня 2012 року.

Відповідно до довідки, наданої заявником, до складу профспілки входять 5 профспілкових організацій, кількість членів яких складає 529 осіб.

За даними Головного управління статистики у Херсонській області загальна чисельність працюючих у відповідній галузі за 2016 рік становила 556 осіб.

На підставі висновку комісії керівництвом Відділення прийнято рішення, згідно з яким Херсонська обласна організація профспілки працівників рибного господарства України визнана такою, що підтвердила  репрезентативність.

Свідоцтво було вручено начальником Відділення Бойко В.В. голові профспілки Бачкалі Ю. В. в урочистій обстановці.