E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Відповідно до Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, Комісією відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області здійснено підтвердження репрезентативності Черкаської обласної організації профспілки машинобудівників та приладобудівників України, на територіальному рівні, для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

 

На підставі аналізу поданих Організацією документів, Рішенням відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області від 21 листопада 2018 року, Черкаську обласну організацію профспілки машинобудівників та приладобудівників України визнано такою, що підтвердила репрезентативність.

 

22 листопада 2018 року, відбулася робоча зустріч працівників Відділення та Профспілки, в ході якої в. о. начальника Відділення Л.Єжель вручила голові Черкаської обласної організації профспілки машинобудівників та приладобудівників України Л.  Миколаєнко Рішення № 006-18/23-П від 21 листопада 2018 року та Свідоцтво № 006-18/23-Т від 21 листопада 2018 року «Про підтвердження репрезентативності Черкаської обласної організації профспілки машинобудівників та приладобудівників України».

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, до відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області (далі – Відділення) надійшли документи від Миколаївської обласної об’єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби (далі – Профспілка) для підтвердження репрезентативності.

 

На основі проведеного аналізу структури Миколаївської обласної об’єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби з’ясовано, що у складі Профспілки діють 8 первинних профспілкових організацій.

 

На підставі поданої Миколаївською обласною об’єднаною організацією Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби довідки про загальну чисельність членів Миколаївської обласної об’єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби встановлено, що станом на 01 січня 2018 року загальна чисельність членів профспілки, які перебувають на обліку у Миколаївській обласній об’єднаній організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби, складає 1338 осіб.

 

19 листопада 2018 року під час урочистих зборів з нагоди відзначення 20 річниці утворення Національної служби посередництва і примирення начальник Відділення О. Євченко вручила голові Миколаївської обласної об’єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби В. Костику Свідоцтво№ 003-18-14-Т про визнання Миколаївської обласної об’єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби такою, що підтвердила репрезентативність та має право брати участь у колективних переговорах з укладання територіальних угод та делегувати представників до органів соціального діалогу. 

На виконання Плану роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області (далі – Відділення) на листопад 2018 року під головуванням начальника Відділення А. Хімчака, 14. 11.2018 року проведено друге і третє засідання комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження  репрезентативності (далі – Комісія) Об’єднання організацій роботодавців Донецької області  на територіальному рівні.

 

На засіданнях Комісії були присутні члени комісії та запрошені: голова Ради Об’єднання організацій роботодавців Донецької області М. Цуркан та заступник голови Ради Об’єднання організацій роботодавців Донецької області А. Лишафаєв.

 

Комісією розглянуті наступні питання:

- розгляд та аналіз документів, поданих до Відділення, Об’єднанням організацій роботодавців Донецької для підтвердження оцінки відповідності критеріям репрезентативності на територіальному рівні;

- обговорення та прийняття висновку Комісії щодо підтвердження репрезентативності Об’єднання організацій роботодавців Донецької області на територіальному рівні.

 

На другому засіданні Комісії за результатами аналізу наданих документів встановлено, що до складу Об’єднання організацій роботодавців Донецької області входить Донецька обласна галузева організація роботодавців вугільної промисловості та Організація роботодавців «Донецька обласна організація підприємств металургійного комплексу «Союз металургів», які об’єднують 12 членів Об’єднання організацій роботодавців. По кожній із членських організацій є відповідна інформація у Переліку.

 

Членами Комісії було здійснено порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах Об’єднання організацій роботодавців Донецької області, з даними органу статистики про чисельність зайнятого населення по Донецькій області. Кількість зайнятого населення у Донецької області за 2017 рік, за даними Головного управління статистики у Донецькій області, складає 734,3 тис. осіб. У порівнянні з даними  Головного управління статистики у Донецькій області, чисельність працівників які працюють на підприємствах – членах Об’єднання організацій роботодавців Донецької області, складає 67482особи або 9,2%, що відповідає критерію оцінки репрезентативності на територіальному рівні для організацій роботодавців, їх об’єднань (5%).

 

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державна реєстраціяОб’єднання організацій роботодавців Донецької області проведена 02.02.2012 року, в 2018 році проведена перереєстрація її місцезнаходження з м. Донецька до м. Маріуполь.

 

Також розглянуто Статут Об’єднання організацій роботодавців Донецької області, затверджений в новій редакції з’їздомОб’єднання організацій роботодавців Донецької області 04.09.2018 року.

 

Комісією здійснено оцінку Об’єднання організацій роботодавців Донецької області на відповідність критеріям репрезентативності, такими як:

– легалізація (реєстрація) зазначеної організації відповідно до закону та її  статус;

– загальна чисельність працівників, які працюють на підприємствах-членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

– територіальна розгалуженість.

 

 

За результатами проведеного членами Комісії аналізу наданих до розгляду документів встановлено, що всі документи Об’єднання організацій роботодавців Донецької області складено належним чином.

Голова Ради Об’єднання організацій роботодавців Донецької області М. Цуркан погодився з проведеним Комісією аналізом наданих документів.

 

На третьому засіданні Комісії розглянуто Висновок Комісії щодо Об’єднання організацій роботодавців Донецької області, а саме:

– організація легалізована і має статус – обласний;

– відповідає критеріям репрезентативності за загальною кількістю працівників, які працюють на підприємствах – членах Об’єднання організацій роботодавців Донецької області по відношенню до  кількості зайнятого населення по Донецькій області;

– має територіальну розгалуженість, оскільки підприємства – члени Об’єднання організацій роботодавців Донецької області знаходяться на території адміністративно-територіальній одиниці (Донецької області) на підконтрольній українській владі.

 

За результатами розгляду Висновку Комісії вирішено рекомендувати начальнику Відділення прийняти рішення про підтвердження репрезентативності Об’єднання організацій роботодавців Донецької області та видати даному Об’єднанню Свідоцтво про підтвердження репрезентативності.

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» підтвердження репрезентативності сторони роботодавців здійснюється Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями один раз на п’ять років.

 

До відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області (далі - Відділення), звернулося Об’єднання організацій роботодавців Херсонщини із заявою та відповідними документами щодо підтвердження репрезентативності. Свідоцтво про оцінку відповідності критеріям репрезентативності вищевказане об’єднання отримало 27 вересня 2013 року.

 

Відповідно до наданої заявником інформації, Об’єднання організацій роботодавців Херсонщини налічує 1048 первинних організацій, кількість членів яких складає 39310 осіб.

 

За даними Головного управління статистики у Херсонській області кількість зайнятого населення що входять до складу Об’єднання організацій роботодавців Херсонщини за 2017 рік становила 442,2 тис. осіб.

 

На підставі висновку комісії, керівництвом Відділення прийнято рішення, згідно з яким Об’єднання організацій роботодавців Херсонщини визнано таким, що підтвердило  репрезентативність.

 

19 листопада 2018 року Свідоцтво було вручено начальником Відділення В.Бойко голові Об’єднання організацій роботодавців Херсонщини О.Олійнику в урочистій обстановці. 

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 № 73, до відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області (далі – Відділення) надійшли документи від Миколаївського обласного комітету профспілки працівників культури для підтвердження репрезентативності.

 

 

На основі проведеного аналізу структури Миколаївського обласного комітету профспілки працівників культури з’ясовано, що у складі Профспілки діють 48 профспілкових організацій.

 

На підставі, поданої Миколаївським обласним комітетом профспілки працівників культури, довідки про загальну чисельність членів Миколаївського обласного комітету профспілки працівників культури станом на 01.01.2018 встановлено, що згідно зі статистичним звітом за 2017 рік, загальна чисельність членів профспілки, які перебувають на обліку у Миколаївському обласному комітеті профспілки працівників культури, складає 3346 осіб.

 

07.11.2018 під час засідання Президії Миколаївського обласного комітету профспілки працівників культури в урочистій обстановці начальник Відділення О.Євченко вручила голові Миколаївського обласного комітету профспілки працівників культури Л.Назаровій Свідоцтво № 004-18-14-Т про визнання Миколаївського обласного комітету профспілки працівників культури таким, що підтвердив репрезентативність та має право брати участь у колективних переговорах з укладання територіальних угод та делегувати представників до органів соціального діалогу.