E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Відповідно до Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року   № 73, комісією відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області (далі-Комісія) здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Херсонської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення та Херсонської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

 

Відповідно до наданої заявниками інформації, до складу Херсонської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення входять 14 профспілкових організацій, кількість яких становить 2563 особи.

 

За даними Головного управління статистики у Херсонській області кількість зайнятого населення по виду економічної діяльності: «Промисловість» за 2016 рік становила 39,8 тис. осіб, «Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 4, 2 тис осіб.

До складу  Херсонської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України входять 5 профспілкових організацій, кількість яких становить 1304 особи.

 

Відповідно до інформації Головного управління статистики у Херсонській області кількість зайнятого населення по виду економічної діяльності: «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги» за 2016 рік становила 25,7 тис. осіб.

 

На підставі висновків Комісії, керівництвом відділення Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області  прийнято рішення, згідно з яким Херсонську обласну організацію профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення та Херсонську обласну організацію профспілки працівників соціальної сфери України визнано такими, що відповідають критеріям репрезентативності на територіальному рівні.

 

13 червня 2018 року в урочистій обстановці керівництву вищевказаних профспілкових організацій були вручені відповідні свідоцтва.

18 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про соціальний діалог в Україні» №2862-VI (даліЗакон). Цей Закон визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві.

 

Соціальний діалог – це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

 

Відповідно до норм Закону, відділенням Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області (далі – Відділення), проводиться робота по здійсненню оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

 

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців затверджений наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73. Здійснення заходів щодо виконання зазначеного Порядку на територіальному рівні забезпечується Комісією Відділення, до складу якої входять представники Відділення та Головного управління статистики в області. Результати діяльності щодо зазначено зображено у таблиці 1.

 

Таблиця 1 – Динаміка основних результатів роботи відділення НСПП в Чернігівській області по проведенню оцінки відповідності критеріям репрезентативності на 01.06.2018/

Рік

Репрезентативність

Профсп. Роботод.
2011 2 2
2012 25 3
2013 5 -
2014 - -
2015 1 -
2016 4 2
2017 2 2
2018 2 -
Всього 41 9

 

Впроваджуючи норми Закону, з метою об’єднання зусиль сторін, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, Відділення спрямовує свою діяльність на підвищення рівня правової обізнаності зацікавлених сторін соціального діалогу, шляхом випуску прикладної друкованої продукції: тематичних буклетів та методичних матеріалів, в яких надаються компетентні роз’яснення стосовно основних напрямків роботи Національної служби посередництва і примирення та Відділення по реалізації Закону.

 

В поточному році на адреси Федерації профспілкових організацій області, обкомів профспілок, територіального форуму профспілкових організацій, обласних об’єднань роботодавців надіслано методичні матеріали щодо соціального діалогу та соціального партнерства в України в кількості 15 екземплярів.

 

    Співпрацюючи з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, Відділенням надсилалися інформаційні повідомлення щодо соціального діалогу для розміщення їх на web-сайтах райдержадміністрацій та міст області для посилення правової обізнаності широкого кола громадськості.

Соціальний діалог на сьогодні є ключовим елементом соціального партнерства, досягнення узгоджених рішень сторонами діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

 

Серед основних принципів, відповідно до яких здійснюється соціальний діалог Законом України «Про соціальний діалог в Україні» визначено принцип репрезентативності і правоможності сторін та їх представників.

 

Відповідно до ст. 15 Закону України  «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», ст. ст. 6, 7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 № 73, відділення Національної служби посередництва і примирення в Львівській області (далі – Відділення) продовжує проводити роботу з питань оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.

 

Згідно з вимогами ст. 7  Закону України «Про соціальний діалог в Україні» підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців здійснюється один раз на п’ять років для отримання права на участь у колективних переговорах з укладення територіальних угод та делегування представників до органів соціального діалогу.

 

З метою подальшого проведення роботи з питань оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні, Відділенням постійно проводяться робочі зустрічі та надаються відповідні роз’яснення та консультації представникам суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.

 

У результаті проведеної роботи у січні-травні поточного року підтвердили свою репрезентативність Львівська територіальна організація Профспілки працівників вугільної промисловості України, Львівське обласне об'єднання організацій роботодавців, Львівська обласна організація профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, Асоціація промисловців, підприємців і роботодавців Стрийщини.

 

У зв’язку із закінченням 5-річного терміну з моменту проходження оцінки відповідності критеріям репрезентативності, Відділенням надано роз’яснення щодо процедури підтвердження репрезентативності керівництву Львівської обласної організації профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України, якою у даний час готуються відповідні документи.

 

 Також в ході проведеного діалогу з представниками суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців були обговорені питання щодо подальшої взаємодії та вжиття спільних заходів, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, забезпечення здійснення соціального діалогу, сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню у підприємствах, установах та організаціях області.

 

3475 общ    

     Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення  від 21 липня 2011 року №73, відділення НСПП в Харківській області (далі – Відділення) продовжує роботу по здійсненню оцінки відповідності критеріям репрезентативності на територіальному рівні.
   За результатами проведеного Комісією Відділення аналізу та вивчення поданих документів, Балаклійська районна організація профспілки працівників освіти і науки України,  Нововодолазька селищна організація  профспілки працівників освіти і науки України, Мереф’янська міська організація профспілки працівників освіти і науки України, Роганська селищна організації профспілки працівників освіти і науки України визнані такими, що відповідають критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення угод відповідного рівня та для делегування представників до органів соціального діалогу.
    07 червня 2018 року у приміщені Центру культури, науки та мистецтва «Харківський будинок вчених» відбувся семінар-нарада з головами територіальних профспілкових організацій Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. В заході взяли участь начальник Відділення С. Лайков та головний спеціаліст Відділення Т.  Колеснікова. Засідання наради відбулося під керівництвом голови Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України  Л. Дулуб.
 
    У своєму виступі С. Лайков ознайомив присутніх учасників наради із результатами роботи Відділення по здійсненню оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців протягом поточного року та підкреслив, що для досягнення спільних домовленостей між сторонами соціального діалогу на територіальному рівні необхідна постійна взаємодія у форматі, який би відповідав вимогам сьогодення. Також начальник Відділення С. Лайков привітав голів Балаклійської районної організації профспілки працівників освіти і науки України, Нововодолазької селищної організації профспілки працівників освіти і науки України, Мереф’янської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, Роганської селищної організації профспілки працівників освіти і науки України із визнанням профспілкових організацій такими, що відповідають критеріям репрезентативності та в урочистій обстановці вручив їм Свідоцтва про відповідність критеріям репрезентативності. 

05.06.2018 відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 р. № 2862-VI, Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 № 73, комісією відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (далі-Комісія) здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Хмельницької обласної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби.

Тук, за результатами опрацювання поданих матеріалів, Комісією було прийнято рішення – визнати Хмельницьку обласну організацію Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби репрезентативною на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та делегування представників до органів соціального діалогу.

     За результатами проведеної роботи, начальник відділення НСПП в Хмельницькій області Т.Бабич, в урочистій атмосфері, вручила голові Хмельницької обласної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби С. Кучеруку рішення та Свідоцтво№024-18/22-Т про відповідність критеріям репрезентативності на територіальному рівні.