E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

   

   

        Відповідно до Закону України „Про соціальний діалог в Україні” та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 за №73, Комісією відділення Національної служби посередництва і примирення в Одеській області (далі – Відділення) було підтверджено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Одеської обласної організації профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України на територіальному рівні.

    Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 №2862-VI і Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 №73, до відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області (далі - Відділення) від Хмельницької обласної профспілкової організації працівників харчової і переробної промисловості надійшла заява та документи, необхідні для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності.

 

У зв’язку з чим, 28.08.2017 проведено засідання комісії відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області з оцінки відповідності критеріям репрезентативності (далі-Комісія). За результатами засідання Комісії, прийнято рішення про визнання Хмельницької обласної профспілкової організації працівників харчової і переробної промисловості репрезентативною на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та делегування представників до органів соціального діалогу.

 

Як результат, 28.08.2017 у приміщенні Федерації профспілок Хмельницької області в урочистій обстановці, начальник Відділення Т. Бабич вручила заступнику голови Хмельницької обласної профспілкової організації працівників харчової і переробної промисловості  Е. Кметь Свідоцтво № 021-17/22-Т про визнання такої профспілки репрезентативною.

На сьогодні соціальний діалог є ключовим елементом соціального партнерства, досягнення узгоджених рішень сторонами діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

 

Серед основних принципів, відповідно до яких здійснюється соціальний діалог, Законом України "Про соціальний діалог в Україні" від 23.12.2010 №2862-VI визначено принцип репрезентативності і правомочності сторін та їх представників.

 

Репрезентативність є здатністю профспілки або організації роботодавців брати участь у веденні переговорів і укладенні колективних договорів. Ця сфера діяльності для профспілок і організацій роботодавців є важливою, адже саме в ній приймаються рішення про найважливіші справи і інтереси груп, репрезентованих ними. В результаті, будується престиж організацій, що беруть участь в переговорах, що є визначальним з точки зору їх позиції в середовищі, де вони діють.

 

 

У зв’язку із внесенням змін до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", а також відповідно до положень статей 6, 7 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" оцінка відповідності критеріям репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців здійснюється Національною службою посередництва і примирення, її відділеннями в областях.

 

На Миколаївщині ефективному проведенню оцінки і визнання відповідності критеріям репрезентативності сприяє співпраця між Миколаївською обласною радою професійних спілок (далі – облпрофрада) та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області (далі – Відділенням), яка здійснюється на підставі Угоди про співпрацю між Миколаївською обласною радою профспілок та відділенням Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області.

 

Важливим напрямком спільної діяльності Відділення та облпрофради є роз’яснювальна робота щодо процедури визнання репрезентативними організацій найманих працівників та їх об'єднань. Ця робота розпочалась ще у червні 2011 року, коли сторонами вищевказаної Угоди було започатковано навчання профспілкового активу області з питань основних положень Закону України "Про соціальний діалог" та порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців. Завдяки консультаціям та роз’ясненням, що надавались працівниками Відділення, це сприяло мінімізації різноманітних ускладнень під час проходження профспілками процедури визнання репрезентативними.

 

 

Відтак, упродовж 2011-2016 років Відділенням визнано репрезентативними 18 обласних об’єднань профспілок і 1 організація роботодавців. Найбільшу кількість свідоцтв про підтвердження репрезентативності отримали професійні спілки у 2011 році – 7 свідоцтв. Такі свідоцтва отримали наступні організації: Миколаївська обласна організація роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини", Миколаївська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, Миколаївська обласна рада профспілок, Миколаївська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я, Миколаївська обласна профспілка працівників соціальної сфери, Миколаївська обласна організація професійної спілки працівників суднобудування України, Миколаївська обласна організація профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.

 

У 2012 році свідоцтва про визнання репрезентативності отримали: Миколаївська обласна організація профспілки працівників агропромислового комплексу України, Миколаївська обласна організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, Миколаївський обласний комітет профспілки працівників державних установ.

 

Упродовж 2013 року такими, що відповідають критеріям репрезентативності визнано 3 профспілкові організації. У серпні - вересні 2013 року консультації та правова допомога надавались Миколаївській обласній організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства, Миколаївській обласній організації профспілки працівників лісового господарства, Миколаївській обласній організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, Миколаївській обласній організації працівників культури та Миколаївській обласній організації працівників споживчої кооперації України.

 

У 2014 році такими, що відповідають критеріям репрезентативності визнано 3 профспілкові організації: Миколаївську обласну організацію профспілки працівників лісового господарства, Миколаївську обласну організацію профспілки працівників споживчої кооперації України, Миколаївську обласну організацію Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будматеріалів.

 

У вересні 2016 року розпочалася процедура підтвердження репрезентативності. Адже законодавчо передбачено, що підтвердження репрезентативності здійснюється один раз на п'ять років. Тому роз’яснювальна робота з профспілками щодо підтвердження репрезентативності була активізована, завдяки чому комісія Відділення підтвердила репрезентативність наступним профспілковим організаціям та роботодавцям: Миколаївській обласній організації роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини", Миколаївській обласній організації профспілки працівників освіти і науки України, Миколаївській обласній раді профспілок, Миколаївській обласній організації профспілки працівників охорони здоров’я, Миколаївській обласній профспілці працівників соціальної сфери, Миколаївській обласній організації професійної спілки працівників суднобудування України, Миколаївській обласній організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.

 

Нині до Відділення надійшли документи, які необхідні для підтвердження репрезентативності від Миколаївської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення. У вересні 2017 року процедуру підтвердження репрезентативності проходитиме Миколаївський обласний комітет профспілки працівників державних установ. На даний час працівники Відділення надають консультації та роз’яснення з приводу вищезазначеної процедури.

 

Варто зазначити, що завдяки плідній співпраці між обласною радою професійних спілок та Відділенням, проводиться ґрунтовна попередня підготовка документів, які необхідні для визнання і підтвердження репрезентативності. Саме тому, не було ще жодного випадку, коли профспілкові організації, які мають свідоцтва про визнання репрезентативності не отримали б свідоцтва про підтвердження репрезентативності.

      09 серпня 2017 року в приміщенні Запорізької обласної федерації роботодавців (далі - ЗОФР) відповідно до Угоди про співпрацю між Запорізькою обласною федерацією роботодавців та відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області відбулася робоча нарада з заступником голови ЗОФР В.Крайнім та начальником відділення Національної служби посередництва і примирення у Запорізькій області (далі - Відділення) С.Четвертака, також в заході прийняли участь представники Запорізького обласного союзу промисловців та підприємців (роботодавців) «Потенціал».

         Під час зустрічі було розглянуто питання активізації роботи ЗОФР по здійсненню організаціями роботодавців Запорізької області підтвердження оцінки відповідності критеріям репрезентативності на територіальному рівні, що дасть можливість приймати участь у колективних переговорах з укладання територіальних угод та співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Особливу увагу начальник Відділення С.Четвертак звернув на те, що відповідно до пункту 2 статті 7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», підтвердження репрезентативності організацій роботодавців здійснюється один раз на п’ять років, а отже в поточному році спливає п’ятирічний термін дії попередньо виданих Свідоцтв про репрезентативність організаціям роботодавців Запорізької області.

 

 

       По закінченню заходу сторони досягли домовленості про подальшу співпрацю для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності. В свою чергу начальник Відділення зазначив, що працівниками Відділення буде надана всебічна методична та консультативно-правова допомога щодо якості підготовки та подання документів для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності на територіальному рівні.

У зв’язку із закінченням 5-річного терміну з моменту проходження оцінки відповідності критеріям репрезентативності Чернівецькою обласною організацією профспілки працівників охорони здоров’я, дана профспілка звернулася до відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернівецькій області з питань роз’яснення проходження нею процедури підтвердження репрезентативності.

    Так, 03 серпня 2017 року у відділенні Національної служби посередництва і примирення в Чернівецькій області пройшла робоча зустріч із заступником голови Чернівецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Я.М.Фенком. В ході зустрічі працівники відділення надали роз’яснення окремих положень Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73,консультації в питаннях визначення критеріїв репрезентативності організації профспілки, порядку підготовки та поданнядокументів. Я.М.Фенка, було ознайомлено з практикою роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернівецькій області щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін соціального діалогу за 2011-2017 роки.  

   В результаті проведеної зустрічі та наданих роз’яснень і консультацій з питань репрезентативності 07 серпня 2017 року до відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернівецькій області надійшли відповідні документи Чернівецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я для здійснення підтвердження репрезентативності. На даний момент Комісія відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернівецькій області проводить відповідне вивчення, аналіз та перевірку наданих документів.