E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Cічень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

05 листопада 2015 року у приміщенні Тернопільської обласної ради профспілок начальник відділення Національної служби посередництва і примирення у Тернопільській області (далі – Відділення) Наталія Шершньова провела робочу зустріч з головою Тернопільської обласної організації Профспілки працівників охорони здоров’я Кузівим В.П. Метою зустрічі було обговорення питання соціального діалогу та здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності районними профспілками галузі. Під час зустрічі Наталія Шершньова звернула увагу, що ефективний соціальний діалог є необхідною умовою європейської інтеграції та підвищення рівня економічного розвитку країни та являє собою конструктивну співпрацю між урядом, профспілками та роботодавцями, що проявляється у веденнях консультацій, переговорів та інших форм соціально-політичних контактів. В ході обговорення Наталія Шершньова підкреслила, що для здійснення соціального діалогу та участі в ньому склад суб’єктів профспілкової сторони й сторони роботодавців як на національному, так і на територіальному рівнях визначається за критеріями репрезентативності. Метою оцінки відповідності критеріям репрезентативності на територіальному рівні є участь репрезентативних профспілок у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу. Крім цього зауважила, що відповідно до ст. 6 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» професійні спілки та їх об'єднання, організації роботодавців та їх об'єднання, які не відповідають критеріям репрезентативності, за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження репрезентативним організаціям та об'єднанням відповідного рівня для представлення своїх інтересів або вносити на розгляд відповідних органів соціального діалогу свої пропозиції. Ці пропозиції є обов'язковими для розгляду сторонами під час формування узгодженої позиції та прийняття рішень. Також під час зустрічі голові Тернопільської обласної організації Профспілки працівників охорони здоров’я були надані роз’яснення та рекомендації з питань здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності на територіальному рівні, порядку подання і переліку документів, які відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 року і Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21.07.2011 року №73 є необхідними для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та порядку делегування представників до органів соціального діалогу. На завершення зустрічі Сторонами досягнуто згоди щодо подальшої активної співпраці Відділення з Тернопільською обласною організацією Профспілки працівників охорони здоров’я, зокрема й щодо питання спільного врегулювання чинників дестабілізації, які негативно впливають на стан соціально-трудових відносин в трудових колективах галузі.
фото Борщів репрезентативність Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73, Комісією НСПП в Тернопільській області здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Борщівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України. За результатами проведеного аналізу Комісією НСПП в Тернопільській області поданих документів до відділення, Борщівську районну організацію профспілки працівників освіти і науки України визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладання угод відповідного рівня та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу. 01 вересня 2015 року начальник відділення НСПП в Тернопільській області Шершньова Н.М. в урочистій обстановці привітала голову Борщівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України Лань І.В. із визнанням профспілкової організації такою, що відповідає критеріям репрезентативності та вручила їй Свідоцтво про відповідність критеріям репрезентативності.
                                                         Затверджено
 наказом Національної служби
  посередництва і примирення
                                                                                 від «01» серпня 2011 р. № 80
 Положення

про комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців

 

  1. Загальні положення

 

 1.1. Положення про комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців (далі – Положення) визначає  основні завдання, права та організацію діяльності комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців (далі – Комісії) на національному, галузевому та територіальному рівнях.

 1.2. Комісії є постійно діючими консультативно-дорадчими органами, які створюються з метою забезпечення об’єктивної оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок і сторони роботодавців на національному, галузевому та територіальному рівнях і колегіального прийняття рішень.

 1.3. На національному та галузевому рівнях Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) створюється Комісія з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на національному та галузевому рівнях (далі – Комісія НСПП).

 1.4. На територіальному рівні відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, відділенні у місті Києві та Київській області (далі – відділеннями НСПП) створюється Комісія з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні (далі – Комісія відділень НСПП).

 1.5. У своїй діяльності Комісії керуються Конституцією України, законами України «Про соціальний діалог в Україні», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», «Про організації роботодавців», «Про колективні договори і угоди», «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб», «Про об'єднання громадян», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

У своїй роботі Комісії взаємодіють з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сторін профспілок та організацій роботодавців.

 1.6. Комісії діють на принципах законності, професіоналізму, чесності, справедливості, об’єктивності та неупередженості.

 2. Завдання, права і обов’язки Комісій

 

 2.1. Основними завданнями Комісій є:

 • розгляд в установленому порядку та аналіз документів, поданих суб’єктами профспілок та організацій роботодавців для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження;
 • підготовка за результатами проведеного аналізу відповідного висновку про оцінку та підтвердження репрезентативності;
 • здійснення вибіркових перевірок достовірності наданих даних суб’єктами профспілок та організацій роботодавців;
 • видання свідоцтв встановленого зразка про підтвердження репрезентативності чи довідок про відмову у підтвердженні репрезентативності за встановленими формами;
 • ведення реєстру суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців;
 • забезпечення оприлюднення реєстру суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, які є репрезентативними, на офіційному              сайті НСПП та в Бюлетені НСПП.

 2.2. Комісії мають право:

 • взаємодіяти з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сторін профспілок та організацій роботодавців з метою отримання необхідної інформації;
 • приймати рішення про невідповідність суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців критеріям репрезентативності;
 • проводити вибіркові перевірки достовірності наданих даних суб’єктами профспілок та організацій роботодавців;
 • призупиняти вивчення, аналіз та перевірку документів у разі їх подання в неустановленому порядку та повідомляти про це заявника.

 2.3. Комісії зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців і цього Положення;
 • бути неупередженими при розгляді документів, поданих суб’єктами профспілок та організацій роботодавців;
 • забезпечувати своєчасний розгляд документів та прийняття рішень.

 3. Організація роботи Комісій

 

 3.1. Комісії очолюють голови, які здійснюють керівництво роботою Комісій. Головою Комісії НСПП є заступник Голови НСПП. Головою Комісії на територіальному рівні є, як правило, заступник начальника відділення НСПП.

Не допускається обирати членами Комісій суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.

 3.2. Голови Комісій:

·   здійснюють керівництво діяльністю Комісій, несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань;

·   організовують процес оцінювання відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців відповідно на національному, галузевому та територіальному рівнях;

·   визначають порядок денний засідань Комісій;

·   представляють Комісії у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сторін профспілок та роботодавців;

·   вносять пропозиції Голові НСПП, начальнику відповідного відділення НСПП щодо кандидатур заступника голови Комісії, секретаря з числа членів Комісій та визначають функції кожного члена Комісії;

·   вирішують питання щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності Комісій;

·   вносять на розгляд Голови НСПП, начальника відповідного відділення НСПП пропозиції щодо внесення змін до складу Комісій;

·   пропонують порядок денний засідань Комісій;

·   надають доручення заступнику, секретарю та членам Комісій, пов’язані з організацією та проведенням засідань Комісій;

·   вносять на розгляд Голови НСПП пропозиції щодо матеріального стимулювання членів Комісій.

 3.3. Персональний склад Комісії НСПП визначається Головою НСПП за поданням Голови Комісії НСПП і затверджується наказом НСПП.

До складу Комісії НСПП входять представники центрального апарату НСПП та незалежні фахівці з питань соціального діалогу (за згодою).

Зміни до складу зазначеної Комісії вносяться наказом НСПП за поданням Голови Комісії НСПП.

 3.4. Персональний склад Комісії відділень НСПП затверджується наказом відділення НСПП за поданням Голови Комісії віділення НСПП та погодженням з Головою НСПП. До складу Комісії на територіальному рівні входять працівники відділень НСПП та незалежні фахівці з питань соціального діалогу (за згодою).

Зміни до складу зазначеної Комісії вносяться наказом відділення НСПП за поданням Голови Комісії відділення НСПП та погодженням з Головою НСПП.

 3.5. Організаційною формою роботи Комісій є засідання, що проводяться за рішенням Голів Комісій у міру потреби. Засідання Комісій вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

 3.6. Заступники Голів Комісій виконують функції Голів Комісій у разі їх відсутності. Вони також виконують доручення Голів Комісій, пов’язані з організацією та проведенням засідань Комісій.

 3.7. Секретарі Комісій відповідають за організацію підготовки та проведення засідань Комісій, ведуть протоколи засідань Комісій та виконують інші доручення голів Комісій, пов’язані з організацією та проведенням засідань Комісій.

За відсутності секретарів Комісій їх обов'язки виконують інші члени Комісій, визначені Головами Комісій.

 3.8. Члени Комісій несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення, виконання доручень голів Комісій.

 3.9. Загальний термін для вивчення, аналізу та перевірки документів складає один календарний місяць. За обґрунтованим рішенням Голови НСПП, начальника відповідного відділення НСПП цей термін може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів.

 3.10. У разі неподання суб’єктами сторони профспілок та сторони організацій роботодавців визначеного переліку документів для оцінки або їх неналежного оформлення, Комісії упродовж трьох робочих днів повідомляють заявників про необхідність усунення вказаних недоліків не пізніше семи робочих днів з дня отримання повідомлення. У цьому випадку вивчення, аналіз та перевірка документів призупиняється.

 3.11. Комісії за результатами проведеної роботи готують висновки про відповідність або невідповідність критеріям репрезентативності для суб’єктів сторони профспілок і сторони організацій роботодавців на відповідному рівні та подають його відповідно на розгляд Голові НСПП/ начальнику відділення НСПП.

 3.12. У разі непідтвердження наданої суб’єктами сторони профспілок та сторони організацій роботодавців інформації на підставі відповідного висновку Комісій Голова НСПП або начальник її відділення можуть прийняти рішення про невідповідність критеріям репрезентативності, про що видається відповідна довідка.

Загальний термін для прийняття рішення Головою НСПП або начальником її відповідного відділення не може перевищувати двох місяців з дня реєстрації документів.

 3.13. Висновок Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісій. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос Голів Комісій.

 3.14. За результатами засідання Комісій складається протокол, який підписується Головами Комісій, у разі відсутності Голів – їх заступниками, секретарем та членами Комісій, присутніми на засіданні.

 3.15. На підставі висновку Комісій готується відповідне рішення, яке підписується Головою НСПП /начальником відділення НСПП.

 3.16. Зазначені рішення скріплюється печаткою. Суб’єкту сторони профспілок або сторони організацій роботодавців протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення видається свідоцтво встановленого зразка про підтвердження репрезентативності чи довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності.

 3.17. Організацію підготовки та проведення засідань Комісії НСПП здійснює відділ правового забезпечення НСПП.

 3.18. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії НСПП здійснює сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП.

 3.19. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії на територіальному рівні здійснює секретар Комісії, визначений Головою Комісії відділень НСПП.

Додаток

до наказу Національної служби
посередництва і примирення
від 01 серпня 2011 № 80,
із змінами, внесеними наказом
Національної служби посередництва
і примирення від 25 листопада 2015 року № 111

Склад Комісії

Національної служби посередництва і примирення

з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін

профспілок і організацій роботодавців

на національному і галузевому рівнях

 

 

№ з/п

Склад Комісії

Прізвище, ім’я,

по батькові 

Посада

1.

Голова Комісії

Гербеда

Сергій Володимирович

заступник Голови НСПП

2.

Заступник Голови Комісії

Зарько

Надія Іванівна

незалежний експерт, радник Голови НСПП, заступник голови Комісії (за згодою)

3.

Секретар Комісії

Парьонова 

Євгенія Едуардівна

головний спеціаліст відділу правового забезпечення НСПП

4.

Члени Комісії

Акімов

Олександр Олексійович

начальник відділу правового забезпечення НСПП

5.

Скуратовська

Олена Юріївна

начальник відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП

6.

Калініна

Ліана Миколаївна

заступник начальника відділу правового забезпечення НСПП

7.

Бібікова

Олена Анатоліївна

завідувач сектора документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП

8.

Власюк

Таміла Олександрівна

головний спеціаліст відділу правового забезпечення НСПП


  

                          

Відповідно до ст.5 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" та п.2.1.3 Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 року №73, 15 травня 2013 року до відділення Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області надійшли документи від Житомирської обласної об'єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби для проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності.

 

  Вивчивши отримані документи та порівнявши дані про загальну чисельність працівників, які працюють в органах і установах пенітенціарної служби, що входять до складу заявника, з інформацією Головного управління статистики в Житомирській області встановлено, що із розрахунку взятої за основу загальної чисельності членів профспілкової організації, питома вага членів Житомирської обласної об'єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби у виді економічної діяльності "Державне управління й оборона" в Житомирській області перевищує два відсотки.

 

  Відповідно до проведеної оцінки відповідності Житомирської обласної об'єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби критеріям репрезентативності, відділення НСПП прийняло рішення визнати Житомирську обласну об'єднану організацією Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні.

 

   13 червня 2013 року в приміщенні відділення Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області відбулася зустріч начальника відділення Лісневського С.П. з головою Житомирської обласної об'єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби Каплуном О.В., в ході зустрічі голові профспілкової організації було вручено свідоцтво від 12 червня 2013 року №002-13/06-Т про визнання Житомирської обласної об'єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу.

                                                                
 
Затверджено
                                                                           наказом Національної служби
                                                                           посередництва і примирення
                                                                           від 21 липня 2011 року  № 73
 
 
  
 
 
Порядок
оцінки відповідності критеріям репрезентативності та
підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін
профспілок та організацій роботодавців
 
І. Загальні положення

 

1.1. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців (далі – Порядок) відповідно до Закону України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному, галузевому та територіальному рівнях.

 

1.2. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження для суб’єктів сторін профспілок та роботодавців проводиться на рівнях:

 

 

національному - для участі у колективних переговорах з укладення генеральної угоди, для делегування представників до Національної тристоронньої соціально - економічної ради, до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах;

 

 

галузевому - для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу;

 

 

територіальному - для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

 

1.3. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється:

 

– Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) на національному та галузевому рівнях;

 

– відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – відділеннями НСПП) на територіальному рівні.

 

 

2. Порядок подання і перелік документів

 

 

2.1. Для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження суб’єкти сторони профспілок та сторони роботодавців подають безпосередньо або надсилають рекомендованим листом поштою до НСПП або відповідного відділення НСПП такі документи:

 

 

2.1.1. На національному рівні:

 

 

Всеукраїнські об’єднання профспілок:

 

- лист – заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;

 

- копію статуту;

 

- перелік всеукраїнських профспілок, які входять до об’єднання, легалізованих Міністерством юстиції України, із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки кожної із них;

 

- перелік профспілок, організацій всеукраїнських профспілок із статусом республіканських, обласних, міських в містах Києві та Севастополі, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки, яких вони об’єднують у відповідних адміністративно - територіальних одиницях;

 

- довідку про загальну чисельність членів профспілок в об’єднанні.

 

 

Всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців:

 

- лист-заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;

 

- копію статуту заявника;

 

- інформацію про перелік об’єднань організацій роботодавців, розташованих у більшості адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців із наданням копій свідоцтв про реєстрацію (легалізацію), рішень статутних органів заявника про вступ цих об’єднань до його складу, відомостей про місце знаходження їх статутних органів;

 

- довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника.

 

 

2.1.2. На галузевому рівні:

 

 

Всеукраїнські профспілки:

 

- лист-заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;

 

- копію статуту;

 

- довідку  про загальну чисельність членів профспілки із зазначенням організаційної структури всеукраїнських профспілок та основних видів економічної діяльності у відповідній галузі, де вони зайняті.

 

 

Організації роботодавців та їх об’єднання, які є всеукраїнськими  об'єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою:

 

-  лист-заяву (за формою, що додається);

 

-  копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;

 

-  копію статуту заявника;

 

- довідку  про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

 

- інформацію про територіальну розгалуженість заявника.

  

 

2.1.3. На територіальному рівні:

 

 

Об’єднання профспілок:

 

- лист - заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва про легалізацію, виданого відповідним органом юстиції в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві і Севастополі, на відповідність заявленому статусу;

 

- копію статуту (положення);

 

- перелік республіканських, обласних, місцевих профспілок, організацій всеукраїнських профспілок, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки;

 

- довідку про загальну чисельність членів профспілок, які входять до об’єднання;

  

Професійні спілки (республіканські, обласні, місцеві), організації всеукраїнських профспілок:

 

- лист - заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва про легалізацію або повідомлення про включення до реєстру об’єднань громадян, виданого відповідним органом юстиції, на відповідність заявленому статусу;

 

- перелік організацій профспілки у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва (повідомлення); юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес);

 

- довідку про загальну чисельність членів профспілки.

 

 

Організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців:

 

- лист-заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) організації, об’єднання;

 

- копію статуту заявника;

 

- довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

 

- перелік членів заявника.

 

2.1.4. Всі документи подаються разом та мають бути підписані керівником та завірені печаткоюсуб’єкта сторони профспілок або сторони роботодавців..

 

2.1.5. Профспілки, їх організації та об’єднання надають дані про чисельність членів профспілок відповідно до форм звітності, затверджених рішеннями своїх виборних колегіальних органів (керівниками).

 

Організації роботодавців та їх об’єднання надають дані про чисельність працівників, які працюють на підприємствах -  членах організацій роботодавців та їх об’єднань, на підставі інформації органів державної статистики.

 

Дані про чисельність надаються станом на 1 січня року звернення.

 

 

3. Порядок розгляду документів НСПП та її відділеннями

 

 3.1. Надані документи реєструються у спеціальному журналі у день їх надходження у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в НСПП, затвердженою Головою Національної служби.
 

3.2. У разі подання документів суб’єктами сторін профспілок та роботодавців:

 

-безпосередньо – на другому примірнику на момент подання документів робиться відмітка із зазначенням таких реквізитів: назва організації - їх одержувача; вхідний реєстраційний індекс, дата надходження та дата їх реєстрації (якщо вони не збігаються);

 

- рекомендованим листом поштою – у порядку, визначеному організацією почтового зв’язку.

 

Документи вважаються не поданими у разі, коли виявлено відсутність документа або неправильно оформлені документи (без додатків, не підписані, незасвідчені тощо). Кореспонденція повертається відправникові разом із супроводжувальним листом.

 

3.3. Суб’єкти сторін профспілок та роботодавців, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до НСПП або до відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.

 

Фактичними підставами для організацій роботодавців та їх об’єднань є: створення організації (об’єднання); розширення існуючого складу членів організації (об’єднання), рішення, прийняте в порядку передбаченому статутом організації (об’єднання).

 

3.4. Подані документи для їх вивчення, аналізу та здійснення вибіркових перевірок передаються на розгляд Комісії НСПП.

 

Склад Комісії НСПП затверджується Головою НСПП. Склад Комісії відділень НСПП затверджується начальником відповідного відділення за погодженням Головою НСПП.

 

Зміни до складу Комісій вносяться відповідно до вищезазначеного порядку.

 

У разі необхідності НСПП або її відповідне відділення для отримання додаткової інформації мають право звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів сторін профспілок та роботодавців.

 

3.5. Перевірка оцінки відповідності критерію репрезентативності загальної чисельності, галузевої та територіальної розгалуженості здійснюється:

 

 - для всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні:

 

- щодо галузевої та територіальної розгалуженості - шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів, угод про утворення, рішень колегіальних органів стосовно прийняття членом об’єднання;

 

- щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

 

Репрезентативними визнаються профоб’єднання, які: налічують не менше 150 тисяч членів; мають у своєму складі профспілки, їх організації у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш як три всеукраїнські профспілки;

 

 - для всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні:

 

- щодо галузевої та територіальної розгалуженості – шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів;

 

- щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

 

Репрезентативними визнаються об’єднання організацій роботодавців, на підприємствах членів яких працюють не менш як 200 тисяч працівників; мають у своєму складі об'єднання організацій роботодавців у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш три всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців;

 

 - для всеукраїнських профспілок на галузевому рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілки з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності).
 

Репрезентативними визнаються профспілки, членами яких є не менше, як 3% працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності);

 

 - для організацій роботодавців та їх об’єднань, які є всеукраїнськими  об'єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності.
 

Репрезентативними визнаються всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, створені за галузевою ознакою, на підприємствах членів яких працюють не менш як п'ять відсотків працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності;

 

 - для об’єднань профспілок, профспілок, їх організацій на територіальному рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілок з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
 

Репрезентативними визнаються об’єднання профспілок, членами яких є не менше 2% зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а для профспілок та їх організацій – не менше 2% зайнятого населення у певній галузі;

 

 - для  організацій роботодавців, їх об’єднань на територіальному рівні шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
 

Репрезентативними визнаються організації роботодавців, їх об'єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на підприємствах членів яких працюють не менше п'яти відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

 

3.6. У разі неподання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями, організаціями роботодавців, їх об’єднаннями будь-яких документів, зазначених у пункті 2.1 Порядку для відповідного рівня, або їх неналежного оформлення, Комісія протягом трьох робочих днів повідомляє заявника про необхідність усунення вказаних недоліків протягом семи робочих днів з дня отримання повідомлення. У цьому випадкувивчення, аналіз та перевірка документівпризупиняється.

 

3.7. Загальний термін для вивчення, аналізу та перевірки документів складає один календарний місяць.

 

За обґрунтованим рішенням Голови НСПП або керівника відповідного її відділення цей термін може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів.

 

3.8. Комісія за результатами проведеної роботи готує висновок про відповідність критеріям репрезентативності для суб’єктів сторони профспілок та сторони організацій роботодавців на відповідному рівні та подає його на розгляд Голові НСПП (начальнику відповідного відділення НСПП).

 

3.9. Голова НСПП (начальник відповідного відділення НСПП) після вивчення висновку Комісії приймає рішення про підтвердження репрезентативності.

 

У разі надання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями та організаціями роботодавців, їх об’єднаннями недостовірної інформації Голова НСПП або керівник її відділення можуть прийняти рішення про невідповідність критеріям репрезентативності.

 

Загальний термін для прийняття рішення Головою НСПП або керівником її відповідного відділення не може перевищувати двох місяців з дня реєстрації документів.

 

3.10. Зазначені рішення скріплюється печаткою. Суб’єкту сторони профспілок або сторони організацій роботодавців протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення видається свідоцтво встановленого зразка про підтвердження репрезентативності (форма свідоцтва додається) чи довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності (форма довідки додається).

 

 4. Заключні положення

 

 4.1. Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років.
 

4.2. З дати прийняття рішення суб’єкт сторони профспілок або сторони роботодавців вважається репрезентативним і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу.

 

4.3. Рішення відділення НСПП може бути оскаржено Голові НСПП, який за наявності підстав протягом 15 календарних днів повинен розглянути звернення та прийняти рішення по суті.

 

Суб’єкт сторони профспілок чи сторони роботодавців може оскаржити в судовому порядку рішення Голови НСПП, яке було прийняте по його зверненню.

 

4.4. НСПП та її відділення за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження ведуть реєстр суб’єктів сторін профспілок і роботодавців.

 

4.5. Зазначений реєстр оприлюднюється на офіційному сайті НСПП та в Бюлетені НСПП.

 

 

  

Погоджено

 

Віце-прем'єр-міністр України -Міністр соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

С.Л.Тігіпко

 

”____" липня  2011 р.

 

Погоджено

 

Голова Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні

(протокол СПО  № 15-1 від 06.06.2011р.)

 

В.Г.Хара

 

”____" липня 2011 р.

Погоджено

 

Голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

 

 

(протокол  СПО  від 24.06.2011р.)

 

Д.В.Фірташ

 

”____" липня  2011 р.

 

 

 

 ЗРАЗКИ документів:

 

1. Заява про здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності).

 

2. Довідка про загальну чисельність членів профспілки із зізначенням організаційної структури всеукраїнських профспілок та основних видів економічної діяльності у відповідній галузі.

 

3. Довідка про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника.

 

4. Свідоцтво про підтвердження репрезентативності

 

5. Довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності.