E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

     Нова модель вирішення трудових спорів в Україні      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01004, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

В рамках реалізації укладеної Угоди про співпрацю між відділенням Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області (далі – Відділення) та Федерацією професійних спілок Рівненській області, Відділенням спільно із галузевими організаціями і об’єднаннями профспілок систематично проводиться моніторинг стану соціально-трудових відносин на підприємствах відповідних галузей чи сфер економічної діяльності.

 

З цією метою 20 вересня 2017 року представниками Відділення проведено зустріч із головою Рівненської обласної організації профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів Поліщук Наталією Андріївною, на якій обговорено стан соціально-трудових відносин на підприємствах будівництва.

 

В ході співбесіди її учасники прийшли до спільної думки, що зростання обсягів виконаних робіт будівельними підприємствами створює сприятливі умови для стабільних соціально-трудових відносин в окремих трудових колективах області. На підприємствах будівництва відсутня заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам, розмір заробітної плати зростає.

 

 

Разом з тим слід зазначити, що у переважній більшості адміністративно-територіальних одиниць області обсяги виконаних будівельних робіт були мінімальними. Враховуючи це, на цих будівельних підприємствах має місце незабезпечення продуктивної зайнятості найманих працівників, невиконання умов колективних договорів, а також існує практика надання їм відпусток без збереження заробітної плати.

 

Існуюча на сьогодні статистика колективних трудових спорів (конфліктів), розбіжностей на підприємствах будівельної галузі області  з цілого ряду причин не відображає реального стану соціально-трудових відносин у галузі. Адже наймані працівники підприємств будівельної галузі, права і інтереси яких порушуються, утримуються від вступу у регламентовані законом колективні трудові спори (конфлікти).

 

Окремо представниками Відділення та Рівненської обласної організації профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів проведений моніторинг стану соціально-трудових відносин у ДНЗ «Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту», яке входить до галузевої профспілки. Як засвідчив аналіз, соціально-трудові відносини в навчальному закладі залишаються стабільними, з перспективою для покращення. Чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин в трудовому колективі навчального закладу відсутні та не прогнозуються.

 

Крім того в ході зустрічі працівниками Відділення надано представникам галузевої профспілки роз’яснення Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73 в частині здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності об’єднань і організацій профспілок на територіальному рівні.

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» підтвердження репрезентативності сторін профспілок здійснюється Національною службою та її відділеннями один раз на п’ять років.

    До відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області (далі- Відділення) звернулася Хмельницька регіональна профспілкова організація професійної спілки працівників Пенсійного фонду України із заявою та відповідними документами щодо підтвердження репрезентативності зазначеної профспілкової організації.

На підставі висновку комісії, 25 вересня 2017 року начальником Відділення Бабич Т. Л. було прийнято рішення, згідно з яким Хмельницька регіональна профспілкова організація професійної спілки працівників Пенсійного фонду України визнана такою, що підтвердила репрезентативність.

Свідоцтво вручено керівництву Хмельницької регіональної профспілкової  організації  професійної спілки працівників Пенсійного фонду України заступником начальника Відділення в приміщенні головного управління Пенсійного фонду України  в Хмельницькій області.

З метою забезпечення соціальної стабільності на Хмельниччині, обговорено напрямки подальшої співпраці Відділення тарегіональної профспілкової організації професійної спілки працівників Пенсійного фонду України.

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, до Комісії відділення Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області (далі – Відділення) надійшли документи від Рівненської обласної профспілкової організації працівників державних установ України для здійснення підтвердження відповідності критеріям репрезентативності вказаної профспілки.

 В результаті розгляду та аналізу поданих документів, з врахуванням недоліків з наступним їх виправленням, Комісією відділення Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області було підготовлено Висновок і прийнято Рішення Відділення, згідно якого Рівненську обласну профспілкову організацію працівників державних установ України  визнано такою, що підтвердила репрезентативність.

  07 вересня 2017 року  у приміщені відділення Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області начальник Відділення М. Красько в урочистій обстановці вручив Свідоцтво №003-17-17-Т про відповідність критеріям репрезентативності на територіальному рівні голові Рівненської обласної профспілкової організації працівників державних установ України  І.Кучерявому.

 Під час зустрічі було обговорено стан соціально-трудових відносинах у трудових колективах установ - членів профспілки. Також окреслено основні шляхи вдосконалення співпраці у напрямах врегулювання існуючих чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх вирішенню у разі виникнення, з метою забезпечення соціальної стабільності у трудових колективах державних установ Рівненської області.

 20 вересня 2017 року в приміщенні концертної зали «Плеяда» відбувся урочистий пленум, присвячений 100-річчю з часу заснування профспілки працівників освіти і науки Вінниччини. На святкування було запрошено гoлoву Вінницької oблдeржaдмiнiстрaцiї В.Кoрoвiя, гoлoву Вінницької oблaснoї рaди A.Oлiйника, керівників профспілкових організацій, вeтeрaнів прoфспiлкoвoгo руху. Також було запрошено начальника відділення Національної служби посередництва і примирення у Вінницькій області (далі – Відділення) І.Андрущака.

  Голова Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки С.Пугачов у своєму виступі акцентував увагу на важливій ролі профспілки як громадської організації у період реформування галузі освіти, в тому числі активної позиції щодо захисту прав та інтересів освітян з питань оплати праці, реорганізації навчальних закладів тощо. Увага присутніх була спрямована на ряд проблем освітньої галузі. Зокрема, на такі питання, як рівень фінансування галузі місцевими громадами, підвищення рівня оплати праці та престижності праці педагога, нові підходи до викладання та ін.

     І.Андрущак у своєму вітанні учасників пленуму зазначив, що Національна служба посередництва і примирення з початку своєї діяльності на теренах області плідно співпрацює з профспілками галузі. Завдяки постійному піклуванню з боку держави, плідній роботі профспілкових органів спільно з соціальними партнерами вдалося досягнути стабільного стану соціально-трудових відносин у галузі. Свідченням якісної розбудови обласних організацій профспілок є постійне підтвердження їх репрезентативності. Так, у 2017 році Відділенням було підтверджено відповідність критеріям репрезентативності 31 освітянської профспілкової організації. Цей показник з року в рік є кращим серед галузевих профспілок області. Також, І. Андрущак побажав профактиву області продовжувати добрі традиції активної участі ведення соціального діалогу, захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів освітян і створення необхідних умов для стабільних соціально-трудових відносин. 

    На виконання Плану роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області на вересень 2017 року під головуванням начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області Хімчак А.Б. 07.09.2017 проведено два засідання комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження  репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців  на територіальному рівні (далі – Комісія).

На засіданнях Комісії були присутні члени комісії: начальник відділу з питань праці управління соціального захисту населення Слов’янської райдержадміністрації Смоляр І.А., начальник відділу з питань внутрішньої політики Слов’янської міської ради Кравченко Д.В. та запрошені: заступник голови Донецької обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення Очеретько І.А.

Комісією розглянуті наступні питання:

- розгляд та аналіз документів, поданих до відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області, Донецькою обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення для підтвердження оцінки відповідності критеріям репрезентативності на територіальному рівні;

- обговорення та прийняття висновку Комісії щодо відповідності критеріям репрезентативності Донецької обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на територіальному рівні.

Членами комісії було здійснено порівняння даних про загальну чисельність членів  профспілки, які входять до Донецької обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення з даними органу статистики про чисельність зайнятого населення по Донецькій області. Кількість зайнятого населення у Донецької області за 2016 рік за даними Головного управління статистики у Донецькій області, складає 748,4 тис. осіб. Чисельність членів профспілок, які входять до Донецької обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, складає 2,0%, що відповідає критерію оцінки репрезентативності на територіальному рівні для обласних профспілок (2%).

За результатами проведеного членами Комісії аналізу наданих до розгляду документів, встановлено, що всі документи  Донецької обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення складено належним чином, що дало можливість Комісії провести оцінку відповідності критеріям репрезентативності на територіальному рівні.

    З огляду на результати проведеної оцінки відповідності Донецької обласної  організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення критеріям репрезентативності вирішено подати на розгляд начальнику відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області Висновок Комісії та рекомендувати прийняти рішення про підтвердження репрезентативності Донецької обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення та видати даній обласній організації профспілки свідоцтво про підтвердження репрезентативності.