E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

   P10102170  23 вересня 2010 року завідувач сектору правового забезпечення В.Я. Нікітенко прийняв участь у роботі навчального семінару голів територіальних виборних органів, профспілкових комітетів вищих навчальних закладів, профспілки працівників освіти і науки Одеської області.

     Тема семінару: "Нагальні питання організації роботи профспілкових комітетів, спрямованої на поліпшення соціальної захищеності працівників освіти".

 

     Голова Одеського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки Ніна Олександрівна Дубовик довела до відома присутніх інформацію щодо діяльності Одеської обласної організації профспілки у зв’язку з порушенням трудових прав працівників галузі, які впливають на рівень оплати їх праці та про зниження рівня законодавчо встановлених соціально-економічних гарантій. Ознайомила голів з Постановою Президії Одеського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки від 17 вересня 2010 року №П-2 в якій зазначено наступне: "Президія обкому Профспілки, проаналізувавши отримані від органів державної влади відповіді на звернення обкому Профспілки щодо рівня оплати праці працівників освіти і науки, зниження рівня законодавчо встановлених соціально-економічних гарантій, констатує, що Кабінет Міністрів України у 2010 році не прийняв жодного суттєвого рішення, спрямованого на поліпшення матеріального забезпечення освітян. Підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду на 4,5% (25 грн.) навіть наближено не компенсує зростання тарифів на газ для населення, цін на життєво необхідні товари та послуги. Не вирішуються питання житлового забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників.

     Президія обкому Профспілки ПОСТАНОВИЛА:

     1. Направити повторне звернення від імені освітян Одещини Президенту України Віктору Януковичу з вимогами щодо підвищення рівня оплати праці, пенсійного забезпечення, збереження житлово-побутових гарантій працівникам сільської місцевості.

     2. Запропонувати ЦК Профспілки організувати всеукраїнську акцію протесту у формі народної ходи та пікетування Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

     3. Районним, міським, первинним профспілковим організаціям:

     3.1. продовжувати розгляд на зборах, засіданнях виборних органів питань щодо реалізації законних прав і гарантій працівників освіти і науки на оплату праці, пенсійне та житлово-побутове забезпечення;

     3.2. направити до органів державної влади, місцевого самоврядування вимоги працівників освіти і науки щодо забезпечення їх трудових прав та соціальних гарантій.

     На семінарі з доповіддю на тему "Здійснення взаємодії Національної служби посередництва і примирення з професійними спілками, їх об'єднаннями у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)" виступив завідувач сектору правового забезпечення відділення НСПП в Одеській області В.Я. Нікітенко, який побудував виступ з урахуванням Постанови президії обкому Профспілки та акцентував увагу учасників семінару на наступному:

     Порушені Одеським обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки питання, формально підпадають під ознаки статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", а саме,       – це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

     – встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (нормування і оплати праці; збереження соціальних гарантій, компенсацій і пільг; комунально-побутового обслуговування);

     – виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень (виконання положень галузевої угоди про нормування і оплату праці, встановлення для підприємств галузі мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі; виконання положень галузевої угоди про встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у сфері праці і зайнятості);

     – невиконання вимог законодавства про працю (нормування і оплати праці; гарантій і компенсацій (пільг); охорони праці).

      Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" визначено правові і організаційні засади функціонування системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів), які спрямовані на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.

      Для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 створено постійно діючий державний орган - Національну службу посередництва і примирення (далі НСПП).

     НСПП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також Положенням "Про Національну службу посередництва і примирення" затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 із змінами та доповненнями.

     Національна служба посередництва і примирення не відноситься до центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, судових та правоохоронних органів.

    P10102190 Увагу учасників семінару було звернуто на взаємодію відділення Національної служби посередництва і примирення з професійними спілками, їх об’єднаннями, роботодавцями та їх об’єднаннями, органами влади та місцевого самоврядування примирення при запобіганні та сприянні вирішенню колективних трудових спорів.

     Підпунктом 17 пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98, із змінами та доповненнями визначено, що Національна служба посередництва і примирення "взаємодіє у межах своєї компетенції з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями".

     Під час виступу присутнім були роз’яснені:

     – основні завдання взаємодії НСПП з професійними спілками, об'єднаннями профспілок;

     – сфери взаємодії НСПП з професійними спілками, об'єднаннями профспілок;

      – форми взаємодії;

      – порядок представництва професійними спілками, їх об'єднаннями інтересів працівників у колективних трудових спорах (конфліктах);

     – повноваження професійних спілок, їх об'єднань у формуванні вимог найманих працівників, профспілки, визначенні представницького органу, прийнятті рішення про виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

      Також присутнім надано роз’яснення, що найманим працівникам не заборонено відстоювати свої трудові права у формі акції протесту. Акція протесту відрізняється від страйку тим, що вона проводиться у вільний від роботи час, коли страйк – це тимчасове колективне, добровільне припинення роботи працівниками з метою вирішення колективного трудового спору. Страйк застосовується як крайній засіб, коли всі інші можливості вичерпано.

     Національною службою посередництва і примирення розроблено нормативно-правові акти які, по своєї суті, відображають процесуальні моменти здійснення сторонами спору діянь щодо визначення предмету колективного трудового спору; визначення сторін КТС; формування вимог найманих працівників або профспілки; затвердження вимог найманих працівників; оформлення вимог найманих працівників або профспілки і направлення їх власнику або уповноваженому ним органу; розгляд вимог найманих працівників або профспілки власником або уповноваженим ним органом; момент виникнення КТС; послідовність розгляду і вирішення КТС; розгляд КТС примирною комісією; розгляд КТС трудовим арбітражем; відшкодування витрат, пов’язаних з роботою примирної комісії та трудового арбітражу; розгляд колективного трудового спору Національною службою посередництва і примирення; проведення примирних процедур по вирішенню КТС під час страйків.

     Нормативно-правові акти, які розробляє та затверджує НСПП, щодо діяльності та здійснення примирних процедур, не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. Ці акти друкуються в офіційному друкованому органі НСПП яким є "Бюлетень Національної служби посередництва і примирення".

     Учасникам семінару надані адреса та контактні телефони відділення НСПП в Одеській області. Також присутнім було запропоновано здійснити передплату на офіційний друкований орган НСПП – "Бюлетень Національної служби посередництва і примирення".

    Після закінчення семінару були надані відповіді на запитання присутніх.