E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 

ПОСТАНОВА

 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року                                                                                              м. Київ

 

Справа № 640/15778/20

 

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі: Головуючого судді Чаку Є. В., суддів Федотова І. В., Коротких А.Ю., за участю секретаря Ковтун К. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 березня 2021 року у справі за адміністративним позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" до Національної служби посередництва і примирення, третя особа – Відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області про визнання протиправним та скасування розпорядження, –

 

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Національної служби посередництва і примирення про визнання протиправним та скасування Розпорядження від 03.07.2020 року № 358-р "Про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками Напрямку трудові ресурси (НR) Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" міста Дніпра та адміністрацією Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк".

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 березня 2021 року у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням позивач звернувся із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржуване рішення, як таке, що прийняте із порушенням норм матеріального і процесуального права, та прийняти нове рішення, яким задовольнити позов у повному обсязі. В обґрунтування апеляційної скарги позивач зазначив, що суд не повно дослідив обставини справи, не взяв до уваги Рішення банку від 13 травня №Е.30.0.0.0/4-79326 на лист із вимогами найманих працівників, не правильно розтлумачив ст. 5 Закону про КТС, не застосував Положення про строки розгляду вимог. Крім того, на переконання апелянта, суд не правильно розтлумачив п. 3.3. Положення про уповноважений представницький орган, застосував норми матеріального права, а саме ст.2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів". Апелянт зазначив, що судом не було враховано, що 53 працівники Напрямку HR на підприємстві, в якому працює більше 20 тис. працівників та наразі вже функціонує 13 первинних профспілкових організацій є неналежною стороною спору. Реєстрація колективного договору із Вимогою-2 за ініціативою 53 працівників є порушенням КЗпП України, Закону про діалог та підставою для відмови у реєстрації. Нехтування зазначеними положеннями законодавства призвело до ухвалення незаконного і необґрунтованого рішення, яке має бути скасовано.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення сторін, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.

З матеріалів справи вбачається, що 22.04.2020 Всеукраїнська Професійна Спілка Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" направила на адресу Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" лист за № 1/22-03, до якого долучила рішення (протокол засідання) Правління Профспілки № 22/04-01 від 22.04.2020 та копію підписного листа по висуненню вимог найманих працівників Напрямку трудові ресурси (HR) Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" та визначення органу, який буде представляти інтереси найманих працівників.

Рішенням № 22/04-01 від 22.04.2020, яким затверджено вимоги найманих працівників Напрямку трудові ресурси (HR) Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" до роботодавця – Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" наступного змісту:

– скасувати затверджене наглядовою радою ПриватБанку рішення правління ПриватБанку про здійснення реорганізації Напрямку HR з одночасним звільненням частини працівників цього напрямку, про яке головою правління ПриватБанку було повідомлено Всеукраїнську Професійну Спілку Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" листом № 20.1.0.0/7 від 20.03.2020;

– розпочати колективні переговори та у встановлені законом терміни укласти колективний договір на підставі повідомлення Всеукраїнської Професійної Спілки Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" про початок колективних переговорів на адресу ПриватБанку від 10.12.2019 та на адресу власника ПриватБанку - КМУ від 16.01.2020. У колективному договорі вирішити питання щодо порядку реорганізації структурних підрозділів ПриватБанку.

Листом № Е.30.0.0/4-70715 від 23.04.2020 у відповідь на лист від 22.04.2020 повідомлено про відсутність підстав для розгляду листа в рамках Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів", оскільки у доданому підписному листі видалено прізвища підписантів.

Листом № 1/05-05 від 05.05.2020 Всеукраїнська Професійна Спілка Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" надіслала Керівнику Дирекції з питань HR та корпоративного управління ГО Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" рішення правління Профспілки від 05.05.2020 № 05/05-01 (протокол засідання правління), згідно з яким продубльовано вимоги рішення (протокол засідання) Правління Профспілки від 22.04.2020 № 22/04-01.

За результатами розгляду вимог найманих працівників Напрямку трудові ресурси (HR) Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" прийнято рішення №Е.30.0.0/4-79326 від 13.05.2020, яким відмовлено у задоволенні обидвох вимог з урахування сукупності наступних фактів:

– порушення Профспілкою ч. 3 ст. 4 Закону про колективні спори при направленні вимог працівників;

– порушення Профспілкою ч. 1 ст. 4 Закону про колективні спори щодо відсутності підписного листа працівників Напрямку трудові ресурси (HR), що позбавляє Банк можливості перевірити правомірність висунутих вимог;

– вимога 1 не відноситься до категорії розбіжностей, передбачених ст. 2 Закону про колективні спори, а тому не може розглядатися та вирішуватися у порядку та за процедурами, передбаченими Законом про колективні спори;

– вимога 1 стосується виключної компетенції Банку як юридичної особи із управління та реалізації господарської діяльності;

– вимогу 2 неможливо виконати без участі профспілкової сторони.

За результатами звернення найманих працівників Напрямку трудові ресурси (HR) Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" відділенням Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області відповідно до р. 3 Положення № 39 наказом № 39 від 12.05.2020 взято на облік конфліктну ситуацію, що виникла між найманими працівниками Напрямку трудові ресурси (HR) Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" м. Дніпра та керівником Дирекції з питань HR та корпоративного управління ГО Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" щодо усунення розбіжностей.

Листом № 07-02/02-10/40 від 12.05.2020 відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області звернулося до сторін конфлікту з проханням щодо надання інформації згідно з переліком запитань.

Листом № 02/06-03 від 02.06.2020 Всеукраїнська Професійна Спілка Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" повідомила, в тому числі, Наглядову Раду АТ КБ "ПриватБанк" та Правління АТ КБ "ПриватБанк" про виникнення 02.06.2020 колективного трудового спору (конфлікту) з приводу викладеної ситуації.

Листом № 20.1.0.0.0/7-93568 від 05.06.2020 АТ КБ "ПриватБанк" надано пояснення відділенню Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області, у якому викладено прохання відмовити у реєстрації вимог працівників Напрямку трудові ресурси (HR) Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк", викладених у листі за № 02/06-03 від 02.06.2020.

10.06.2020 Національною службою посередництва і примирення видано Розпорядження №320-р, яким відповідно до ч. 6 ст. 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", пп. 2.1., 4.1. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення № 18 від 29.03.2018, призупинено реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками Напрямку трудові ресурси (HR) Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" м. Дніпра та адміністрацією Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" для визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлікту) з боку роботодавця відповідно до ст. 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та відповідності поданих найманими працівниками Напрямку трудові ресурси (HR) документів р. 2 Положення № 18 від 29.03.2018 (підстава – подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області № 01-02/02-09/72 від 10.06.2020).

Листами Відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області № 07-02/02-09/50 від 12.06.2020, № 07-02/02-09/51 від 17.06.2020, № 07-02/02-09/52 від 18.06.2020 сторін конфлікту повідомлено про проведення перевірки повноважень та витребувано інформацію.

22.06.2020 Національна служба посередництва і примирення видала Розпорядження №340-р, яким відповідно до ч. 6 ст. 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", пп. 2.1. 4.1. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва та примирення № 18 від 29.03.2018, Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом Національної служби посередництва та примирення № 44 від 05.05.2015, продовжено на десятиденний термін перевірку дотримання вимог ст. 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та пп. 2.1. р. 2 Положення № 18 від 29.03.2018 найманими працівниками Напрямку трудові ресурси (HR) Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк".

03.07.2020 відповідачем прийнято Розпорядження № 358-р "Про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками Напрямку трудові ресурси (НR) Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" міста Дніпра та адміністрацією Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками Напрямку трудові ресурси (НR) Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" міста Дніпра та адміністрацією Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" з 02.06.2020 і присвоєно йому номер 124-20/04-В.

Не погоджуючись з вказаним розпорядженням відповідача, позивач звернувся до суду з позовом.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" № 137/98-ВР від 03 березня 1998 року (далі – Закон № 137/98-ВР, в редакції, чинній станом на момент виникнення спірних правовідносин), колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; г) невиконання вимог законодавства про працю.

Згідно ст. 6 Закону № 137/98-ВР колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об`єднання організацій роботодавців повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об`єднання організацій роботодавців або коли строки розгляду вимог, передбачені цим Законом, закінчилися, а відповіді від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об`єднання організацій роботодавців не надійшло.

Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобов`язаний у триденний строк письмово проінформувати роботодавця, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням підприємства та Національну службу посередництва і примирення.

За змістом норм ст. 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" з метою сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів) Президентом України утворюється Національна служба посередництва і примирення.

Наказом Національної служби посередництва і примирення № 21 від 25.03.2014 року було затверджено Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – Положення).

Під "реєстрацією висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту)" у п. 1.2. розд. 1 цього Положення розуміється внесення НСПП в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) відомостей про сторони колективного трудового спору (конфлікту) із зазначенням їх повного найменування і місцезнаходження (поштової адреси) та висунуті найманими працівниками, профспілкою вимоги, присвоєння колективному трудовому спору (конфлікту) реєстраційного номера та видання про це відповідного розпорядження НСПП.

Так, у п.п. 2.5. – 2.9. розд. 2, п. 3.1. розд. 3 Положення передбачено, що за результатами розгляду письмової інформації про виникнення колективного трудового спору відповідно відділення НСПП готують і направляють в день отримання письмової інформації, але не пізніше наступного дня (якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього), подання на ім`я голови НСПП (з додатком до нього копії відповідного письмового повідомлення сторони колективного трудового спору (конфлікту) та копіями протоколів, листів, наказів, витягів, довідок тощо, які підтверджують надану інформацію:

– про реєстрацію висунутих найманими працівниками, профспілками вимог та колективного трудового спору (конфлікту);

– про призупинення реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілками вимог та колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, визначених підпунктом 4.1. цього Положення;

– про відмову в реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілками вимог та колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, визначених підпунктом 5.1. цього Положення.

Вимоги, висунуті найманими працівниками, профспілкою відповідно до положень статей  2,  3,  4,  5,  6 Закону № 137/98-ВР та інших законодавчих і нормативно-правових актів, підлягають реєстрації НСПП у строки та в порядку, встановленому цим Положенням.

Реєстрація висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється розпорядженням НСПП.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про те, що до компетенції Національної служби посередництва і примирення належить здійснення реєстрації висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

Як вбачається зі змісту вимог апеляційної скарги, виникнення спору у цій справі зумовлено незгодою роботодавця із вимогами найманих працівників, зокрема з тими, які зазначені в оспорюваному розпорядженні, а також порушенням, на думку позивача, дотримання відповідачем процедури реєстрації колективного трудового спору.

Однак позивач під час розгляду цієї справи не пояснив, яким чином прийняття оспорюваного розпорядження перешкоджає подальшому врегулюванню конфлікту та/або в чому полягає порушення його прав та інтересів внаслідок прийняття цього розпорядження.

Колегія суддів зауважує, що з положень Закону №137/98-ВР, зокрема статті 15, вбачається, що Національна служба посередництва і примирення у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) не ухвалює рішень, які б зобов`язували сторін конфлікту до вчинення певних дій чи прийняття рішень або ж навпаки, ставали на заваді намірам сторін щодо врегулювання колективного трудового спору. Її завдання у цих правовідносинах полягає власне у тому, щоб допомоги, сприяти вирішити колективний трудовий спір (конфлікт), примирити сторін, тобто власне у посередництві, що вочевидь не передбачає ухвалення правових актів зобов`язального характеру.

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду від 22.07.2020 у справі № 826/3400/17.

Щодо суті вимог найманих працівників, колегія суддів зазначає наступне.

Як зазначено вище, відповідачем було видано розпорядження від 03.07.2020 року № 358-р "Про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками Напрямку трудові ресурси (НR) Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" міста Дніпра та адміністрацією Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", яким зареєстровано наступні вимоги найманих працівників:

– скасувати затверджене наглядовою радою "ПриватБанку" рішення правління "ПриватБанку" про здійснення реорганізації Напрямку HR з одночасним звільненням частини працівників цього напрямку, про яке головою правління "ПриватБанку" було повідомлено Всеукраїнську Професійну Спілку Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" листом № 20.1.0.0/7 від 20.03.2020 р.;

– розпочати колективні переговори та у встановлені законом терміни укласти колективний договір на підставі повідомлення Всеукраїнської Професійної Спілки Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" про початок колективних переговорів на адресу "ПриватБанку" від 10.12.2019 р. та на адресу власника "ПриватБанку" – КМУ від 16.01.2020 р.. У колективному договорі вирішити питання щодо порядку реорганізації структурних підрозділів "ПриватБанку".

Згідно ст. 2 Закону №137/98-ВР колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю.

В даному випадку, як правильно зазначив суд першої інстанції, рішення Правління "ПриватБанку" про здійснення реорганізації Напрямку HR з одночасним звільненням частини працівників цього напрямку згідно з його назвою стосується питання встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, що передбачено п. "а" ст. 2 Закону №137/98-ВР.

Колегія суддів зазначає, що реорганізації Напрямку HR з одночасним звільненням частини працівників цього напрямку та запропонування скороченим працівникам вакантних посад наявних в Банку, призводить до зміни розташування робочого місця кожного найманого працівника та порушує його право.

У матеріалах справи відсутні докази надання Банком відповідачу чи третій особі інформації про забезпеченість найманих працівників, які підлягають скороченню, новими посадами в Банку або запропонування їм вакантних посад.

З огляду на викладене колегія суддів вважає, що рішення про реорганізацію Напрямку трудових ресурсів акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк". Прийняте роботодавцем, з яким не погоджуються наймані працівники, є зміною їх соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, та відповідно до п. 2) ст. 2 Закону може бути предметом спору й має вирішуватися в переговорному процесі.

Друга ж вимога, а саме розпочати колективні трудові переговори, підпадає під дію п. "б" ст. 2 Закону № 137/98-ВР.

Так, згідно статей  1,  2,  3,  9 Закону України "Про колективні договори та угоди": "Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов`язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців".

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.

В даному випадку ні станом на час розгляду поданих до Відділення НСПП документів, ні станом на час розгляду справи в суді першої інстанції, позивачем не було надано докази щодо фактичного вирішення питання укладання колективного договору в організації.

При цьому факт того, що на підприємстві позивача не укладено колективний трудовий договір, оскільки не сформовано спільного представницького органу для ведення переговорів і укладення колективного договору згідно з вимогами ч. 2 ст. 4 Закону України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 р. № 3356-XII, не є підставою для висновку про те, що друга вимога найманих працівників не відповідає ст. 2 Закону, і колективний трудовий спір в цій частині не може бути зареєстрований.

До того ж у рішенні Відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області № 04-20/001 від 02.07.2020, на підставі якого прийнято оскаржуване розпорядження № 358-р від 03.07.2020 року, визначено коди за Класифікатором вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою у колективних трудових спорах (конфліктах) з питань, визначених статтею 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", що є додатком до Інструкції про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП 09.06.2009 р. № 33, – 104 (забезпечення продуктивної зайнятості) та 210 (укладення колективного договору, угоди) відповідно.

Щодо повноважень представників сторін колективного трудового спору, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 3 Закону №137/98-ВР сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є: на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та роботодавець. За дорученням інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша особа, організація роботодавців, об`єднання організацій роботодавців.

Згідно п. 2.1. Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 05.05.2015 р. № 44, для перевірки повноважень визначеного найманими працівниками уповноваженого на представництво органу на виробничому рівні відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях здійснює такі дії:

2.1.1. перевіряє дотримання вимог чинного законодавства найманими працівниками шляхом вивчення таких документів: статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються прав найманих працівників на захист своїх економічних і соціальних інтересів; статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються повноважень їх структурних підрозділів, прав їх трудових колективів щодо колективних дій на захист економічних і соціальних інтересів найманих працівників (в разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на рівні структурних підрозділів); протоколу загальних зборів (конференції) найманих працівників або ж підписів найманих працівників про затвердження їх вимог до роботодавця; протоколу загальних зборів (конференції) найманих працівників або ж підписів найманих працівників про визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників; колективного договору;

2.1.2. у разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на рівні структурних підрозділів вивчає норми статуту підприємства, установи, організації або положення про нього, що стосуються статусу структурного підрозділу, прав найманих працівників структурного підрозділу або уповноваженого ними органу (представника) на захист їх інтересів;

2.1.3. вивчає протокол загальних зборів (конференції) найманих працівників про затвердження вимог найманих працівників, при цьому перевіряє: правомочність зборів, в тому числі присутність на зборах більше половини членів трудового колективу; порядок обрання делегатів конференції; повноваження делегатів конференції; дотримання норм представництва делегатів; дотримання вимог щодо правомочності делегатів конференції; дотримання вимог щодо правомочності прийняття рішення про затвердження вимог найманих працівників (за рішення проголосувало більше половини учасників зборів – членів трудового колективу або більше половини обраних делегатів конференції); відповідність затверджених вимог найманих працівників положенням статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

2.1.4. вивчає підписні листи найманих працівників щодо затвердження вимог (наявність не менше ніж половини підписів членів трудового колективу);

2.1.5. вивчає положення колективного договору щодо прав найманих працівників на захист та представлення своїх економічних і соціальних інтересів.

В даному випадку зі змісту рішення Відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області № 04-20/001 від 02.07.2020 вбачається, що вказаною службою вивчалися документи на предмет перевірки повноважень сторін конфлікту, в тому числі, і найманих працівників.

Встановлено, що найманими працівниками Напрямку трудові ресурси (НR) визначено орган, що буде представляти інтереси структурного підрозділу – Всеукраїнська Професійна Спілка Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк".

Згідно зі змістом протоколу засідання Правління Профспілки № 05/05-01 від 05.05.2020, згідно з яким прийнято доручення представляти інтереси найманих працівників Напрямку трудові ресурси (HR) в колективному трудовому спорі, це є не засідання уповноваженого представницького органу найманих працівників, а саме засідання Правління Профспілки, на якому вирішувалося питання, чи приймати доручення на представництво.

Згідно Статуту Всеукраїнської Професійної спілки Працівників Акціонерного Товариства комерційного Банку "ПриватБанк" члени профспілки уповноважені направляти та завіряти копії документів (протоколів, листів, вимог, тощо) та представляти інтереси найманих працівників Напрямку трудові ресурси акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк".

Вказані обставини свідчать про те, що відділенням Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області та відповідачем було перевірено дотримання вимог ст. 3 Закону під час вирішення питання про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту).

Також відділенням Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області та відповідачем було здійснено аналіз вимог найманих працівників Напрямку на їх відповідність положенням Закону № 137/98-ВР.

У ст. 4 Закону № 137/98-ВР зазначено, що вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу. Разом із висуненням вимог збори (конференція) найманих працівників визначають орган чи особу, які будуть представляти їх інтереси.

Вимоги найманих працівників, профспілки чи об`єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об'єднанню організацій роботодавців.

Пунктом 2.1. Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.06.2019 № 43, передбачено, що вимоги найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу на виробничому рівні формуються і затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу. Разом із висуненням вимог загальні збори (конференція) найманих працівників, а в разі збору підписів – у підписному листі визначають орган чи особу, які будуть представляти їх інтереси під час вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Вимоги профспілки на виробничому рівні формуються і затверджуються на засіданні виборного органу профспілки. Разом із висуненням вимог виборний орган профспілки визначає орган чи особу, які будуть представляти інтереси профспілки.

При представництві інтересів профспілки у колективному трудовому спорі (конфлікті) виборним профспілковим органом порядок його роботи та прийняття рішень щодо колективного трудового спору (конфлікту) регулюється статутними документами відповідної профспілки.

Вимоги найманих працівників, підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або профспілки чи об`єднання профспілок оформляються відповідним протоколом і надсилаються роботодавцю або уповноваженій ним особі, організації роботодавців, об`єднанню організацій роботодавців.

Уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки є єдиним повноважним представником найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу до моменту припинення такого спору (конфлікту).

Орган чи особа, що є ініціатором висунення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або профспілки шляхом збору підписів, виготовляють підписні листи, в яких зазначаються вимоги найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспілки та уповноважений представницький орган (особа) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки. Форма підписного листа додається (п. 2.3.2. Положення).

Після завершення збору підписів найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу результати збору підписів узагальнюються уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або профспілки, про що складається протокол (п. 2.3.4. Положення).

Як свідчать матеріали справи оскаржуване розпорядження № 358-р від 03.07.2020 року прийнято на підставі подання Відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області № 01-02/02-09/08 від 03.07.2020 та рішенні Відділення № 04-20/001 від 02.07.2020, у якому міститься посилання на засідання Правління Всеукраїнської Професійної Спілки Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" від 05.05.2020 р. (протокол № 05/05-01), від 18.05.2020р. (протокол № 18/05-01), від 02.06.2020 р. (протокол № 02/06-01).

До відділення разом з пакетом документів надавався підписний лист з підписами 200 осіб з вказанням прізвища, ім`я, по-батькові та дати підписання, і Відділенням на підставі отриманої від сторін конфлікту інформації вивчалося питання належності підписантів до працівників позивача.

Відсутність у вказаному листі повних реквізитів підписантів не впливає на факт отримання Відділенням належним чином оформленого підписаного листа та можливість його врахування при вирішенні питання про реєстрацію трудового конфлікту (спору).

Також Відділенням Національної служби посередництва та примирення в Дніпропетровській області та відповідачем було вивчено надану як Профспілкою, так і позивачем інформацію про кількість найманих працівників Напрямку трудові ресурси (НR).

Згідно вказаної інформації підписні листи підписано більшою половиною від загальної чисельності Напряму.

Так, у протоколах засідання Правління Всеукраїнської Професійної Спілки Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" як від 22.04.2020 р. (№ 22/04-01), так і від 05.05.2020 р. (протокол № 05/05-01), міститься узагальнена інформація про узагальнення результатів збору підписів (54, 62% загальної чисельності найманих працівників структурного підрозділу), що свідчить про дотримання вимог п. 2.3.4. Положення.

Щодо направлення роботодавцю вимог найманих працівників, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 5 Закону №137/98-ВР роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців зобов'язані розглянути вимоги найманих працівників, категорій найманих працівників, колективу працівників чи профспілки та повідомити їх представників про своє рішення у триденний строк з дня одержання вимог.

Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об`єднання організацій роботодавців, вони зобов`язані надіслати їх у триденний строк з дня одержання вимог власнику або до відповідного вищестоящого органу управління, який має право прийняти рішення. При цьому строк розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен перевищувати трьох днів.

Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання цих вимог роботодавцем або уповноваженою ним особою, організацією роботодавців, об`єднанням організацій роботодавців до моменту одержання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об`єднання організацій роботодавців, власника, відповідного вищестоящого органу управління про прийняте рішення.

Рішення роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, власника, відповідного вищестоящого органу управління викладається у письмовій формі і не пізніше наступного дня надсилається уповноваженому представницькому органу іншої сторони колективного трудового спору (конфлікту) разом із соціально-економічним обґрунтуванням.

Як свідчать матеріали справи, 22.04.2020 Всеукраїнська Професійна Спілка Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" направила на адресу Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" лист за № 1/22-03, до якого долучила рішення (протокол засідання) Правління Профспілки № 22/04-01 від 22.04.2020 та копію підписного листа по висуненню вимог найманих працівників Напрямку трудові ресурси (HR) Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" та визначення органу, який буде представляти інтереси найманих працівників.

Листом № Е.30.0.0/4-70715 від 23.04.2020 у відповідь на лист від 22.04.2020 повідомлено про відсутність підстав для розгляду листа в рамках Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів", оскільки у доданому підписному листі видалено прізвища підписантів.

Листом № 1/05-05 від 05.05.2020 Всеукраїнська Професійна Спілка Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" надіслала Керівнику Дирекції з питань HR та корпоративного управління ГО Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" рішення правління Профспілки від 05.05.2020 № 05/05-01 (протокол засідання правління), згідно з яким продубльовано вимоги рішення (протокол засідання) Правління Профспілки від 22.04.2020 № 22/04-01.

За результатами розгляду вимог найманих працівників Напрямку трудові ресурси (HR) Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" прийнято рішення № Е.30.0.0/4-79326 від 13.05.2020, яким відмовлено у задоволенні обидвох вимог з урахування сукупності наступних фактів:

– порушення Профспілкою ч. 3 ст. 4 Закону про колективні спори при направленні вимог працівників;

– порушення Профспілкою ч. 1 ст. 4 Закону про колективні спори щодо відсутності підписного листа працівників Напрямку трудові ресурси (HR), що позбавляє Банк можливості перевірити правомірність висунутих вимог;

– вимога 1 не відноситься до категорії розбіжностей, передбачених ст. 2 Закону про колективні спори, а тому не може розглядатися та вирішуватися у порядку та за процедурами, передбаченими Законом про колективні спори;

– вимога 1 стосується виключної компетенції Банку як юридичної особи із управління та реалізації господарської діяльності;

– вимогу 2 неможливо виконати без участі профспілкової сторони.

Колегія суддів зазначає, що Всеукраїнською Професійною Спілкою Працівників Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПриватБанк" було направлено вимоги до роботодавця.

Долучення до вимог підписного листа не передбачено законодавством.

Водночас, звернувшись вдруге Профспілкою було надано підписні листі, проте позивачем було прийнято рішення про відмову у задоволенні вимог робітників.

Слід зазначити, що у разі виникнення у роботодавця сумнівів щодо підписних листів чи належного оформлення вимог, останній має право на звернення до Відділення НСПП щодо проведення перевірки повноважень сторін.

В даному випадку, як свідчить зміст рішення № Е.30.0.0/4-79326 від 13.05.2020, позивач відмовив у задоволенні вимог робітників саме через наявність сумнівів щодо підписних листів чи оформлення вимог.

Колегія суддів зазначає, що докази звернення позивача до Відділення НСПП щодо проведення перевірки повноважень сторін у матеріалах справи відсутні.

Згідно зі ст. 6 Закону № 137/98-ВР колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об`єднання організацій роботодавців повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об`єднання організацій роботодавців або коли строки розгляду вимог, передбачені цим Законом, закінчилися, а відповіді від роботодавця, уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об`єднання організацій роботодавців не надійшло.

Суд першої інстанції вірно зазначив, що в даному випадку, колективний трудовий спір (конфлікт) виник, коли строки розгляду вимог, передбачені цим Законом, закінчилися, а відповіді від роботодавця не надійшло.

Щодо реєстрації вимог найманих працівників.

Пунктом 3.1. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затверджених наказом Нацiональної служби посередництва i примирення № 18 від 29.03.2018, передбачено, що реєстрацiя висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників) або профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) здiйснюється розпорядженням НСПП, в якому визначаються: дата i номер розпорядження НСПП; назва розпорядження НСПП; факт реєстрацiї колективного трудового спору (конфлiкту); реєстрацiйний номер колективного трудового спору (конфлiкту); факт реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог; рiшення про вiдмову в реєстрацiї окремих вимог (частин вимог) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки (в разi необхiдностi, вiдповiдно до пiдпункту 2.8. цього Положення); найменування уповноваженого представницького органу (особи), найманих працівників (окремої категорiї найманих працівників) або профспiлки, роботодавця або уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв, юридичних осiб, на адресу яких надсилається розпорядження НСПП (орган мiсцевого самоврядування, мiсцевий орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить вiдповiдне пiдприємство, установа або організація, вiддiлення НСПП).

У п. 5.1. Положення № 18 передбачено випадки вiдмови в реєстрацiї висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективного трудового спору (конфлiкту) може бути у випадках, якщо:

висунутi найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимоги не вiдповiдають положенням статтi 2 Закону України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)";

в результатi перевiрки не пiдтвердились повноваження представникiв сторiн колективного трудового спору (конфлiкту) або сторона спору не є належною;

порушенi положення статтi 4 Закону України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)" щодо процедури формування та затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки, визначення органу (особи), уповноваженого представляти iнтереси найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки, оформлення вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), профспiлки вiдповiдним протоколом i надсилання цього протоколу роботодавцю або уповноваженiй ним особi, органiзацiї роботодавцiв, об`єднанню органiзацiй роботодавцiв;

порушенi положення частини 1 статтi 6 Закону України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)" щодо порядку прийняття рiшення уповноваженим представницьким органом (особою) найманих працiвникiв (окремої категорії найманих працівників), профспiлки про момент виникнення колективного трудового спору (конфлiкту);

реєстрацiя або наступнi розгляд та вирiшення висунутих найманими працiвниками (окремою категорією найманих працівників), профспiлкою вимог та колективних трудових спорiв (конфлiктiв) неможливi до вирiшення справи, що розглядається в порядку конституцiйного, цивiльного, господарського, кримiнального чи адмiнiстративного судочинства;

в iнших випадках вiдповiдно до чинного законодавства України.

В даному випадку, як правильно зазначив суд першої інстанції, підстави для відмови у реєстрації вимог найманих працівників були відсутні, а тому у відповідача не було підстав не реєструвати вимоги найманих працівників згідно з оскаржуваним розпорядженням.

З огляду на викладене, колегія суддів апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що відповідач у межах наданих йому повноважень здійснив реєстрацію трудового колективного спору (конфлікту) між найманими працівниками Напрямку трудові ресурси (НR) Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" міста Дніпра та адміністрацією Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" та видав законне розпорядження від 03.07.2020 року № 358-р.

Решта тверджень та посилань сторін судовою колегією апеляційного суду не приймається до уваги через їх неналежність до предмету позову або непідтвердженість матеріалами справи.

Відповідності до ст. 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду – без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись статтями  242, 250308,  310,  315,  316,  321,  322 КАС України, суд –

 

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" – залишити без задоволення.

Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 березня 2021 року – залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги до Верховного Суду.

Повний текст постанови виготовлено 16.06.2021.

 

 

Головуючий суддя                                                                                    Є. В. Чаку

Судді:                                                                                                         І. В. Федотов

                                                                                                                   А. Ю. Коротких

 

Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 16.06.2021