E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

НАКАЗ

 

23 березня 2015 року                            Київ                                             № 25

 

 

Про затвердження Інструкції щодо дій працівників Національної служби посередництва і примирення при загрозі/виникненні надзвичайних або аварійних ситуацій (аварій)

 

 

Відповідно до пункту 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами, на виконання вимог статті 130 Кодексу цивільного захисту України,

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію дій працівників Національної службипосередництва і примирення при загрозі/виникненні надзвичайних абоаварійних ситуацій (аварій) (додається).

2. Призначити особою, відповідальною за стан цивільного захисту(цивільної оборони) та техногенної безпеки в Національній службіпосередництва і примирення Засенка Костянтина Олександровича, головногоспеціаліста відділу правового забезпечення Національної службипосередництва і примирення.

3. Завідувачу сектора організаційно-кадрової роботи Національної служби посередництва і примирення Бібіковій О.А. ознайомити під розпис із цим наказом працівників центрального апарату Національної служби посередництва і примирення та довести цей наказ до відома начальників відділень Національної служби посередництва і примирення в областях.

4.Начальникам відділень Національної служби посередництва іпримирення в областях ознайомити під розпис із цим наказом працівниківвідділень.

5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова                                                                                О. Окіс

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 наказом Національної служби

посередництва і примирення

від 23 березня2015 року № 25

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо дій працівників Національної служби

посередництва і примирення при загрозі/виникненні

надзвичайних або аварійних ситуацій (аварій)

 

 

1. Ця Інструкція визначає порядок дій керівництва, працівників центрального апарату Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) та відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях (далі – відділення НСПП) у випадку виникнення надзвичайної або аварійної ситуацій (аварії) і є обов'язковою для суворого виконання всіма працівниками НСПП.

У питаннях, не врегульованих нею, слід керуватися Кодексом цивільного захисту України, законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту, вимогами інструкцій (правил) з охорони праці.

 

2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб'єкта господарювання загрозу життю або здоров'ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.

Аварійна ситуація - порушення меж та/або умов безпечної експлуатації об'єкта (устаткування, обладнання), яке не перейшло в аварію, за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на працівників та навколишнє середовище утримуються в прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів.

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності.

 

3. Джерелами небезпечних і шкідливих виробничих чинників можутьбути:

- нерегламентовані режими роботи технологічного устаткування,транспортні засоби, вантажопідіймальне устаткування, механізми, обладнання,деталі та вироби, що рухаються;

- устаткування, що працює під тиском;

- електромережі, електрифіковане устаткування та інструменти;

- інженерні комунікації;

- роботи, що призводять до психофізіологічних перевантажень;

- токсичні речовини;

- помилкові дії працівників;

- аварії.

 

4. У разі виникнення надзвичайної або аварійної ситуації чи аварії працівники зобов'язані діяти спокійно, не панікувати, точно й оперативно слідувати вказівкам керівництва НС1І11, осіб, відповідальних за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки, за протипожежну безпеку, охорону праці, а також представників аварійно-рятувальних, пожежних, медичних підрозділів.

 

5. Порядок оповіщення керівництва та працівників НСІШ про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій:

5.1. Керівництво НСПП/начальники відділень НСПП, керівники структурних підрозділів центрального апарату НСПП у неробочий час оповіщаються телефоном особою, відповідальною за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки в НСПП. Залежно від обстановки керівники структурних підрозділів центрального апарату НСПП та начальники відділень НСПП оповіщають решту працівників НСПП.

5.2. У робочий час працівники НСПП оповіщаються про надзвичайну ситуацію особою, відповідальною за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки в НСПП.

5.3. Кожний працівник НСПП повинен знати сигнали оповіщення цивільного захисту та вміти правильно діяти в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

 

6. Працівник НСПП, який першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен:

6.1. Негайно припинити роботу та подати команду "СТОП!". Команда "СТОП!"подана будь-яким працівником, має негайно бути виконаною всіма працівниками, котрі її почули.

6.2. Якнайшвидше сповістити про надзвичайну або аварійну ситуацію особу, відповідальну за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки в НСПП, і керівництво НСПП/відділень НСПП.

6.3. За необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (пожежну, медичну тощо).

 

7. У випадку виникнення надзвичайної або аварійної ситуацій кожний працівник повинен:

7.1. Припинити роботу.

7.2. Приступити до ліквідації (локалізації) аварії наявними засобами.

7.3. За необхідності долучитись до виклику інших аварійно-рятувальних служб (пожежну, медичну тощо).

 

8. Керівники структурних підрозділів центрального апарату НСПП/відділень НСПП, у разі виникнення надзвичайної або аварійної ситуації (аварії), зобов'язані:

8.1. Оцінити умови ситуації, з'ясувати кількість і місцезнаходження людей, захоплених аварією, за потреби вжити заходів щодо оповіщення працівників про аварію.

8.2.У разі наявності загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію (рятування), використовуючи для цього наявні сили й засоби.

8.3. Вжити негайних заходів щодо локалізації та ліквідації аварії.

8.4. Вжити заходів щодо оточення району аварії (небезпечної зони).

8.5. Забезпечити виведення з небезпечної зони працівників, які не беруть безпосередньої участі в ліквідації аварії.

8.6. Контролювати правильність дій працівників щодо локалізації і ліквідації аварії.

8.7. У разі необхідності виконати відключення електроенергії та вжити інших заходів, що сприяють ліквідації (локалізації) аварії (пожежі).

8.8. Сприяти діям аварійно-рятувальних, пожежних, медичних підрозділів щодо рятування людей, локалізації, ліквідації аварії у приміщенні НСПП.

8.9 Організувати надання екстреної медичної допомоги потерпілим під час ліквідації аварії.

8.10 Інформувати безпосереднє керівництво НСПП про хід і характер аварії, кількість потерпілих внаслідок виконання рятувальних робіт.

 

9. Особливості дій працівників НСПП при деяких надзвичайних ситуаціях:

9.1. При загрозі хімічного ураження оповіщаються всі працівники та відвідувачі, які знаходяться в приміщеннях центрального апарату НСПП/відділення НСПП.

9.2. Вентиляційні установки та кондиціонери терміново виключаються, закриваються вікна, двері, кватирки, приміщення герметизуються. Вихід із будівлі й вхід до неї припиняється до особливого розпорядження керівництва НСПП.

9.3. При виявленні у приміщенні, де укриваються працівники, хімічно небезпечної речовини, працівники повинні вийти з приміщення та з дозволу керівництва НСПП/начальника відділення НСПП залишити зону забруднення. Виходити із зони необхідно тільки у засобах індивідуального захисту та рухатися в напрямку, перпендикулярному напрямку вітру.

9.4. При виникненні пожежі в приміщеннях НСПП/відділень НСПП всі працівники зобов'язані діяти згідно з Інструкцією з пожежної безпеки для працівників НСПП, евакуацію проводити згідно з Планом евакуації.

9.5. При радіоактивному забрудненні або при загрозі забруднення всі працівники НСПП повинні уважно слідкувати за мовним повідомленням управління з питань надзвичайних ситуацій, яке передається по радіо та телебаченню, за інформацією інших засобів масової інформації про обстановку в місті та суворо виконувати рекомендації із захисту від радіоактивного зараження.

9.6. Обмежується до мінімуму вхід у приміщення НСПП/відділень НСПП та вихід з них. Контроль за дотриманням правил поведінки й роботи працівників, який дозволяє максимально понизити наслідки радіоактивного опромінення, покладається на особу, відповідальну за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки в НСПП.

9.7. При загрозі або виникненні катастрофічних стихійних лих працівники НСПП за розпорядженням керівництва НСПП/відділень НСПП повинні зупинити роботу, виконати необхідні протипожежні заходи, відключити від електромережі електрообладнання, підготуватися до евакуації та вивезення до безпечного місця найбільш цінних матеріальних засобів.

9.8. Якщо з'явилися потерпілі, їм надається перша медична допомога або вживаються заходи щодо їх госпіталізації до медичних закладів.

9.9. Особа, відповідальна за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки в НСПП постійно слідкує за інформацією, яку надає управління з питань надзвичайних ситуацій, про обстановку в місті та доводить її до керівництва НСПП.

9.10. При надходженні анонімної інформації про загрозу в приміщеннях НСПП або на території поблизу них терористичного акту працівник, який прийняв її, повинен терміново доповісти керівництву НСПП/начальнику відділення НСПП та повідомити правоохоронні органи і діяти згідно з розпорядженнями та рекомендаціями.

 

10. Дії особи, відповідальної за стан цивільного захисту (цивільної борони) та техногенної безпеки в НСПП щодо локалізації (ліквідації) аварійної ситуації (аварії):

10.1. Організувати оповіщення працівників НСПП і зустріч підрозділів аварійно-рятувальних та інших служб.

10.2. Забезпечити узгодженість дій працівників НСПП і підрозділів аварійно-рятувальної та інших служб під час локалізації (ліквідації) аварійної ситуації (аварії).

10.3. У випадку необхідності організувати евакуацію працівників (частини працівників) та матеріальних цінностей.

 

11. Якщо того вимагає характер аварійної ситуації (аварії), особи, які задіяні в оповіщенні, локалізації та ліквідації аварійної ситуації чи аварій, повинні використовувати спеціальний одяг та взуття, промислові засоби захисту органів дихання.

 

12. У разі нещасного випадку:

12.1. Працівник НСПП, який його виявив, або сам потерпілий повинен терміново повідомити безпосереднього керівника та/або особу, відповідальну за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки в НСПП про випадок, масштаби загрози та кількість потерпілих.

12.2. Особа, відповідальна за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки в НСПП, працівники НСПП терміново організовують надання екстреної медичної допомоги потерпілим, а за необхідності - супроводження до лікувального закладу.

12.3. Особа, відповідальна за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки в НСПП, працівники НСПП повідомляють про випадок керівництву НСПП/начальнику відділення НСПП.

12.4. Працівники НСПП повинні зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та обладнання в такому стані, у якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю й здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків).

12.5. Працівники НСПП вживають заходів щодо ліквідації ситуації, що склалася, та недопущення в подальшому подібних випадків.

 

13. У випадку припинення подачі електроенергії працівник НСПП повинен від'єднати електричні прилади від мережі.

Виявивши обрив електропроводів, пошкодження їхньої ізоляції, не варто торкатися їх. Необхідно повідомити про це безпосереднього керівника та/або осіб, відповідальних за протипожежну безпеку, охорону праці, стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки в НСПП.

 

14. Евакуація має забезпечити захист працівників у разі неможливості вжиття інших заходів цивільного захисту під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Рішення про евакуацію приймає:

- у центральному апараті - Голова НСПП або особа, яка виконує його обов'язки;

- у відділенні НСПП - начальник відділення або особа, яка виконує його обов'язки, після чого повідомляє Голову НСПП про прийняте рішення.

 

15. У разі евакуації:

15.1. На керівництво НСПП, керівників структурних підрозділів центрального апарату НСПП/начальників відділень НСПП покладаються функції:

- подання (за потребою) до відповідних транспортних органів розрахунків необхідності в транспортних засобах для вивезення працівників до безпечного району;

- контролю за плануванням, підготовкою й проведенням евакуаційних заходів;

- визначення та підготовки безпечного району для розміщення евакуйованих працівників.

15.2. На особу, відповідальну за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки в НСІШ, покладаються функції:

- оповіщення працівників про необхідність евакуації;

- уточнення даних про транспортні засоби, що виділяються для евакуації, термін їх подачі, маршрути та порядок руху;

- організації й контролю посадки працівників у транспортні засоби для евакуації та відправки колон;

-інформування керівництва НСПП та відповідних органів про хід евакуації.

 

16. Збереження матеріальних цінностей у період загрози/виникнення надзвичайних, аварійних ситуацій або пожежі:

16.1. Усі працівники НСПП повинні вжити необхідних заходів щодо зберігання матеріальних цінностей при загрозі/виникненні надзвичайних, аварійних ситуацій або пожежі.

16.2. Заходи із захисту від надзвичайних ситуацій або з ліквідації їхніх наслідків повинні враховувати необхідність попередження або зменшення можливих збитків НСПП.

16.3. Відповідальність за організацію збереження майна підприємства під час захисту від надзвичайних ситуацій або ліквідації їхніх наслідків покладається на особу, відповідальну за стан цивільного захисту (цивільної оборони) та техногенної безпеки в НСПП.

 

17. Посадові особи, на яких чинними нормативно-правовими актами покладаються обов'язки щодо локалізації (ліквідації) аварійної ситуації (аварії), несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

18. Особи, винні в порушенні цієї Інструкції, несуть відповідальність згідно із законодавством України.