E-MAIL РОЗСИЛКА



Joomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

НАЦІОНАЛЬНА  СЛУЖБА  ПОСЕРЕДНИЦТВА  І  ПРИМИРЕННЯ

Н  А  К  А  З

 

08 серпня 2008 року                                м. Київ                                        № 99

 

Про затвердження Інструкції  про порядок  ведення Книги реєстрації  висунутих найманими працівниками, профспілкою  вимог та колективних трудових спорів

 

Відповідно до положень Закону України ”Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та підпункту 15 пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 11 квітня 2007 року № 291/2007, наказую:

1.Затвердити Інструкцію  про порядок  ведення Книги реєстрації  висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів в новій редакції (додається):

2. Структурним підрозділам Національної служби  посередництва і примирення забезпечити дотримання норм цієї Інструкції при реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення, визначених  статтею 15 Закону України  ”Про порядок вирішення колективних трудових   спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва  і  примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада           1998 року №125898, із змінами, внесеними Указом Президента України від           11 квітня 2007 року № 291.

3. Визнати такою, що втратила чинність Інструкцію  про порядок  ведення Книги реєстрації висунутих найманими працівниками  вимог та колективних трудових спорів, затверджену наказом Національної служби посередництва і примирення №55 від 29.01.2001 року.

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                          О.Окіс

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної служби

посередництва і примирення

від 08 серпня 2008 р № 99

 

Інструкція

про порядок ведення Книги реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

 

1. Інструкція про порядок ведення Книги реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – Інструкція) розроблена відповідно до норм статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 11 квітня 2007року № 291/2007, Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 10.07.2007 року № 47.

2. Інструкцією встановлюється форма, зміст та порядок внесення до Книги реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) даних про висунуті найманими працівниками, профспілкою вимоги та колективні трудові спори (конфлікти), присвоєння реєстраційного номера та- зняття колективного трудового спору (конфлікту) з контролю у зв'язку із його вирішенням або припиненням.

3. Книга реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) є документом для службового користування і зберігається із дотриманням правил, встановлених чинними нормативно-правовими актами.

4. Книга реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) ведеться відділом правового забезпечення НСПП і зберігається у відділі.

5. Книга реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) ведеться протягом календарного року. Сторінки книги пронумеровуються. Книга реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) прошнуровується і скріплюється печаткою та підписом голови НСПП.

6. Книга реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимогта колективних трудових спорів (конфліктів) ведеться також в електронній формі.

7. Книга реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) містить такі графи:

  1. порядковий номер;
  2. реєстраційний номер;
  3. момент виникнення колективного  трудового  спору (конфлікту);
  1. сторони колективного трудового спору (конфлікту) та їх юридичні адреси;
  2. органи (особи), уповноважені представляти інтереси сторін колективного  трудового спору (конфлікту);
  3. вимоги, висунуті найманими працівниками, профспілкою;
  4. хід примирних процедур;
  5. результати вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
  6. відмітка  про  зняття  колективного  трудового  спору (конфлікту) реєстрації.

8. В графі 1) записується порядковий номер,  під  яким колективний трудовий спір (конфлікт) заноситься в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками,  профспілкою  вимог  та  колективних  трудових  спорів (конфліктів).

9. У графу 2) заноситься реєстраційний номер, який присвоюється колективному трудовому спору і який складається із:

перші три цифри - порядковий номер реєстрації (для прикладу - 001);

через дефіс наступні дві цифри - останні дві цифри поточного року (для прикладу - 08);

через дріб записується код адміністративно-територіальної одиниці;

через дефіс - позначення буквою рівня колективного трудового спору (на виробничому рівні - В, на територіальному рівні - Т, на галузевому рівні - Г, на національному рівні - Н).

Коди адміністративно-територіальних одиниць:

Автономна Республіка Крим     01

Вінницька область                   02

Волинська область                  03

Дніпропетровська область       04

Донецька область                   05

Житомирська область              06

Закарпатська область              07

Запорізька область                  08

Івано-Франківська область       09

Київська область                    10

Кіровоградська область          11

Луганська область                 12

Львівська область                  13

Миколаївська область             14

Одеська область                       15

Полтавська область                16

Рівненська область                  17

Сумська область                       18

Тернопільська область             19

Харківська область                 20

Херсонська область                21

Хмельницька область              22

Черкаська область                 23

Чернівецька область               24

Чернігівська область               25

місто Київ                               26

місто Севастополь                   27

Після реєстраційного номера зазначається дата і номер розпорядження голови НСПП про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) та висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог.

10. В графі 3) фіксується момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту), тобто дата, коли уповноважений представницький орган найманих працівників (окремої категорії найманих працівників), колективу працівників, профспілки одержав від власника чи уповноваженого ним органу (представника) повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням власника чи уповноваженого ним органу (представника).

11. У графу 4) заносяться дані про сторони колективного трудового спору (конфлікту) та їх юридичні адреси.

12. У графу 5) заносяться дані про органи (особи), уповноважені представляти інтереси сторін колективного трудового спору (конфлікту).

13. У графу 6) заносяться вимоги, висунуті найманими працівниками, профспілкою (занесення вимог здійснюються на підставі розпорядження голови НСПП, в якому фіксується відповідність висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог вимогам статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

14. У графу 7) відображається хід примирних процедур (розгляд колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією, примирною комісією за участю незалежного посередника, трудовим арбітражем, НСПП, вирішення колективного трудового спору (конфлікту) під час проведення страйку).

15. У графу 8) заносяться результати вирішення колективного трудового спору (конфлікту) - (спір вирішено, вимоги найманих працівників, профспілки задоволено, сторони досягли згоди про припинення колективного трудового спору (конфлікту) тощо).

16. У графу 9) робиться відмітка про дату зняття колективного трудового спору (конфлікту) з контролю (у зв'язку з його вирішенням або припиненням за взаємною домовленістю сторін).

Додаток

до Інструкції   про порядок ведення Книги реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

п /п

Реєстрацій-ний

номер

Момент

виникнення

КТС(К)

Сторони КТС

(К) та їх

юридичні

адреси

Органи

(особи),

уповноважені

представляти

інтереси сторін

КТС(К)

Вимоги,

висунуті

найманими

працівниками,

профспілкою

Хід

примирних

процедур

Результат-ти

вирішен-ня

Відмітки

про зняття

КТС(К)  з

реєстрації