E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

 
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
 
 
Н А К А З
 
 
«11» листопада 2019 року                           Київ                                                   № 84
 
 
Про затвердження Порядку
організації та проведення особистого
прийому громадян та Графіку
прийому громадян керівництвом
НСПП
 
 
Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», пункту 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, та з метою належної організації особистого прийому громадян в Національній службі посередництва і примирення,
 
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Національній службі посередництва і примирення (додаток 1).
2. Затвердити Графік прийому громадян керівництвом Національної служби посередництва і примирення (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова                                                                                                               О. Окіс
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Національної служби
посередництва і примирення
«11» листопада 2019 року № 84
 
ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян
у Національній службі посередництва і примирення
 
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Національній службі посередництва і примирення.
2. Посадові особи Національної служби посередництва і примирення, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98.
3. Особистий прийом громадян Головою НСПП, заступником Голови НСПП здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Національної служби посередництва і примирення.
4. У разі відсутності Голови НСПП, заступника Голови НСПП особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.
5. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:
жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";
інвалідів Великої Вітчизняної війни;
Героїв Соціалістичної Праці;
Героїв Радянського Союзу;
Героїв України.
6. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.
     7. Попередній (не пізніше ніж за 7 днів до дня прийому) запис на прийом до керівництва Національної служби посередництва і примирення здійснюється сектором управління персоналом за адресою: м. Київ, вул. Басейна, ½-а. Попередній запис може здійснюватися за телефоном (044) 235-45-01.
8. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).
Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.
9. У записі на особистий прийом може бути відмовлено на таких підставах:
9.1. Повторне звернення одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, що було вирішено по суті.
9.2. Звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".
9.3. Звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).
10. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення, у тому числі щодо оскарження прийнятого рішення.
11. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, та з питань, що не потребують прийняття рішення керівництвом Національної служби посередництва і примирення (надання громадянам усних роз’яснень, консультацій та ін.), здійснюється працівниками відділу правового забезпечення у понеділок, вівторок, середу та четвер з 10-00 до 16-00 години. Організація розгляду зазначених звернень проводиться працівником сектору управління персоналом.
12. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.
У прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.
13. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).
14. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.
15. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Національної служби посередництва і примирення.
16. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції Національної служби посередництва і примирення, в строк не більше п’яти днів з дня реєстрації воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.
17. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому Головою Національної служби посередництва і примирення, заступником Голови НСПП, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності останньої - особою, яка за наказом НСПП виконує її обов’язки.
18. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до сектору управління персоналом для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
 
 
Начальник відділу
правового забезпечення НСПП                                                                        О. Акімов
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Національної служби
посередництва і примирення
«11» листопада 2019 року № 84
 
 
 
ГРАФІК ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
керівництвом Національної служби посередництва і примирення
 
 
Посада, ПІБ Дні прийому Час прийому

Голова

ОКІС Олександр Ярославович

Другий та четвертий вівторок місяця

15:00 – 17:00

Заступник Голови

ГЕРБЕДА Сергій Володимирович

Перша та третя середа місяця

15:00 – 17:00

 

Примітка: прийом проводиться в приймальні НСПП за адресою: м. Київ, вул. Басейна, ½-А, 4 поверх)

Телефон приймальні: (044) 235-45-01

 

Начальник відділу

правового забезпечення НСПП                                                                         О. Акімов