E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

НАКАЗ

 

05 травня 2015 року                                      м. Київ                                              № 44

 

Про затвердження Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту)

 

Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», із змінами, Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 (1258/98), із змінами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) «Про затвердження Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту)» від 31.05.2000 № 41.

3. Керівникам структурних підрозділів НСПП та начальникам відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях забезпечити дотримання положень цього наказу в процесі реалізації повноважень НСПП, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», із змінами, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 (1258/98), із змінами.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

 

            Голова                                                                                  О. Окіс

 

 

                           ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Національної служби

посередництва і примирення

від 05 травня 2015 р. № 44

 
Положення
про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту)
 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення регулює порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) відповідно до частини шостої статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (137/98-ВР) перевірки, в разі необхідності, повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту).

1.2. Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є:

- на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація та роботодавець. За дорученням інтереси роботодавця у колективному трудовому спорі (конфлікті) може представляти інша особа, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців. В тому числі на рівні структурних підрозділів – наймані працівники структурних підрозділів або уповноважені ними органи (представники) та роботодавець.

- на галузевому, територіальному рівнях – наймані працівники підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об'єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи та організації роботодавців, їх об'єднання або центральні органи виконавчої влади, або місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

на національному рівні – наймані працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи та всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців або Кабінет Міністрів України.

1.3. Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту припинення такого спору (конфлікту). Повноваження уповноважених представників найманих працівників можуть бути припинені за наявності передбачених законом підстав та у встановленому порядку.

1.4. В ході перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) НСПП має право одержувати в установленому порядку від роботодавців та їх об'єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП законом функцій.

 

2. Порядок перевірки повноважень визначеного найманими працівниками уповноваженого на представництво органу

2.1. Для перевірки повноважень визначеного найманими працівниками уповноваженого на представництво органу на виробничому рівні відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях (далі – Відділення НСПП) здійснює такі дії:

2.1.1 перевіряє дотримання вимог чинного законодавства найманими працівниками шляхом вивчення таких документів:

- статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються прав найманих працівників на захист своїх економічних і соціальних інтересів;

статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються повноважень їх структурних підрозділів, прав їх трудових колективів щодо колективних дій на захист економічних і соціальних інтересів найманих працівників (в разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на рівні структурних підрозділів);

протоколу загальних зборів (конференції) найманих працівників або ж підписів найманих працівників про затвердження їх вимог до роботодавця;

протоколу загальних зборів (конференції) найманих працівників або ж підписів найманих працівників про визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників;

- колективного договору;

2.1.2 у разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на рівні структурних підрозділів вивчає норми статуту підприємства, установи, організації або положення про нього, що стосуються статусу структурного підрозділу, прав найманих працівників структурного підрозділу або уповноваженого ними органу (представника) на захист їх інтересів;

2.1.3 вивчає протокол загальних зборів (конференції) найманих працівників про затвердження вимог найманих працівників, при цьому перевіряє:

правомочність зборів, в тому числі присутність на зборах більше половини членів трудового колективу;

порядок обрання делегатів конференції; повноваження делегатів конференції;

- дотримання норм представництва делегатів;

- дотримання вимог щодо правомочності делегатів конференції;

дотримання вимог щодо правомочності прийняття рішення про затвердження вимог найманих працівників (за рішення проголосувало більше половини учасників зборів – членів трудового колективу або більше половини обраних делегатів конференції); відповідність затверджених вимог найманих працівників положенням статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;

2.1.4 вивчає підписні листи найманих працівників щодо затвердження

вимог (наявність не менше ніж половини підписів членів трудового колективу);

2.1.5 вивчає положення колективного договору щодо прав найманих працівників на захист та представлення своїх економічних і соціальних інтересів.

2.2. Для перевірки повноважень визначеного найманими працівниками уповноваженого на представництво органу на територіальному рівні Відділення НСПП здійснює такі дії:

2.2.1 перевіряє дотримання вимог чинного законодавства найманими працівниками шляхом вивчення таких документів:

- статутів підприємств, установ, організацій або положень про них, що стосуються прав найманих працівників на захист своїх економічних і соціальних інтересів;

- протоколів загальних зборів (конференції) найманих працівників підприємств, установ, організацій про затвердження вимог найманих працівників або ж про обрання представників підприємств, установ, організацій на територіальну конференцію;

- рішення виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок про затвердження вимог найманих працівників (у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок);

- протоколу конференції представників підприємств, установ, організацій однієї або декількох адміністративно-територіальних одиниць, обраних загальними зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій, на яких зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти), про затвердження вимог найманих працівників;

- рішення виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок про затвердження вимог найманих працівників (у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок) про визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників;

- протоколу конференції представників підприємств, установ, організацій однієї або декількох адміністративно-територіальних одиниць, обраних загальними зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій на яких зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти), про визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників;

- територіальної угоди;

2.2.2 вивчає норми статутів підприємств, установ, організацій або положень про них, статутів профспілки або об'єднання профспілок, що стосуються прав найманих працівників або уповноважених ними органів (представників) на захист їх інтересів;

2.2.3 вивчає рішення виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок про затвердження вимог найманих працівників (у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок) та визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників, при цьому перевіряє:

правомочність засідання виборного органу відповідної профспілки чи об'єднання профспілок, в тому числі присутність на засіданні не менше двох третин членів виборного органу;

дотримання вимог щодо правомочності прийняття рішення про затвердження вимог найманих працівників (за рішення проголосувало більше половини членів виборного органу);

відповідність затверджених вимог найманих працівників положенням статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (137/98-ВР );

2.2.4 вивчає протокол конференції представників підприємств, установ, організацій однієї або декількох адміністративно-територіальних одиниць, обраних загальними зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій на яких зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти), про затвердження вимог найманих працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників, при цьому перевіряє:

правомочність конференції, в тому числі присутність на конференції не менше двох третин представників підприємств, установ, організацій на яких зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти);

порядок обрання представників на конференцію;

повноваження представників, обраних на конференцію;

дотримання норм представництва представників;

дотримання вимог щодо правомочності делегатів конференції;

дотримання вимог щодо правомочності прийняття рішення про затвердження вимог найманих працівників (за рішення проголосувало більше половини обраних на конференцію представників); відповідність затверджених вимог найманих працівників положенням статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (137/98-ВР );

2.2.5 вивчає положення територіальної угоди щодо прав найманих працівників на захист та представлення своїх економічних і соціальних інтересів.

2.3. Для перевірки повноважень визначеного уповноваженого найманими працівниками на представництво органу на галузевому рівні відділ правового забезпечення НСПП здійснює такі дії:

2.3.1 перевіряє дотримання найманими працівниками вимог чинного законодавства шляхом вивчення таких документів:

статутів підприємств, установ, організацій або положень про них, статутів профспілки або об'єднання профспілок, що стосуються прав найманих працівників на захист своїх економічних і соціальних інтересів;

протоколів загальних зборів (конференції) найманих працівників підприємств, установ, організацій про затвердження вимог найманих працівників або ж про обрання представників підприємств, установ, організацій на галузеву конференцію;

- рішення виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок про затвердження вимог найманих працівників (у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок);

протоколу конференції представників підприємств, установ, організацій однієї або декількох адміністративно-територіальних одиниць, обраних зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій на яких зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти), про затвердження вимог найманих працівників;

рішення виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок про затвердження вимог найманих працівників (у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок) про визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників;

протоколу конференції представників підприємств, установ, організацій однієї або декількох адміністративно-територіальних одиниць, обраних зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій на яких зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти), про визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників;

галузевої (міжгалузевої) угоди;

2.3.2 вивчає протоколи загальних зборів (конференцій) найманих працівників про затвердження вимог найманих працівників або ж про представників підприємств, установ, організацій на галузеву конференцію, при цьому перевіряє:

правомочність загальних зборів, в тому числі присутність на загальних зборах більше половини членів трудового колективу;

- порядок обрання делегатів конференції;

- повноваження делегатів конференції;

- дотримання норм представництва делегатів;

- дотримання вимог щодо правомочності делегатів конференції;

дотримання вимог щодо правомочності прийняття рішення про затвердження вимог найманих працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників (за рішення проголосувало більше половини учасників зборів – членів трудового колективу або більше половини обраних делегатів конференції);

відповідність затверджених вимог найманих працівників положенням
статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)» (137/98-ВР);

2.3.3 вивчає рішення виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок про затвердження вимог найманих працівників (у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок) та визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників, при цьому перевіряє:

правомочність засідання виборного органу відповідної профспілки чи об'єднання профспілок, в тому числі присутність на засіданні не менше двох третин членів виборного органу;

дотримання вимог щодо правомочності прийняття рішення про затвердження вимог найманих працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників (за рішення проголосувало більше половини членів виборного органу);

відповідність затверджених вимог найманих працівників положенням статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (137/98-ВР);

2.3.4 вивчає протокол галузевої конференції представників підприємств,
установ, організацій про затвердження вимог найманих працівників та
визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих
працівників, при цьому перевіряє:

правомочність конференції, в тому числі присутність на конференції не менше двох третин обраних делегатів;

- порядок обрання делегатів конференції;

- повноваження делегатів конференції;

- дотримання норм представництва делегатів;

дотримання вимог щодо правомочності прийняття рішення про затвердження вимог найманих працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників (за рішення проголосувало більше половини обраних на конференцію представників);

відповідність затверджених вимог найманих працівників положенням
статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)» (137/98-ВР);

2.3.5 вивчає положення галузевої (міжгалузевої) угоди щодо прав найманих
працівників на захист та представлення своїх інтересів.

2.4. Для перевірки повноважень визначеного уповноваженого найманими працівниками на представництво органу на національному рівні відділ правового забезпечення НСПП здійснює такі дії:

2.4.1 перевіряє дотримання найманими працівниками вимог чинного законодавства шляхом вивчення таких документів:

- статутів підприємств, установ, організацій або положень про них, статутів профспілки або об'єднання профспілок, що стосуються прав найманих працівників на захист своїх інтересів;

протоколів загальних зборів (конференції) найманих працівників підприємств, установ, організацій про затвердження вимог найманих працівників або ж про обрання представників підприємств, установ, організацій на національну конференцію;

однієї або декількох адміністративно-територіальних одиниць, обраних зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту), про затвердження вимог найманих працівників;

рішення виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок про затвердження вимог найманих працівників (у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок);

протоколу конференції представників підприємств, установ, організацій однієї або декількох адміністративно-територіальних одиниць, обраних зборами (конференцією) працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору (конфлікту), про визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників;

рішення виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок про затвердження вимог найманих працівників (у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок) про визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників;

- Генеральної або галузевої (міжгалузевої) угод;

2.4.2 вивчає протоколи загальних зборів (конференцій) найманих
працівників про затвердження вимог найманих працівників або ж про обрання
делегатів на національну конференцію, при цьому перевіряє:

правомочність зборів, в тому числі присутність на зборах більше половини членів трудового колективу;

- порядок обрання делегатів конференції;

- повноваження делегатів конференції;

- дотримання норм представництва делегатів;

- дотримання вимог щодо правомочності делегатів конференції;

дотримання вимог щодо правомочності прийняття рішення про затвердження вимог найманих працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників (за рішення проголосувало більше половини учасників зборів – членів трудового колективу або більше половини обраних делегатів конференції);

відповідність затверджених вимог найманих працівників положенням статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (137/98-ВР);

2.4.3 вивчає рішення виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок про затвердження вимог найманих працівників (у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє профспілка, об'єднання профспілок) та визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників, при цьому перевіряє:

правомочність засідання виборного органу відповідної профспілки чи об'єднання профспілок, в тому числі присутність на засіданні не менше двох третин членів виборного органу;

дотримання вимог щодо правомочності прийняття рішення про затвердження вимог найманих працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників (за рішення проголосувало більше половини членів виборного органу);

відповідність затверджених вимог найманих працівників положенням статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (137/98-ВР );

2.4.4 вивчає протокол національної конференції представників
підприємств, установ, організацій про затвердження вимог найманих
працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси
найманих працівників, при цьому перевіряє:

правомочність конференції, в тому числі присутність на конференції не менше двох третин обраних представників;

- порядок обрання представників на конференцію;

- повноваження представників, обраних на конференцію;

- дотримання норм представництва представників;

дотримання вимог щодо правомочності прийняття рішення про затвердження вимог найманих працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти інтереси найманих працівників (за рішення проголосувало більше половини обраних на конференцію представників);

відповідність затверджених вимог найманих працівників положенням статті 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (137/98-ВР);

2.4.5 вивчає положення Генеральної або галузевої (міжгалузевої) угод щодо прав найманих працівників на захист та представлення своїх економічних і соціальних інтересів.

 

3. Порядок перевірки повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців

3.1. Для перевірки повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців на виробничому рівні Відділення НС1111 здійснює такі дії:

3.1.1 перевіряє повноваження роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців шляхом вивчення таких документів:

- статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються прав роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються повноважень їх структурних підрозділів (в разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на рівні структурних підрозділів);

рішення роботодавця про уповноваження посадової особи (осіб), організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців на представлення інтересів у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

колективного договору;

3.1.2 вивчає норми статуту підприємства, установи, організації або положення про нього, що стосуються повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

в разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на рівні структурних підрозділів вивчає норми статуту підприємства, установи, організації або положення про нього, що стосуються повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

вивчає затверджені вимоги найманих працівників на відповідність їх повноваженням роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

- вивчає положення колективного договору щодо обов'язків роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців щодо забезпечення їх дотримання.

3.2. Для перевірки повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців на територіальному рівні Відділення НСПП здійснює такі дії:

3.2.1 перевіряє повноваження роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців шляхом вивчення таких документів:

- статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються прав роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

рішення роботодавця про уповноваження посадової особи (осіб), організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців на представлення інтересів у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

територіальної угоди;

3.2.2 вивчає норми статуту підприємства, установи, організації або положення про нього, що стосуються повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

вивчає затверджені вимоги найманих працівників на відповідність їх нормам Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;

вивчає положення територіальної угоди щодо обов'язків роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців щодо забезпечення їх дотримання.

3.3. Для перевірки повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців на галузевому рівні відділ правового забезпечення НСПП здійснює такі дії:

3.3.1 перевіряє повноваження роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців шляхом вивчення таких документів:

- статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються прав роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

- рішення роботодавця про уповноваження посадової особи (осіб), організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців на представлення інтересів у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

- галузевої (міжгалузевої) угоди;

3.3.2 вивчає норми статуту підприємства, установи, організації або положення про нього, що стосуються повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

3.3.3 вивчає затверджені вимоги найманих працівників на відповідність їх повноваженням роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

3.3.4 вивчає положення галузевої (міжгалузевої) угоди щодо обов'язків роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців щодо забезпечення їх дотримання.

3.4. Для перевірки повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців на національному рівні відділ правового забезпечення НСПП здійснює такі дії:

3.4.1 перевіряє повноваження роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців шляхом вивчення таких документів:

- статуту підприємства, установи, організації або положення про них, що стосуються прав роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

- рішення роботодавця про уповноваження посадової особи (осіб), організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців на представлення інтересів у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

- галузевої (міжгалузевої) або Генеральної угоди;

3.4.2 вивчає норми статуту підприємства, установи, організації або положення про нього, що стосуються повноважень роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

3.4.3 вивчає затверджені вимоги найманих працівників на відповідність їх повноваженням роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

3.4.4 вивчає положення галузевої (міжгалузевої) або Генеральної угоди щодо обов'язків роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців щодо забезпечення їх дотримання.

 

4. Підготовка рішення НСПП по результатах перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) та здійснення заходів щодо його реалізації

4.1. За результатами перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) НСПП приймає рішення.

4.2. По колективних трудових спорах (конфліктах) на галузевому і національному рівнях рішення приймається Головою НСПП, на виробничому і територіальному рівнях рішення приймаються начальниками відділень НСПП.

4.3. Рішення НСПП складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин.

У вступній частині рішення вказуються найменування органу НСПП, дата прийняття рішення, найменування сторін колективного трудового спору (конфлікту).

У описовій частині рішення робиться стислий виклад результатів перевірки повноважень сторін колективного трудового спору (конфлікту), заяв, пояснень сторін та їх представників, опис дій, виконаних НСПП під час проведення перевірки повноважень сторін колективного трудового спору (конфлікту).

У мотивувальній частині рішення вказуються обставини справи, встановлені НСПП, докази, на підставі яких прийняте рішення, законодавчі та нормативно-правові акти, якими НСПП керувалася, приймаючи рішення.

Резолютивна частина має містити рекомендації про приведення повноважень сторін у відповідність із чинним законодавством, шляхи здійснення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) заходів щодо визначення повноважних сторін колективного трудового спору (конфлікту).

4.4. Прийняте рішення підписується Головою НСПП (по колективних трудових спорах (конфліктах) на галузевому і національному рівнях) або начальником Відділення НСПП (по колективних трудових спорах (конфліктах) на виробничому і територіальному рівнях).

Рішення надсилається сторонам колективного трудового спору (конфлікту) не пізніше ніж в п'ятиденний строк від дня отримання звернення сторін колективного трудового спору (конфлікту).

4.5. Рішення НСПП мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору (конфлікту) та відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у трьохденний строк.

4.6. Результати розгляду рішення НСПП доводяться до відома сторін колективного трудового спору (конфлікту) та НСПП.

4.7. Результати перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту) є підставою або для реєстрації колективного трудового спору (конфлікту), або для відмови в реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) у зв'язку із відсутністю необхідних повноважень у представників однієї або обох сторін колективного трудового спору (конфлікту).