E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

 

 

06 червня 2019 року                      Київ                                               № 39

 

 

Про затвердження Положення про порядок

здійснення Національною службою посередництва

і примирення заходів щодо запобігання виникненню

колективних трудових спорів (конфліктів)

 

 

Вiдповiдно до пiдпунктів 14, 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Нацiональну службу посередництва i примирення, затвердженого Указом Президента України вiд 17 листопада 1998 року № 1258/98 (1258/98),  iз змiнами, та з врахуванням пропозицій Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів Нацiональної служби посередництва i примирення, утвореної наказом Нацiональної служби посередництва i примирення  від 12 грудня 2017 року № 132,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), що додається.

Підстава: службова записка заступника Голови НСПП, голови Робочої групи з питань удосконалення нормативних актів НСПП Гербеди С.В.

2. Вважати такими, що втратили чиннiсть, наказ НСПП "Про затвердження Положення про порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)" вiд 12 червня 2001 року № 115 та наказ НСПП "Про затвердження Положення про порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)" вiд 27 березня 2009 року № 16.

3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв НСПП та начальникам вiддiлень НСПП в областях забезпечити дотримання Положення про порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) в процесi реалiзацiї повноважень Нацiональної служби посередництва i примирення, визначених Законом України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                О.Окіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної служби
посередництва і примирення
від 06 червня 2019 № 39
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення Національною службою посередництва
і примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

 

 

1. Загальні положення

1.1. Цим Положенням визначені правові і організаційні засади здійснення Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та пунктів 3, 4, 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами (далі ? Положення), заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) – підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на: врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; проведення оцінки стану соціально-трудових відносин, пошук шляхів вирішення конфліктних ситуацій виключно в конструктивному правовому руслі; завчасне реагування на ймовірність виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), стихійних страйків та акцій соціального протесту на основі даних моніторингу (спостережень), досліджень та прогнозів з метою недопущення ескалації конфліктних ситуацій в загальнодержавних масштабах; сприяння розвитку соціального діалогу;

розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин – чинники, які призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю;

конфліктна ситуація – ускладнення стану соціально-трудових відносин, що відбулось на конкретному підприємстві, в установі, організації в конкретний момент часу внаслідок виникнення розбіжностей;

об'єкт запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) – розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю;

суб'єкти запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) – суб’єкти сторін соціального діалогу, НСПП, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях (далі – відділення НСПП), народні депутати, депутати місцевих рад, арбітри, посередники НСПП, завідувачі інформаційно-консультаційних центрів НСПП;

інформаційне забезпечення системи запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) – процес, під час якого виконуються операції інформаційно-пошукового та інформаційно-аналітичного характеру щодо вивчення, аналізу та визначення причин ускладнення стану соціально-трудових відносин та можливих шляхів їх вирішення.

2. Організаційне забезпечення НСПП заходів щодо запобігання

виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

2.1. Організаційне забезпечення НСПП заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)  на виробничому та територіальному рівнях здійснюють НСПП, відділення НСПП.

2.2. НСПП, її відділення в межах своїх повноважень виконують функції управління, координації, зв'язку, моніторингу та інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

2.3. Інформаційне забезпечення щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) здійснює відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП і відділення НСПП.

2.4. Організаційно-методичне забезпечення НСПП функціонування системи запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) здійснює відділ правового забезпечення НСПП та відділення НСПП з метою:

- вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), попередження страйків та акцій соціального протесту;

– вироблення відповідних висновків та рекомендацій для суб'єктів сторін соціального діалогу з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин, своєчасного усунення причин, що можуть призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

– забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Україні.

2.5. Організацію узагальнення результатів діяльності НСПП у напрямі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) здійснює відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП з метою:

– прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, визначення вірогідності виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

– підготовки аналітичних довідок про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) за окремими видами економічної діяльності (галузями економіки) або регіонами.

3. Порядок взяття на облік НСПП конфліктних ситуацій з метою здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

3.1. Взяття на облік конфліктних ситуацій з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) здійснюється:

- на підставі письмового або усного звернення суб’єктів запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) про ускладнення стану соціально-трудових відносин з причин, визначених у статті 2 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”;

- за результатами моніторингу стану соціально-трудових відносин, здійсненого відділеннями НСПП.

Інформація, що міститься у зверненнях, підлягає вивченню відповідними структурними підрозділами НСПП з подальшим складанням довідки щодо ускладнення стану соціально-трудових відносин, неврегулювання якого може призвести до виникнення колективного трудового спору (конфлікту), ескалації ситуації та зумовити проведення стихійних страйків та акцій соціального протесту.

3.2. Взяття на облік конфліктних ситуацій на виробничому та територіальному рівнях здійснюється наказом відділення НСПП.

3.3. У наказі відділення НСПП про взяття на облік конфліктної ситуації повинні бути зазначені правові підстави взяття на облік, сторони соціально-трудових відносин, розбіжності, визначені у статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

3.4. Копія наказу відділення НСПП про взяття на облік конфліктної ситуації надсилається суб’єктам сторін соціального діалогу.

4. Здійснення заходів НСПП щодо запобігання виникненню

колективних трудових спорів (конфліктів)

4.1. Після видання наказу, відділення НСПП інформує суб’єктів сторін соціального діалогу про взяття на облік конфліктної ситуації, надає рекомендації щодо шляхів усунення розбіжностей соціально-трудових відносин та ініціює проведення узгоджувальної зустрічі з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту).

4.2. Якщо в розбіжностях соціально-трудових відносин містяться питання, вирішення яких, відповідно до законодавства, віднесено до компетенції органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відділення НСПП надсилають свої пропозиції або рекомендації керівникам цих органів щодо подальшого сприяння вирішенню таких питань, які повинні їх розглянути у п’ятнадцятиденний строк і поінформувати про прийняті ними рішення НСПП та відповідне відділення.

5.  Зняття з обліку НСПП конфліктних ситуацій

5.1. Зняття з обліку конфліктної ситуації здійснюється у разі:

- врегулювання розбіжностей, про що НСПП отримано відповідну інформацію;

- розгляду питань, що викликали ускладнення стану соціально-трудових відносин в судовому порядку;

- рішення за результатами узгоджувальної зустрічі про врегулювання розбіжностей соціально-трудових відносин;

- вступу в колективний трудовий спір (конфлікт);

- припинення трудових відносин між сторонами соціально-трудових відносин, в тому числі у зв'язку із звільненням з роботи більш як двох третин найманих працівників;

- врегулювання конфліктної ситуації через колективний договір (угоду), що діє на підприємстві;

- укладання угоди між сторонами соціально-трудових відносин;

- наявності інших випадків.

5.2.У разі зняття з обліку конфліктної ситуації на виробничому та територіальному рівнях, якщо розбіжності не були усунуті і виник колективний трудовий спір (конфлікт), видається відповідний наказ відділення НСПП про зняття з обліку конфліктної ситуації.

5.3. Копія наказу відділення НСПП про зняття з обліку конфліктної ситуації надсилається суб’єктам сторін соціального діалогу.

   5.4. У разі, якщо роботодавець або уповноважений ним орган (представник) інформує про врегулювання розбіжностей, а орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників, профспілки відмовляється дати підтвердження, то відділення НСПП здійснює аналіз усунення/неусунення розбіжностей щодо доцільності подальшого перебування на обліку конфліктної ситуації.

5.5.  У наказі відділення НСПП про зняття з обліку конфліктної ситуації зазначаються правові підстави зняття з обліку, сторони соціально-трудових відносин, розбіжності, визначені у статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

6. Облік роботи щодо здійснення запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

6.1. Дані про роботу по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) вносяться до Книги обліку роботи із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та відображаються у звітності структурних підрозділів НСПП у формі щомісячного звіту про результати роботи із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) (форма № 1-ЗКТС), додатків 3, 5 до інформації за квартал, перше півріччя, дев’ять місяців та звіту про результати діяльності за рік.

6.2. З моменту взяття відділенням НСПП на облік конфліктної ситуації, формується справа щодо здійснення заходів із запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту), яка містить:

- звернення суб’єктів запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту) щодо розбіжностей з питань, визначених у положеннях статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

? матеріали щодо вивчення та проведеного аналізу, які підтверджують наявність розбіжностей соціально-трудових відносин, що може призвести до виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

?  наказ відділення НСПП про взяття на облік конфліктної ситуації з питань, визначених у статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

? план заходів щодо здійснення запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту);

?  звернення відділення НСПП до сторін соціально-трудових відносин щодо взяття на облік конфліктної ситуації та надання інформації про причини конфліктної ситуації та можливі шляхи її усунення;

? відповіді суб’єктів сторін соціального діалогу, копії листів, статистичних матеріалів, інформацію, що стосується поліпшення соціально-трудових відносин;

?  рекомендації відділення НСПП щодо шляхів усунення розбіжностей;

? розпорядження НСПП про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) і вимог найманих працівників, профспілки, які були причиною ускладнення стану соціально-трудових відносин;

? наказ відділення НСПП про зняття з обліку конфліктної ситуації з питань, визначених у положеннях статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- інші необхідні документи.

7. Інформаційне забезпечення системи запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

7.1. Основним завданням інформаційного забезпечення системи запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) є забезпечення НСПП, відділень НСПП необхідними інформаційними матеріалами для вивчення, аналізу та визначення причин ускладнень стану соціально-трудових відносин з метою підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо шляхів поліпшення цих відносин.

7.2. Інформаційне забезпечення діяльності НСПП, відділень НСПП здійснюють суб’єкти запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту).

7.3. З метою доступу до необхідних для роботи офіційних документів НСПП, відділення НСПП (у встановленому порядку) направляють суб’єктам, визначеним пунктом 7.2. цього Положення, відповідні запити.

7.4. Суб’єкти інформаційного забезпечення розглядають запити НСПП та її відділень в десятиденний термін відповідно до пункту 5 Положення про Національну службу посередництва і примирення та з врахуванням положень Закону України "Про інформацію".

7.5. НСПП, відділення НСПП інформують суб’єктів сторін соціального діалогу про хід реалізації заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння поліпшенню трудових відносин.

7.6. НСПП оприлюднює узагальнені результати заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння поліпшенню трудових відносин в звіті про результати діяльності НСПП та на офіційному веб-сайті НСПП.

8. Взаємодія НСПП та її відділень із суб'єктами сторін соціального діалогу в питаннях запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

8.1. З метою складання планів діяльності НСПП та її відділень, вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях, галузях, адміністративно-територіальних одиницях, вироблення пропозицій щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на усіх рівнях НСПП та її відділення взаємодіють із суб'єктами сторін соціального діалогу.

8.2. Формами взаємодії є:

– здійснення НСПП та її відділеннями аналізу причин ускладнення стану соціально-трудових відносин, підготовка пропозицій (рекомендацій) для їх усунення та направлення їх на розгляд і врахування суб'єктам сторін соціального діалогу;

– здійснення НСПП та її відділеннями спільно із суб'єктами сторін соціального діалогу аналізу розбіжностей соціально-трудових відносин, підготовка пропозицій для їх усунення;

– здійснення НСПП та її відділеннями, суб'єктами сторін соціального діалогу взаємного інформування, проведення спільних нарад, конференцій, круглих столів тощо з питань ускладнення стану соціально-трудових відносин у відповідних галузях і відповідних адміністративно-територіальних одиницях, на окремих підприємствах, в установах, організаціях та шляхів поліпшення трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

 

Начальник відділу

правового забезпечення НСПП                                                  О.О. Акімов