E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

НАКАЗ

 

 

31 грудня 2009 року                     м.Київ                                      № 91

 

 

Про затвердження Положення про інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва і примирення

 

 

Відповідно до положень абзацу третього частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", пункту 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями, наказую:

1. Затвердити Положення про інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва і примирення (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Національної служби посередництва і примирення від 26 березня 2003 року № 115.

3. Керівникам структурних підрозділів Національної служби посередництва і примирення забезпечити дотримання норм, встановлених цим Положенням у процесі реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення, визначених статтею  15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258, із наступними змінами та доповненнями.

4. Текст Положення про інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва і примирення, затвердженого пунктом 1 цього наказу, опублікувати в Бюлетені Національної служби посередництва і примирення.

5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова                                                                О.Окіс

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Національної служби
посередництва і примирення
від 31.12.2009 р. №91
 
 
Положення про інформаційно-консультаційний
центр Національної служби посередництва і примирення
 
 

I. Загальні положення

1.1Інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва і примирення (далі – Центр), згідно зі статтями 57, 59 Конституції України, а також відповідно до Концепції становлення і розвитку консультаційних послуг Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП), затвердженої наказом НСПП від 25 грудня 2002 року № 429, та Концепції реформування інформаційно-аналітичної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженої наказом НСПП від 11 грудня 2007 року №223-р, у взаємодії з відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях (далі ? відділення НСПП) забезпечує надання правової допомоги сторонам соціально-трудових відносин.

1.2Створення Центрів і припинення їх діяльності здійснюється відповідно до наказів відділень НСПП. Центри створюються в районах і містах обласного значення  при взаємодії всіх зацікавлених сторін.

1.3.У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (далі – Закон), іншими законодавчими, нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Основною метою діяльності Центру є наближення консультативних послуг НСПП до представників соціально-трудових відносин, поширення правових знань з питань соціально-трудових відносин та практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), підвищення правосвідомості роботодавців та найманих працівників, запобігання порушенням законодавства в процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), підвищення поінформованості громадськості про діяльність НСПП.

1.5. Діяльність Центру здійснюється у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та роботодавцями, іншими зацікавленими органами.

1.6. Завідуючий Центром – це особа, яка призначається наказом відділення НСПП за письмовою пропозицією керівництва місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за особистою згодою. Завідуючий Центром працює на громадських засадах.

1.7. Методичне забезпечення Центрів здійснюється відділеннями НСПП, які забезпечують Центр відповідними консультативно-правовими та інформаційно-аналітичними матеріалами стосовно стану соціально-трудових відносин в області.

 

 

II. Основні завдання Центру

2.1. Консультування представників сторін соціально-трудових відносин, окремих найманих працівників, представників профспілок, роботодавців з питань застосування законодавства про колективні трудові спори (конфлікти).

2.2. Вивчення проблем і запитів представників сторін соціально-трудових відносин.

2.3. Здійснення інформаційного забезпечення діяльності НСПП.

2.4. Сприяння забезпеченню здійснення соціального діалогу.

2.5. Сприяння відділенню НСПП в організації здійснення експертизи стану соціально-трудових відносин на окремих підприємствах, а також проведення навчальних заходів та семінарів для сторін соціально-трудових відносин.

 

 

III. Принципи діяльності Центру

3.1. Максимальна спрямованість на запити сторін соціально-трудових відносин.

3.2.Забезпечення ефективної взаємодії сторін соціально-трудових відносин, профспілок та роботодавців, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників позаштатних інституцій НСПП в питаннях вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.

3.3.Повна незалежність та конфіденційність інформації в роботі з користувачами консультаційних послуг.

3.4.Оперативність у питанні отримання достовірної та вичерпної інформації щодо стану соціально-трудових відносин та своєчасне надання інформаційних матеріалів відділенню НСПП.

3.5.Двосторонній зв’язок між Центром та відділенням НСПП.

3.6.Безоплатність та доступність консультаційних послуг.

 

 

IV. Основні функції Центру

Відповідно до основних завдань Центр:

4.1.Здійснює ознайомлення сторін соціально-трудових відносин,  найманих працівників, представників профспілок, роботодавців із   необхідними законодавчими і нормативними актами, інструктивними та методичними матеріалами з питань вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.

4.2.Проводить консультації та зустрічі з питань сприяння поліпшенню  трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню.

4.3.Сприяє організації зустрічей працівників НСПП зі сторонами соціально-трудових відносин; проведенню експертизи стану соціально-трудових відносин на окремих підприємствах.

4.4.Терміново інформує відділення про загострення соціально-трудових відносин на будь-якому підприємстві, установі, організації району (міста), а також щодо виникнення страйку, у тому числі стихійного, про оголошення акції протесту, мітингів, пікетувань або інших дій, пов’язаних з ускладненням соціально-трудових відносин.

У терміни, визначені відділенням НСПП, надає відділенню інформацію, що характеризує стан соціально-трудових відносин як в цілому по району (місту), так і на окремих підприємствах, в установах, організаціях.

4.5.За дорученням відділення НСПП здійснює вивчення стану соціально-трудових відносин на окремих підприємствах, в установах, організаціях відповідної території.

4.6.Здійснює інформування населення про практику діяльності НСПП  по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та запобіганню їх виникнення.

4.7.Проводить прийом громадян, надає допомогу у вирішенні  поставлених ними питань, отримує та розглядає їх заяви чи листи і, в разі необхідності, направляє їх на розгляд відділенню НСПП.

 

 

V. Керівництво Центром та організація його роботи

5.1.Координацію роботи центрів здійснюють сектор по роботі в місті Києві, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.

5.2.Безпосереднє керівництво Центром та організацію його роботи здійснює завідуючий Центром.

5.3.Робота Центру здійснюється згідно з графіком та планом роботи на рік, які розробляються завідуючим Центром і затверджуються начальником відділення НСПП.

5.4.До роботи центру активно залучаються позаштатні радники НСПП, а також арбітри і посередники (за згодою).

 

 

VI. Права та обов’язки завідуючого Центром

Завідуючий центром має право:

6.1.Одержувати від відділення НСПП нормативні акти та методичні матеріали НСПП, консультативно-правові та інформаційно-аналітичні матеріали відділення НСПП.

6.2.Надавати консультаційні послуги та роз’яснення сторонам соціально-трудових відносин, окремим найманим працівникам та роботодавцям, представникам профспілок і громадськості з питань застосування норм законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

6.3.Розповсюджувати інформаційні бюлетені, посібники, довідники та інші матеріали, які надаються відділенням НСПП.

6.4.За дорученням відділення НСПП вивчати стан соціально-трудових відносин на окремих підприємствах, в установах, організаціях відповідної території.

6.5.Залучати до виконання основних завдань Центру позаштатних радників НСПП, а також арбітрів і посередників НСПП (за згодою).

6.6.За поданням відділення НСПП бути заохоченим відзнакою НСПП.

Завідуючий центром зобов’язаний:

6.7.Дотримуватись норм чинного законодавства та цього положення.

6.8.Терміново інформувати відділення про загострення соціально-трудових відносин на будь-якому підприємстві, установі, організації району (міста), про виникнення страйку, у тому числі стихійного, оголошення акцій соціального протесту, мітингів, пікетувань або інших дій, пов’язаних з ускладненням соціально-трудових відносин.

Регулярно, у встановлені терміни, надавати поточну інформацію про стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях відповідної території.

6.9.Не розголошувати відомості, які є державною чи іншою захищеною законом таємницею.

6.10.Сприяти працівникам НСПП у здійсненні їх повноважень.

 

 

VII. Умови і порядок призначення завідуючого Центром,

набуття і припинення повноважень

7.1. Завідуючим Центром може бути особа, яка має:

?вищу освіту;

?стаж роботи не менше трьох років;

?володіє знаннями з питань соціально–трудових відносин, трудового законодавства та законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

7.2.Завідуючий Центром набуває своїх прав і обов’язків з моменту видання наказу про його призначення. Відділенням НСПП видається завідуючому Центром відповідне посвідчення.

7.3.У разі зміни даних (адреси, телефону, місця роботи, посади) завідуючий Центром у двотижневий термін повідомляє про це  відділення НСПП.

7.4.Повноваження завідуючого Центром припиняються у випадках:

?складання повноважень за його особистою заявою;

?в разі, якщо за підсумками проведеного відділенням НСПП аналізу, робота Центру визнана незадовільною;

?в інших випадках, передбачених законодавством.

7.5.У разі припинення повноважень завідуючого Центром відділення НСПП видає відповідний наказ, після чого завідуючий Центром у двотижневий термін повертає посвідчення відділенню НСПП.