E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

НАКАЗ

 

18 листопада 2008 року               м.Київ                                       №133

 

Про затвердження Положення про посередника

 

Відповідно до положень Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та частини 5 пункту 3 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258, із змінами, внесеними Указом Президента України від 11 квітня 2007 року № 291,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про посередника (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів Національної служби посередництва і примирення забезпечити дотримання норм Положення про посередника в процесі реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положенням про Національну служб}' посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258, із змінами, внесеними Указом Президента України від 11 квітня 2007 року № 291.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Національної служби посередництва і примирення від 11 листопада 1999 року № 160.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

           Голова                                                        О. Окіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної служби
посередництва і примирення 
від 18.11.2008 року № 133
 

Положення про посередника

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про посередника розроблено відповідно до статей 7 – 11, 13 – 16 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) і визначає завдання, функції, права та обов'язки посередника.

1.2. Посередник – це підготовлена Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП) особа, яка в разі визначення її за спільним вибором сторін колективного трудовогоспору (конфлікту), набуває статусу незалежного посередника.

1.3.Незалежний посередник - це визначена за спільним вибором сторін колективного трудового спору (конфлікту) особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.

1.4.Основною метою діяльності незалежного посередника є досягнення довіри сторін колективного трудового спору (конфлікту), встановлення співробітництва між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), сприяння сторонам колективного трудового спору (конфлікту) в його вирішенні на взаємоприйнятних умовах.

1.5.Діяльність незалежного посередника не може зазнавати втручання з боку будь-якого органу, організації, фізичної особи з метою перешкоджання веденню переговорів, спонукання незалежного посередника до нав'язування сторонам прийняття певного рішення.

1.6.Сфера діяльності кожного незалежного посередника (галузь права, економіки, напрями соціально-економічних відносин тощо) визначається, при необхідності, головою НСПП.

1.7.Незалежний посередник діє на підставі Конституції України (254к/96-ВР ), Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", інших законодавчих та нормативно-правових актів, Положення про Національну службу посередництва і примирення (1258/98 ) і цього Положення.

2. Умови і порядок добору посередників, набуття та припинення повноважень

2.1.Для забезпечення проведення примирних процедур в Україні формується Список посередників. Список посередників – це система обліку посередників та відповідних даних про них.

2.2.Список посередників формується НСПП, яка здійснює:

-розроблення організаційних та методологічних принципів ведення Списку;

-забезпечення своєчасного внесення даних до інформаційної бази посередників;

-розроблення і вдосконалення технологій та програмних засобів ведення Списку;

-виконання в повному обсязі функцій адміністратора інформаційної бази даних Списку посередників;

-інформаційне обслуговування користувачів даними інформаційної бази Списку посередників.

2.3.Список посередників створюється з метою забезпечення сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацією про посередників. Список посередників публікується в офіційних засобах масової інформації.

2.4.Кандидатури посередників подаються НСПП сектором НСПП по роботі в місті Києві, відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, в тому числі і з врахуванням рекомендацій регіональних об'єднань профспілок та роботодавців.

2.5.Підготовка та підвищення кваліфікації посередників проводиться за навчальними планами і програмами, що затверджуються в установленому чинним законодавством порядку.

2.6.Після закінчення підготовки посередник складає встановлені навчальною програмою екзамени і йому видається відповідний документ про проходження підготовки.

2.7.Посередник набуває своїх прав і обов'язків з дня його включення до Списку посередників, про що йому видається відповідне посвідчення.

2.8.Підставою для включення посередника до Списку посередників є рішення голови НСПП,яке приймається за результатами атестації претендентів.

2.9.Підставою для включення працівника Національної служби посередництва і примирення до Списку посередників є рішення голови НСПП.

2.10.Підвищення кваліфікації та повторна атестація посередника проводиться кожні три роки.

2.11. Повноваження посередника припиняються у випадках:

- прийняття такого рішення головою НСПП;

- письмової відмови посередника від подальшого виконання повноважень;

- за результатами атестації;

- у інших випадках, передбачених законодавством.

3. Порядок залучення посередника до участі у примирних процедурах

3.1. Посередник пропонується для участі у примирній процедурі НСПП або її відділенням в Автономній Республіці Крим та областях за письмовою заявою сторін колективного трудового спору (конфлікту).

3.2. Протягом 24 годин після надходження заяви НСПП або її відділення в Автономній Республіці Крим та областях пропонує сторонам колективного трудового спору (конфлікту) кандидатури посередників із Списку посередників для вибору одного з них.

3.3. Посередник з об'єктивних причин може відмовитися від участі у примирних процедурах після відбору його кандидатури сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

Письмова відмова подається посередником в сектор НСПП по роботі в місті Києві, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях не пізніше ніж на другий день після отримання доручення для участі у примирних процедурах.

3.4. Після отримання доручення для участі у примирних процедурах посередник протягом доби зобов'язаний повідомити про це адміністрацію за місцем своєї основної роботи та погодити всі питання, пов'язані з його тимчасовою відсутністю.

3.5. Посередник приступає до виконання повноважень незалежного посередника з моменту отримання письмового доручення від НСПП або її відділенням в Автономній Республіці Крим та областях, про що він повідомляє сторони колективного трудового спору (конфлікту) протягом доби.

3.6. Відшкодування витрат, пов'язаних з оплатою праці незалежного посередника, та інших витрат на його участь в примирних процедурах проводиться сторонами колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до статті 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положенням про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, що затверджується НСПП, Міністерством фінансів України і Міністерством праці та соціальної політики України, та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.

4. Права посередника

4.1. Посередник має право:

4.1.1.бути обраним сторонами колективного трудового спору (конфлікту) в якості незалежного посередника;

4.1.2.на збереження місця роботи (посади) та середнього заробітку на час проходження підготовки та підвищення кваліфікації;

4.1.3на відшкодування витрат, пов'язаних з його відрядженням для проходження підготовки або підвищення кваліфікації, за рахунок коштів Державного бюджету України, що передбачаються відповідно до державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів (КЕКВ 1172 "Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку").

4.2.Незалежний посередник має право:    

4.2.1.брати участь в усіх засіданнях примирної комісії;

4.2.2.проводити консультації з окремими членами примирної комісії;

4.2.3.пропонувати  сторонам для обговорення  та відбору різні варіанти вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

4.2.4.безоплатно отримувати від сторін колективноготрудового спору (конфлікту), НСПП, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення аналізу, розрахунків, підготовки обгрунтувань;

4.2.5.отримувати копію угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та копію протоколу про розбіжності, якщо колективний трудовий спір (конфлікт) не врегульовано, в день їх підписання представниками сторін;

4.2.6.ініціювати утворення трудового арбітражу у разі:

-неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з питань, передбачених пунктами "а" і "б" статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

-виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з питань, передбачених пунктами "в" і "г" статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

4.2.7.попереджати членів примирної комісії про допущені ними чи можливі порушення норм чинного законодавства;

4.2.8.повідомляти сторони про можливі наслідки недосягнення ними згоди по суті колективного трудового спору (конфлікту);

4.2.9на збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку на час роботи у примирних органах;

4.2.10.на гарантії, передбачені Кодексом законів про працю України (322-08) для виборних профспілкових працівників, членів рад (правлінь), підприємств і рад трудових колективів;

4.2.11.на оплату праці в розмірі не менше середньомісячної заробітної плати та відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі.

5. Обов'язки посередника

5.1.Посередник зобов'язаний:

5.1.1.підвищувати свою кваліфікацію за програмами НСПП;

5.1.2.вивчати практику укладання і виконання колективних договорів, угод з метою розробки відповідних рішень і пропозицій щодо стабілізації соціально-трудових відносин та попередження негативних наслідків колективних трудових спорів (конфліктів);

5.1.3.дотримуватись норм чинного законодавства цього Положення та Правил етики посередника (незалежного посередника);

5.1.4.не розголошувати відомості, які є державною чи іншою захищеною законом таємницею.

5.1.5.при переїзді на постійне місце проживання в іншу область проінформувати про свій переїзд відділення НСПП за попереднім місцем проживання і відділення НСПП за новим місцем проживання;

5.1.6.при виїзді на постійне місце проживання за межі України подати заяву голові НСПП про складання з себе повноважень посередника і здати посвідчення посередника сектору НСПП по роботі в місті Києві, представництву НСПП в місті Севастополі, відповідному відділенню НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.

5.2.Незалежний посередник зобов'язаний:

5.2.1.дотримуватись під час участі в роботі примирної комісії норм Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", інших законодавчих та нормативно-правових актів, Положення про Національну службу посередництва і примирення цього Положення та Правил етики посередника (незалежного посередника);

5.2.2.вивчити суть і причини колективного трудового спору (конфлікту) перед початком роботи у примирній комісії;

5.2.3.з'ясувати наявність достатніх повноважень у членів примирної комісії для прийняття зобов'язання від імені сторін колективного трудового спору (конфлікту);

5.2.4.сприяти створенню у примирній комісії атмосфери, сприятливої для вияснення позицій сторін і пошуку компромісу;

5.2.5.не вдаватись до упередженості або тиску по відношенню до будь-якої з сторін колективного трудового спору (конфлікту);

5.2.6.не оприлюднювати у будь-який спосіб свої висновки по суті колективного трудового спору (конфлікту) під час примирної процедури без згоди на те сторін колективного трудового спору (конфлікту);

5.2.7. надавати на вимогу НСПП інформацію стосовно своєї участі у примирній процедурі;

5.2.8. подавати до НСПП письмовий звіт про підсумки своєї участі у примирній процедурі у триденний термін після її закінчення;

5.2.9. негайно у письмовій формі повідомити орган НСПП про відмову сторін колективного трудового спору (конфлікту) від подальших послуг незалежного посередника.

5.2.10 бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати Правил етики посередника (незалежного посередника) й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру сторін колективного трудового спору (конфлікту) у чесність, незалежність та неупередженість своєї діяльності в якості  незалежного посередника;

5.2.11. уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність, пов'язану зі здійсненням сприяння вирішенню колективного трудового спору (конфлікту);

5.2.12. старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов'язки і підтримувати свою професійну компетентність на належному рівні;

5.2.13. утримуватися від поведінки, будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до втрати віри в рівність прав сторін при розгляді колективного трудового спору (конфлікту).

6. Кваліфікаційні вимоги до незалежного посередника

Посередником може бути особа, яка:

6.1. має повну вищу освіту;

6.2. має не менше 3 років стажу в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях роботодавців чи профспілок, а також на іншій роботі, пов'язаній з регулюванням соціально-трудових відносин, вирішенням колективних конфліктів;

6.3. обізнана з актуальними соціально-трудовими проблемами, володіє знаннями трудового законодавства, законодавства і практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

6.4. успішно пройшла атестацію та переатестацію в НСПП.

7. Відповідальність посередника

7.1. Посередник у разі залучення його сторонами колективного трудового спору (конфлікту) несе відповідальність за належне здійснення повноважень незалежного посередника, дотримання норм чинного законодавства та неупередженості до кожної із сторін колективного трудового спору (конфлікту).

7.2.У разі порушення посередником вимог пункту 7.1 цього Положення сторони колективного трудового спору (конфлікту) можуть відмовитись від його подальших послуг як незалежного посередника, про що вони повинні повідомити НСПП або її відділення  в Автономній Республіці Крим та областях.

7.3.НСПП розглядає справу посередника щодо порушення ним вимог пункту 7.1 цього Положення і, в разі підтвердження цих порушень, виключає його із Списку посередників із вилученням в нього посвідчення на право здійснення діяльності посередника.