E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

 

18 листопада 2008 року               м. Київ                                     № 132

 

Про затвердження Положення про арбітра

 

Відповідно до положень Закону України ”Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та частини 5 пункту 3 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258, із змінами, внесеними Указом Президента України від 11 квітня 2007 року № 291,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про арбітра (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів Національної служби посередництва і примирення забезпечити дотримання норм Положення про арбітра в процесі реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення, визначених Законом України ”Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258, із змінами, внесеними Указом Президента України від 11 квітня 2007 року № 291.

3. Визнати таким, що втратив чинністьнаказНаціональної служби посередництва і примирення від 11 листопада 1999 року № 105.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова                             О.Окіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Національної служби

посередництва і примирення

від 18.11.2008 року № 132

 

Положення про арбітра

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про арбітра розроблено відповідно до статей 7, 11-16 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" і визначає завдання, функції, права та обов'язки арбітра.

1.2. Арбітр - це підготовлена Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП) особа, яка в разі залучення її сторонами колективного трудового спору (конфлікту) для участі в роботі трудового арбітражу, набуває статусу члена трудового арбітражу і має право розгляду колективного трудового спору (конфлікту) з метою прийняття рішення по його суті.

1.3. Основною метою діяльності арбітра як члена трудового арбітражу є участь в прийнятті рішення щодо колективного трудового спору (конфлікту), яке приймається трудовим арбітражем з урахуванням інтересів сторін колективного трудового спору (конфлікту).

1.4. Діяльність арбітра в ра

зі залучення його для участі у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) як члена трудового арбітражу не може зазнавати втручання з боку будь-якого органу, організації, фізичної особи з метою перешкоджання веденню переговорів, спонукання арбітра до прийняття певного рішення.

1.5. Сфера діяльності кожного арбітра (галузь економіки, напрями соціально-економічних відносин тощо) визначається, при необхідності, Головою НСПП.

1.6. У своїй діяльності арбітр керується Конституцією України, Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, Положенням про Національну службу посередництва і примиренняі цим Положенням.

 

2. Умови і порядок добору арбітрів,

набуття і припинення повноважень

2.1. Для забезпечення проведення примирних процедур в Україні формується Список арбітрів. Список арбітрів – це система обліку арбітрів та відповідних даних про них.

2.2. Список арбітрів формується НСПП, яка здійснює:

- розроблення організаційних та методологічних принципів ведення Списку;

- забезпечення своєчасного внесення даних до інформаційної бази арбітрів;

- розроблення і вдосконалення технологій та програмних засобів ведення Списку;

- виконання в повному обсязі функцій адміністратора інформаційної бази даних Списку;

- інформаційне обслуговування користувачів даними інформаційної бази Списку арбітрів.

2.3. Список арбітрів створюється з метою забезпечення сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацією про арбітрів.

Список арбітрів публікується в офіційних засобах масової інформації.

2.4. Кандидатури арбітрів подаються НСПП сектором НСПП по роботі в місті Києві, відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, у тому

числі і з урахуванням рекомендацій регіональних об'єднань профспілок та роботодавців.

2.5. Підготовка арбітрів проводиться за навчальними планами і програмами, що затверджуються в установленому чинним законодавством порядку.

2.6. Після закінчення підготовки арбітр складає встановлені навчальною програмою екзамени і йому видається відповідний документ про проходження підготовки.

2.7. Арбітр набуває своїх прав і обов'язків з дня його включення до Списку арбітрів, про що йому видається відповідне посвідчення.

2.8. Підставою для внесення арбітра до Списку арбітрів є рішення Голови НСПП, яке приймається за результатами атестації претендентів.

2.9. Підвищення кваліфікації та повторна атестація арбітра проводиться кожні три роки.

2.10. Повноваження арбітра припиняються у випадках:

прийняття такого рішення Головою НСПП;

письмової відмови арбітра від подальшого виконання повноважень;

за результатами атестації;

в інших випадках, передбачених законодавством.

 

3. Порядок залучення арбітрів до

участі в роботі трудового арбітражу

3.1. Арбітр пропонується для участі в роботі трудового арбітражу НСПП, її відділеннями в Автономній Республіці Крим та областях за письмовою заявою однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту).

3.2. Протягом 24 годин після надходження письмової заяви від сторін колективного трудового спору (конфлікту) НСПП, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях пропонує сторонам колективного трудового спору (конфлікту) кандидатури арбітрів із Списку арбітрів.

В подальшому сторони колективного трудового спору (конфлікту) за своїм вибором можуть залучати до участі в роботі трудового арбітражу будь-якого арбітра який входить до Списку арбітрів, з наступним повідомленням про це НСПП, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях.

3.3. Арбітр з об'єктивних причин може відмовитися від участі в роботі трудового арбітражу після відбору його кандидатури сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

Письмова відмова подається арбітром в НСПП, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях не пізніше ніж на другий день після отримання доручення для участі в роботі трудового арбітражу.

3.4. Після отримання доручення для участі в роботі трудового арбітражу арбітр протягом доби зобов'язаний повідомити про це адміністрацію за місцем своєї основної роботи та погодити всі питання, пов'язані з його тимчасовою відсутністю.

3.5. Арбітр приступає до виконання своїх повноважень члена трудового арбітражу з моменту отримання письмового доручення від НСПП, її відділень в Автономній Республіці Крим та областях, про що він повідомляє сторони колективного трудового спору (конфлікту) протягом доби.

3.6. Відшкодування витрат, пов'язаних з оплатою праці арбітра та інших витрат на його участь в роботі трудового арбітражу проводиться сторонами колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до статті 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Положенням про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з участю у примирній процедурі по вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) незалежного посередника, членів примирної комісії і трудового арбітражу, що затверджується НСПП Міністерством фінансів України та Міністерством праці та соціальної політики України, та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами.

 

4. Права арбітра

4.1.Арбітр має право:

4.1.1.бути залученим сторонами колективного трудового спору (конфлікту) до участі в роботі трудового арбітражу;

4.1.2.на збереження місця роботи (посади) та середньомісячної заробітної плати на час проходження підготовки або підвищення кваліфікації;

4.1.3.на відшкодування витрат, пов'язаних з його відрядженням для проходження підготовки або підвищення кваліфікації, за рахунок коштів Державного бюджету України, що передбачаються відповідно до державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів (КЕКВ 1172 "Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку").

4.2.Арбітр як член трудового арбітражу має право:

4.2.1.обирати і бути обраним головою трудового арбітражу;

4.2.2.вносити пропозиції до порядку ведення трудового арбітражу;

4.2.3.безоплатно отримувати повну і достовірну інформацію від сторін колективного трудового спору (конфлікту), необхідну для прийняття рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту);

4.2.4.залучати, у разі необхідності, за сприянням НСПП до проведення аналізу, розрахунків, підготовки обґрунтувань по суті колективного трудового спору (конфлікту) експертів і спеціалістів НСПП, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

4.2.5.попереджати сторони колективного трудового спору (конфлікту) та їх представників про допущені ними порушення норм чинного законодавства та можливі наслідки таких порушень;

4.2.6.повідомляти сторони колективного трудового спору (конфлікту) про можливі наслідки у разі недосягнення згоди по суті колективного трудового спору (конфлікту);

4.2.7.брати участь в прийнятті рішення трудового арбітражу;

4.2.8.на збереження місця роботи (посади) та середнього заробітку на час роботи в трудовому арбітражі;

4.2.9.на оплату праці та відшкодування витрат, пов'язаних з участю у трудовому арбітражі;

4.2.10.на гарантії, передбачені Кодексом законів про працю України для виборних профспілкових працівників, членів рад (правлінь) підприємств і рад трудових колективів.

 

5. Обов'язки арбітра

5.1.Арбітр зобов'язаний:

5.1.1.підвищувати свою кваліфікацію за програмами НСПП;

5.1.2.вивчати практику укладання і виконання колективних договорів, угод з метою розробки відповідних рішень і пропозицій щодо стабілізації соціально-трудових відносин та попередження негативних наслідків колективних трудових спорів (конфліктів);

5.1.3.дотримуватись вимог чинного законодавства цього Положення та Правил етики арбітра (члена трудового арбітражу) .

5.1.4.не розголошувати відомості, які є державною чи іншою захищеною законом таємницею;

5.1.5.при переїзді на постійне місце проживання в іншу область проінформувати про свій переїзд відділення НСПП за попереднім місцем проживання і відділення НСПП за новим місцем проживання;

5.1.6.при виїзді на постійне місце проживання за межі України подати заяву Голові НСПП про складання з себе повноважень арбітра і здати посвідчення арбітра відділенню НСПП.

5.2.Арбітр як член трудового арбітражу зобов'язаний:

5.2.1.вивчити суть і причини колективного трудового спору (конфлікту) перед початком розгляду питання по суті, аналізувати і узагальнювати матеріали та результати розгляду вимог сторін колективного трудового спору (конфлікту);

5.2.2.використати для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) всі можливості, не заборонені законодавством;

5.2.3.надавати на вимогу НСПП інформацію стосовно розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та прийнятого трудовим арбітражем рішення;

5.2.4.подати до НСПП інформацію (встановленого зразка) про підсумки участі у процедурі розгляду колективного трудового спору (конфлікту) у триденний строк після її закінчення;

5.2.5.не розголошувати відомості про хід вирішення колективного трудового спору (конфлікту) до його завершення у разі висунення такої вимоги однією із сторін;

5.2.6.бути прикладом законослухняності, неухильно додержувати Правил етики арбітра (члена трудового арбітражу) й завжди поводитися так, щоб зміцнювати віру сторін колективного трудового спору (конфлікту) у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість трудового арбітражу;

5.2.7.уникати будь-якого незаконного впливу на його діяльність, пов'язану зі здійсненням розгляду трудовим арбітражем колективного трудового спору (конфлікту);

5.2.8.старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов'язки і підтримувати свою професійну компетентність на належному рівні;

5.2.9. не розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з розглядом колективного трудового спору (конфлікту) в закритому засіданні трудового арбітражу;

5.2.10. здійснювати розгляд колективного трудового спору (конфлікту) в межах та в порядку, визначених Регламентом роботи трудового арбітражу (v0092299-02), і виявляти при цьому тактовність, ввічливість, витримку й повагу до учасників розгляду колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем;

5.2.11. утримуватися від поведінки, будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до втрати віри в рівність прав сторін при розгляді колективного трудового спору (конфлікту).

 

6. Кваліфікаційні вимоги до арбітра

Арбітром може бути особа, яка:

6.1. має повну вищу освіту;

6.2. має не менше 3 років стажу роботи в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях роботодавців чи профспілок, а також на іншій роботі, пов'язаній з регулюванням соціально-трудових відносин, вирішенням колективних трудових спорів (конфліктів);

6.3. обізнана з актуальними соціально-трудовими проблемами, володіє знаннями трудового законодавства і практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

6.4. успішно пройшла атестацію та переатестацію в НСПП.

 

7. Відповідальність арбітра

7.1. Арбітр як член трудового арбітражу несе відповідальність за дотримання під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) неупередженості до жодної із його сторін.

7.2. Арбітр як член трудового арбітражу несе відповідальність за дотримання під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) норм чинного законодавства цього Положення, Правил етики арбітра (члена трудового арбітражу) .

7.3. У разі порушення арбітром вимог пункту 7.1. і 7.2. йому може бути будь-якою із сторін колективного трудового спору (конфлікту) висловлена недовіра про що терміново повідомляється НСПП або її відділення в Автономній Республіці Крим та областях.

7.4. НСПП розглядає справу арбітра щодо порушення вимог пункту 7.1. та 7.2. і, в разі підтвердження цих порушень, виключає його із Списку арбітрів і в нього вилучається посвідчення на право здійснення діяльності арбітра.