E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

Н А К А З

 

 

08 серпня 2008 року               м. Київ                                     № 95

 

 

Про затвердження Регламенту роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту)

 

 

Відповідно до положень Закону України ”Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та підпункту 15 пункту 4 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98, із змінами, внесеними Указом Президента України від 11 квітня 2007 року № 291/2007, наказую:

1.Затвердити Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) (додається).

2.Визнати такими, що втратив чинність Наказ № 92 від 28.02.2002 року Про затвердження Регламенту роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту).

3.Структурним підрозділам Національної служби посередництва і примирення забезпечити роз'яснення норм Регламент сторонам соціально-трудових відносин.

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова                                                       О.Окіс

 

 

 

 

 

 

                                                                      Затверджено

                                                         наказом Національної служби

                                                          посередництва і примирення

                                                          від 08 серпня 2008 р. № 95

 

 

Регламент

роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню

колективного трудового спору (конфлікту)

 

 

1. Загальні положення

 

 

1.1. Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (далі – Регламент) розроблений відповідно до Закону України ”Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, інших законодавчих актів України, Положення про Національну службу посередництва і примирення, нормативних актів Національної служби посередництва і примирення з питань здійснення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).

1.2. Регламент встановлює порядок проведення засідань трудового арбітражу, визначає процедуру розгляду висунутих найманими працівниками (профспілкою) вимог, порядок прийняття рішень трудового арбітражу та доведення їх до виконавців, а також функції членів трудового арбітражу, які випливають з їх повноважень, встановлених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про трудовий арбітраж, затвердженим Наказом Національної служби посередництва і примирення від 23 червня 2004 року N 91, із змінами, внесеними наказами НСПП від 31 січня 2002 року N 55 та від 27 березня 2003 року N 119.

1.3. Трудовий арбітраж повинен забезпечити рівне ставлення до сторін колективного трудового спору (конфлікту) і кожній стороні повинні бути надані всі можливості для викладення своєї позиції.

1.4. Трудовий арбітраж з дотриманням положень Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" може вести розгляд колективного трудового спору (конфлікту) таким чином, який він вважає за належний.

Повноваження, надані трудовому арбітражу, включають повноваження на визначення допустимості та належності будь-якого доказу.

1.5. Усі документи, що стосуються колективного трудового спору (конфлікту), повинні бути поданими сторонами у такій кількості примірників, щоб кожна із них мала по одному примірнику, а трудовий арбітраж - не менше одного примірника.

1.6. Трудовий арбітраж забезпечує відправлення сторонам колективного трудового спору (конфлікту) усіх документів по справі. Вони направляються за адресою, вказаною сторонами.

1.7. Будь-яке повідомлення вважається одержаним, якщо воно доставлене адресату особисто чи направлене адресату рекомендованим листом або будь-яким іншим шляхом, що передбачає реєстрацію доставки цього повідомлення. Повідомлення вважається одержаним в день такої доставки.

1.8. Рішення трудового арбітражу надсилається сторонам колективного трудового спору (конфлікту), виконавцям, визначеним цим рішенням, лише рекомендованим листом або вручаються особисто під розписку.

 

 

 

2. Компетенція трудового арбітражу

 

 

2.1. Трудовий арбітраж - орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту).

2.2. Трудовий арбітраж розглядає розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин щодо:

- встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (в разі неприйняття рішення примирною комісією рішення у строки, встановлені статтею 9 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- укладення чи зміни колективного договору, угоди (в разі неприйняття примирною комісією рішення у строки, встановлені статтею 9 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

- невиконання вимог законодавства про працю.

2.3. Трудовий арбітраж приймає до розгляду колективні трудові спори (конфлікти), віднесені до його компетенції статтею 7 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" .

2.4. Трудовий арбітраж, з додержанням вимог Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", на першому засіданні самостійно вирішує питання про наявність або відсутність у нього компетенції для розгляду конкретного спору.

Сторона колективного трудового спору (конфлікту) має право заявити про відсутність у трудового арбітражу компетенції стосовно переданого на його вирішення спору до початку розгляду справи по суті.

Сторона має право заявити про перевищення трудовим арбітражем меж його компетенції, якщо в процесі розгляду спору виникне питання, розгляд якого не передбачено Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" або яке не може бути предметом такого розгляду відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". У цих випадках, трудовий арбітраж повинен відкласти розгляд справи або зупинити розгляд справи по суті до вирішення ним питання щодо наявності у нього відповідної компетенції.

З питань наявності чи відсутності компетенції трудовий арбітраж у зазначених випадках виносить мотивоване рішення.

 

 

3. Порядок проведення засідань трудового арбітражу

 

 

3.1. Трудовий арбітраж проводить свою роботу у формі засідань.

3.2. На своєму першому засіданні члени трудового арбітражу більшістю голосів обирають голову трудового арбітражу і секретаря трудового арбітражу.

3.3. Дата і місце проведення засідань трудового арбітражу визначаються головою трудового арбітражу.

За пропозицією голови трудового арбітражу на початку роботи трудового арбітражу він визначає після можливого скороченого обговорення орієнтовну дату закінчення роботи трудового арбітражу.

3.4. За загальним правилом місцем проведення засідань трудового арбітражу є зали (кімнати) примирних процедур структурних підрозділів НСПП.

За наявності домовленості сторін і трудового арбітражу місце засідань трудового арбітражу визначається трудовим арбітражем з урахуванням усіх обставин справи, зокрема, характеру справи, зручності обраного місця розгляду для сторін та складу трудового арбітражу.

3.5. Трудовий арбітраж може зібратися в іншому місці, яке він вважає належним для проведення консультацій між членами трудового арбітражу, заслуховування експертів чи представників сторін колективного трудового спору (конфлікту).

3.6. Голова трудового арбітражу оголошує закінчення роботи трудового арбітражу на підставі рішення трудового арбітражу, прийнятого безпосередньо перед закінченням роботи.

3.7. Трудовий арбітраж перевіряє стан підготовки справи до розгляду і, якщо визнає за необхідне, вживає додаткових заходів по підготовці справи, зокрема, вимагає від сторін колективного трудового спору (конфлікту) письмові пояснення, докази та інші додаткові документи.

3.8. Засідання трудового арбітражу є відкритими, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної чи комерційної таємниці.

У разі, коли проти відкритого розгляду справи трудовим арбітражем висунуто хоча б однією стороною заперечення з мотивів додержання та збереження комерційної або банківської таємниці чи забезпечення конфіденційності інформації, справа розглядається у закритому засіданні.

3.9. Засідання трудового арбітражу є відкритими і гласними, за винятком випадків, якщо трудовим арбітражем розглядаються питання, що містять комерційну таємницю. За рішенням трудового арбітражу, яке приймається після скороченого обговорення, більшістю голосів членів трудового арбітражу, можуть проводитися його закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

3.10. Представники телебачення, радіо і преси можуть бути присутніми на засіданнях трудового арбітражу, за винятком випадків, визначених підпунктом 3.9 цього Регламенту.

3.11. На закритому засіданні трудового арбітражу мають право бути присутніми представники сторін колективного трудового спору (конфлікту) та представники Національної служби посередництва і примирення.

3.12. Особи, присутні на засіданнях трудового арбітражу:

- зобов'язані шанобливо ставитись до трудового арбітражу, учасників засідання та один до одного;

- виконувати вказівки голови трудового арбітражу щодо додержання порядку під час засідання трудового арбітражу;

- повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок.

У разі порушення порядку їх за усним розпорядженням голови трудового арбітражу може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

3.13. Сторони колективного трудового спору (конфлікту) не пізніше як за один день до початку роботи трудового арбітражу надають членам трудового арбітражу необхідні матеріали, що стосуються колективного трудового спору.

3.14. Затвердження порядку денного засідання трудового арбітражу здійснюється відповідно до вимог цього Регламенту.

Розгляд питань трудовим арбітражем здійснюється шляхом обговорення.

3.15. Проект порядку денного засідання трудового арбітражу обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів членів трудового арбітражу.

3.16. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного засідання трудового арбітражу проводиться за скороченою процедурою.

3.17. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного засідання трудового арбітражу приймається, якщо за нього проголосувало не менш 1/3 членів трудового арбітражу. Рішення про виключення питання з ще не затвердженого в цілому порядку денного приймається не менше як половиною голосів членів трудового арбітражу.

3.18. Питання затвердженого порядку денного засідання трудового арбітражу можуть розглядатися в іншій, ніж в передбаченій в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням трудового арбітражу, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, а також повідомленням про виконану згідно з Регламентом підготовчу роботу і ступінь підготовленості питання до розгляду.

3.19. Рішення про розгляд питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи про відкладення їх розгляду приймаються більшістю голосів членів трудового арбітражу.

3.20.Рішення про зміну чи виключення питання з затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю голосів членів трудового арбітражу.

3.21. Більшістю голосів членів трудового арбітражу трудовий арбітраж може прийняти мотивоване рішення про відкладення розгляду питання затвердженого порядку денного засідання трудового арбітражу на наступне засідання.

3.22. Трудовий арбітраж може відкласти розгляд справи:

а) у випадку необхідності витребувати нові докази;

б) у зв'язку з неявкою на засідання трудового арбітражу представників сторін колективного трудового спору (конфлікту).

Розгляд справи може бути відкладено і за наявності інших обставин, що перешкоджають, на думку трудового арбітражу, розгляду колективного трудового спору в даному засіданні.

Відкладаючи розгляд справи, трудовий арбітраж приймає мотивоване рішення.

3.23. Рішення про розгляд на засіданні трудового арбітражу питання, не включеного до порядку денного засідання, трудовий арбітраж може прийняти більшістю голосів членів трудового арбітражу.

3.24. Рішення трудового арбітражу (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання трудового арбітражу.

3.25. Засідання трудового арбітражу проводить голова трудового арбітражу, який:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях трудового арбітражу;

2) виносить на обговорення проекти рішень, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує про матеріали, що надійшли до трудового арбітражу;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості членам трудового арбітражу для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

10) вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

11) в кінці кожного засідання узагальнює підсумки проведеної трудовим арбітражем роботи;

12) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

3.26. Під час засідання трудового арбітражу голова трудового арбітражу не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.

3.27. Для організації ходу засідання голова трудового арбітражу має право:

1) в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

2) проводити сигнальне голосування;

3) ставити запитання.

3.28. Для визначення критеріїв організації і прогнозування ходу засідання та розгляду питань голова трудового арбітражу на свій розсуд може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції, щоб з'ясувати кількість членів трудового арбітражу, які її не підтримують або заперечують проти неї.

3.29. Сигнальне голосування проводиться без обговорення і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.

3.30. Проведення сигнального голосування не виключає можливості прийняття рішення з того ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

3.31. Засідання трудового арбітражу відкривається і проводиться, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів трудового арбітражу.

3.32. Якщо відкриття засідання неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості членів трудового арбітражу, голова трудового арбітражу відкладає відкриття засідання на одну годину або переносить засідання на наступний день, який він визначає.

3.33. На початку першого засідання кожного робочого дня голова трудового арбітражу оголошує порядок денний на весь день роботи. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

3.34. Перед закриттям останнього засідання робочого дня голова трудового арбітражу уточнює та оголошує: порядок денний і час проведення засідань трудового арбітражу на наступний день роботи відповідно до розкладу засідань трудового арбітражу. Питання, не розглянуті на поточному засіданні, за звичайних обставин підлягають розгляду на наступному засіданні.

3.35. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головою трудового арбітражу на засіданні. Він повідомляє також про назву питання, проекти документів (в тому числі й альтернативні), які підлягають розгляду, та про намічений порядок розгляду питання.

3.36. Голова трудового арбітражу може об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення членів трудового арбітражу, процедурне рішення про це приймається трудовим арбітражем без обговорення.

3.37. До початку розгляду питання порядку денного голова трудового арбітражу може робити повідомлення трудовому арбітражу, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення голова трудового арбітражу може робити і тоді, коли засідання не може бути відкрито.

3.38. Матеріали, що стосуються питань, які пропонуються до розгляду на черговому засіданні трудового арбітражу, не пізніше ніж за один день до проведення засідання надаються членам трудового арбітражу. Організація підготовки і подання матеріалів покладається на голову трудового арбітражу.

3.39. Тривалість засідання визначається членами трудового арбітражу. Голова трудового арбітражу оголошує рішення про закінчення засідання на підставі рішення членів трудового арбітражу.

3.40. Голова трудового арбітражу може запросити представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), представників Національної служби посередництва і примирення, експертів, фахівців на засідання трудового арбітражу, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цими особами або стосуються їх діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідних організацій.

 

 

4. Участь в роботі трудового арбітражу представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), Національної служби посередництва і примирення, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок.

 

 

4.1. Відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" колективний трудовий спір (конфлікт) розглядається трудовим арбітражем з обов'язковою участю представників сторін.

Представники сторін колективного трудового спору (конфлікту):

- надають трудовому арбітражу інформацію, необхідну для розгляду колективного трудового спору і прийняття рішення;

- надають роз'яснення з спірних питань;

- беруть, в разі необхідності, участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні.

4.2. Представники Національної служби посередництва і примирення відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" можуть брати участь в роботі трудового арбітражу на всіх її етапах.

Представники Національної служби посередництва і примирення:

- сприяють встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);

- консультують членів трудового арбітражу з питань:

компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню;

застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

- беруть, в разі необхідності, участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні;

- попереджають членів трудового арбітражу про допущені ними чи можливі порушення норм чинного законодавства.

4.3. В роботі трудового арбітражу на його запрошення можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які:

-консультують членів трудового арбітражу з питань, що відносяться до предмету колективного трудового спору (конфлікту) і належать до компетенції відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

-в межах повноважень відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування сприяють вирішенню колективного трудового спору (конфлікту).

4.4.Представники профспілок відповідно до частини другої статті 26 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" можуть брати участь у роботі трудового арбітражу.

Представники профспілок:

- беруть, в разі необхідності, участь в обговоренні питань, що розглядаються трудовим арбітражем;

- вносять пропозиції трудовому арбітражеві з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

 

 

5. Порядок надання слова

 

 

5.1.Час, який надається для доповіді, не може бути менше 10 хвилин, співдоповіді – 5 хвилин і заключного слова - 3 хвилини. Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю 3 хвилини; для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо голосування проектів рішень - 3 хвилини.

У разі необхідності, голова трудового арбітражу може на прохання окремого промовця та за згодою більшості членів трудового арбітражу продовжити йому час для виступу.

5.2.Члену трудового арбітражу, який вніс пропозицію чи поправку до проекту рішення, на його прохання надається слово для виступу.

5.3.На засіданні трудового арбітражу ніхто не може виступати без дозволу голови трудового арбітражу. Голова трудового арбітражу надає слово членам трудового арбітражу та запрошеним на засідання з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв у письмовій або усній формі про надання слова, з забезпеченням чергування виступів на підтримку і не на підтримку обговорюваної пропозиції та забезпеченням виступів від обох сторін колективного трудового спору.

5.4.Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

5.5.Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань членам примирної комісії від обох сторін колективного трудового спору (конфлікту) по черзі на засадах рівності. Член трудового арбітражу, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від голови трудового арбітражу.

5.6.Якщо голова трудового арбітражу не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.

 

 

6. Організація розгляду питань

 

 

6.1.Обговорення питання на засіданні трудового арбітражу включає:

1)доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2)співдоповіді від іншої сторони колективного трудового спору (конфлікту), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3)виступи членів трудового арбітражу з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій сторін, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі;

4)виступи представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

5)виступи запрошених представників центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань профспілок і роботодавців;

6)оголошення головою трудового арбітражу про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

7)внесення членами трудового арбітражу пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення;

8)заключне слово співдоповідачів і доповідача (на їх прохання);

9)уточнення і оголошення головою трудового арбітражу пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

10)виступ з мотивів голосування члена трудового арбітражу - ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення, або представника від сторони колективного трудового спору (конфлікту);

11)виступи членів трудового арбітражу з мотивів голосування.

6.2.Згідно з зазначеним переліком голова трудового арбітражу надає слово за заявами (письмовими або усними) про надання слова. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття рішення про скорочення обговорення голова трудового арбітражу оголошує про припинення обговорення. Після припинення обговорення слово для виступів надається за усними або письмовими зверненнями членів трудового арбітражу.

6.3.Рішення щодо поправок до проекту рішення, з процедурних питань та інших, прямо зазначених в Регламенті питань, приймаються трудовим арбітражем після скороченого обговорення, яке включає:

1)виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;

2)виступ представників обох сторін колективного трудового спору (конфлікту);

3)уточнення та оголошення головою трудового арбітражу пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

4)виступи з мотивів голосування по одному представнику від обох сторін колективного трудового спору (конфлікту).

6.4.Після обговорення, виступів осіб, запрошених на засідання трудового арбітражу, чи в ході подальшого обговорення голова трудового арбітражу може внести пропозицію про прийняття рішення без подальшого обговорення. Після оголошення такої пропозиції голова трудового арбітражу запитує, чи є заперечення.

Про свою незгоду члени трудового арбітражу повідомляють голову трудового арбітражу підняттям руки. Якщо заперечень немає, голова трудового арбітражу оголошує про перехід до голосування. Якщо є заперечення, голова трудового арбітражу на свій розсуд продовжує обговорення або за взаємною згодою з тими, що бажають виступити, надає слово для трихвилинного виступу одному чи кільком промовцям і переходить до голосування.

6.5.Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням члена трудового арбітражу і після голосування пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використано до голосування і член трудового арбітражу має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням.

6.6.Член трудового арбітражу може письмово за своїм підписом подати голові трудового арбітражу свою окрему думку щодо прийнятого на засіданні рішення. Окрема думка додається до протоколу засідання трудового арбітражу.

6.7.Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, член трудового арбітражу може внести мотивовану пропозицію про перерву у засіданні, перенесення розгляду питання порядку денного або про закриття засідання. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів членів трудового арбітражу.

6.8.Зазначені пропозиції розглядаються в такій послідовності:

1) про перерву у засіданні;

2) про перенесення розгляду питання порядку денного;

3) про закриття засідання.

6.9.Після перерви або, відповідно, після відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено.

6.10.За мотивованим зверненням члена трудового арбітражу голова трудового арбітражу може оголосити перерву у засіданні до 30 хвилин.

 

 

7. Порядок голосування пропозицій

 

 

7.1.Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з'ясувати дійсне волевиявлення більшості членів трудового арбітражу.

7.2.Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного; якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

7.3.У разі, коли розгляд питання продовжується наступного дня, оголошення головою трудового арбітражу про припинення обговорення і голосування з обговорюваного питання повинні відбуватися того ж дня.

7.4.У разі прийняття рішення без обговорення голосування не відокремлюється в часі від виступів, за винятком випадків оголошення перерви у засіданні.

7.5.Після закінчення обговорення питання голова трудового арбітражу оголошує про перехід до голосування.

7.6.Голова трудового арбітражу погоджує з членами трудового арбітражу початок голосування, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цих питань від членів трудового арбітражу надійшли пропозиції.

7.7.На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані.

7.8.Якщо окрема думка члена трудового арбітражу містить пропозиції щодо обговорюваного питання, голова трудового арбітражу оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

7.9.У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), трудовий арбітраж, якщо він не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю.

Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Вибір прийнятної для подальшого розгляду пропозиції здійснюється більшістю голосів членів трудового арбітражу. За наявності альтернативних пропозицій голосування про вилучення в цілому будь-якої з них не здійснюється.

7.10.Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.

7.11.Якщо пропозиція чи поправка, яка виноситься на голосування, містить кілька положень чи стосується кількох питань порядку денного засідання трудового арбітражу, або в тому чи іншому вигляді містить кілька частин, кожна з яких має власне правове значення, то за внесеною на засіданні пропозицією голосування може проводитися по її частинах з наступним голосуванням у цілому; процедурне рішення про голосування по частинах може прийматися без обговорення.

7.12.Якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки прийняті, а в результаті голосування в цілому пропозиція чи поправка відхиляється, або якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції чи поправки відхиляються, то пропозиція чи поправка вважається відхиленою в цілому.

7.13.Прийняття рішення при голосуванні пропозицій, поправок по частинах здійснюється більшістю голосів членів трудового арбітражу.

7.14.Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

7.15.Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.

7.16.У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок проводиться голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім - щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї - щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

7.17.У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення окремих їх частин. Голосування про вилучення пропозиції в цілому (але не поправки до неї) може здійснюватися за умов, що пропозиція не є альтернативною і до неї є поправки. Рішення про вилучення приймаються більшістю голосів членів трудового арбітражу.

7.18.Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто його вніс.

7.19.Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, голова трудового арбітражу послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

7.20. Перед кожним голосуванням голова трудового арбітражу формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

7.21. Після закінчення голосування голова трудового арбітражу оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

 

8. Прийняття рішення, його оприлюднення

та доведення до виконавців

 

 

8.1. Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення у десятиденний строк з дня його створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей строк може бути продовжено до двадцяти днів.

8.2. Рішення трудового арбітражу з будь-якого питання приймається на його засіданні після його обговорення, крім випадків, зазначених цим Регламентом. Рішення трудового арбітражу може прийматися без подальшого обговорення на засіданні, якщо проти цього не заперечує жодний член трудового арбітражу, присутній на засіданні.

8.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення пропозиції або проекту рішення заноситься до протоколу засідання.

8.4. Рішення трудового арбітражу (крім процедурного) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення на засіданні за них проголосувала більшість членів трудового арбітражу.

8.5. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення у випадках, зазначених у Регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні трудового арбітражу, а також зазначені в Регламенті як такі. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів членів трудового арбітражу.

8.6. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи трудового арбітражу на одноразове відхилення від закріплених у Регламенті положень, можливість прийняття яких зазначена в Регламенті, здійснюється без обговорення, більшістю голосів членів трудового арбітражу.

8.7. У ході розгляду питання переголосування пропозицій чи поправок до проекту рішення здійснюється трудовим арбітражем після проведення нового обговорення; при цьому допускається проведення обговорення за скороченою процедурою.

8.8. Рішення приймаються трудовим арбітражем шляхом відкритого фіксованого (поіменного) голосування кожного члена трудового арбітражу.

8.9. Право внесення пропозицій до проекту рішення трудового арбітражу мають члени примирної комісії, представники сторін колективного трудового спору (конфлікту), представники Національної служби посередництва і примирення.

8.10. Після попереднього розгляду проекту рішення трудовий арбітраж приймає рішення щодо включення проекту до порядку денного засідання трудового арбітражу та подальшої роботи над ним. Трудовий арбітраж розглядає це питання на засіданні та приймає відповідне рішення.

8.11. У разі необхідності, зокрема, за зверненням членів трудового арбітражу, трудовий арбітраж проводить обговорення і приймає рішення щодо основних положень, принципів, критеріїв, на яких має бути засновано чи доопрацьовано відповідний проект рішення.

8.12. Рішення трудового арбітражу щодо подальшої роботи над проектом рішення, розглянутим на засіданні трудового арбітражу, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів трудового арбітражу.

8.13. Рішення трудового арбітражу по вирішенню висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог приймається більшістю голосів членів трудового арбітражу. При цьому рішення приймається по кожній окремій висунутій найманими працівниками або профспілкою вимозі.

8.14. Тексти рішень трудового арбітражу оформляються відразу ж після їх прийняття членом трудового арбітражу, визначеного відповідно до пункту 10.1 цього Регламенту. У разі незгоди одного або декількох членів трудового арбітражу із прийнятим рішенням вони подають свої зауваження, які є невід'ємною частиною протоколу засідання трудового арбітражу.

8.15. Рішення трудового арбітражу оформляється протоколом і надсилається не пізніше ніж у триденний термін після його прийняття сторонам колективного трудового спору (конфлікту), виконавцям, визначеним цим рішенням, та НСПП або її відділенням в Автономній Республіці Крим та областях.

8.16. Якщо сторони колективного трудового спору (конфлікту) попередньо домовилися про обов'язковість рішення трудового арбітражу, то це рішення має для них обов'язкову силу і виконується в порядку і строки, які встановлені цим рішенням.

8.17. Рішення трудового арбітражу набирає чинності з моменту його прийняття.

8.18. Після прийняття рішення щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) трудовий арбітраж припиняє свою роботу.

 

 

9. Дисципліна та етика засідань

 

 

9.1. На засіданні трудового арбітражу промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова. Голова трудового арбітражу має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

9.2. Якщо голова трудового арбітражу звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі голова трудового арбітражу може припинити його виступ.

9.3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, голова трудового арбітражу після двох попереджень позбавляє його слова.

9.4. Якщо член трудового арбітражу вважає, що промовець або голова трудового арбітражу неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до голови трудового арбітражу з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень.

За таким зверненням голова трудового арбітражу надає члену трудового арбітражу слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку голова трудового арбітражу відразу повідомляє членів трудового арбітражу про надходження такого звернення від члена трудового арбітражу і про час, коли йому буде надано слово.

9.5. Під час засідання трудового арбітражу члени трудового арбітражу і запрошені на засідання не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

9.6. Голова трудового арбітражу продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано.

9.7. Якщо член трудового арбітражу своєю поведінкою заважає проведенню засідання трудового арбітражу, голова трудового арбітражу попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня голова трудового арбітражу за згодою більшості членів трудового арбітражу може запропонувати члену трудового арбітражу залишити кімнату, в якій проводиться засідання трудового арбітражу, до кінця засідання. Якщо член трудового арбітражу відмовляється залишити засідання, голова трудового арбітражу припиняє засідання до виконання членом трудового арбітражу його вимоги.

9.8. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання голова трудового арбітражу може оголосити перерву або закрити засідання.

9.9. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв'язку з обставинами, зазначеними у пункті 9.7, засідання трудового арбітражу продовжується після перерви або ж наступного дня.

9.10. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання член трудового арбітражу має право звертатися до голови трудового арбітражу із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання; при цьому член трудового арбітражу може зажадати відповідей на свої запитання і дати їм оцінку. Під час розгляду питання порядку денного член трудового арбітражу може вносити пропозиції з зазначених питань.

9.11. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головою трудового арбітражу трудовий арбітраж може прийняти рішення про відсторонення його від обов'язків голови трудового арбітражу і обрання нового голови трудового арбітражу.

 

 

10. Ведення справи засідання

 

 

10.1. Трудовий арбітраж визначає із свого складу члена трудового арбітражу, який повинен вести справу засідання, яка включає:

1) перелік документів, що входять до справи засідання;

2) протокол засідання;

3) проекти документів, які розглядалися на засіданні;

4) інші матеріали, які роздавалися членам трудового арбітражу у зв'язку з розглядом питань на даному засіданні;

5) тексти розглянутих на даному засіданні документів у редакції, в якій їх було прийнято.

10.2. Кожне засідання трудового арбітражу оформляється протоколом, який підписується головою і секретарем трудового арбітражу.

10.3. У протоколі засідання трудового арбітражу зазначаються:

дата та місце розгляду справи;

прізвища членів трудового арбітражу і секретаря;

суть спору;

найменування сторін, їхніх представників, інших осіб, які беруть участь у розгляді справи;

заяви та клопотання сторін;

вказівки та вимоги до сторін по справі, висунуті трудовим арбітражем;

розклад засідань трудового арбітражу;

зміст пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

подані під час трудового арбітражу докази;

узгодження сторонами питання про необхідність зберігання та умови зберігання рішень трудового арбітражу;

витрати, понесені сторонами.

10.4. До протоколу додаються всі матеріали, що обговорювалися під час засідання.