E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

       НАКАЗ

 

06 листопада 2013 року               м. Київ                                      № 99

 

Про затвердження Положення про відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Національної служби посередництва і примирення

Відповідно до пункту 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 (1258/98), із змінами,

 

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити Положення про відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Національної служби посередництва і примирення, що додається.

2. Начальнику відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Національної служби посередництва і примирення Андріановій Н.А.:

- забезпечити виконання завдань і функцій, передбачених Положенням про відділ, затвердженим цим наказом;

- ознайомити під розпис працівників відділу з Положенням про відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Національної служби посередництва і примирення, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова                                                                   О.Окіс

 

 

Додаток

до наказу Національної служби

посередництва і примирення

від 06.11.2013 № 99

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Національної служби посередництва і примирення

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Національної служби посередництва і примирення (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП).

1.2. Відділ у своїй діяльності підпорядковується безпосередньо заступнику голови НСПП відповідно до розподілу обов’язків між головою НСПП і заступником голови НСПП.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України (137/98-ВР), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Національну службу посередництва і примирення (1258/98), нормативно-правовими актами НСПП, цим Положенням.

У межах своїх повноважень Відділ організовує виконання актів чинного законодавства України, здійснює систематичний контроль за їх виконанням.

1.4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї головою НСПП. Призначення на посаду і звільнення з неї інших працівників Відділу здійснюється головою НСПП за поданням начальника Відділу.

1.5. Чисельність працівників Відділу встановлюється головою НСПП, виходячи із затвердженої структури і чисельності працівників центрального апарату НСПП, а також обсягів роботи, що покладається на Відділ.

 

2. Основні завдання Відділу

 

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на:

– збір, вивчення, узагальнення та аналіз інформації про:

- стан соціально-трудових відносин;

- чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин та заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

- колективні трудові спори (конфлікти) та причини їх виникнення;

- висунуті найманими працівниками вимоги;

- створення бази даних, забезпечення обміну інформацією та матеріалами для сприяння взаємодії сторін у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2 Забезпечення інформування громадськості через засоби масової інформації (далі ? ЗМІ) про діяльність НСПП щодо сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).

2.3. Прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) з метою їх попередження та сприяння своєчасному вирішенню.

2.4. Збір та опрацювання статистичної інформації щодо стану соціально-трудових відносин та чинників, які можуть викликати їх дестабілізацію, колективних трудових спорів (конфліктів), вимог найманих працівників, профспілки, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), акцій соціального протесту та страйків як крайніх засобів вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

2.5. Узагальнення практики застосування законодавчих та нормативно-правових актів з питань аналітично-інформаційної роботи і прогнозування та розроблення пропозицій щодо її удосконалення.

2.6. Розроблення проектів нормативних актів з питань аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП у взаємодії з іншими структурними підрозділами НСПП.

2.7. Здійснення координації та методичного аналітично-інформаційного забезпечення відповідних структурних підрозділів відділень НСПП в АР Крим та областях.

 

3. Основні функції Відділу

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі основні функції:

3.1. Бере участь в реалізації державної політики у сфері прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню шляхом:

– забезпечення щомісячного інформування учасників соціального діалогу про стан соціально-трудових відносин в Україні та колективні трудові спори (конфлікти);

– вивчення інформацій відділень НСПП в АР Крим та областях, статистичних даних, спеціалізованих видань, засобів масової інформації та підготовка аналітичних довідок про стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях, де зареєстровані колективні трудові спори (конфлікти), на підприємствах, в установах, організаціях, які перебувають у системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

– здійснення аналізу вимог найманих працівників, профспілки, причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

– прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на національному, територіальному та галузевому рівнях, за підсумками роботи НСПП за півріччя;

– підготовки щомісячних статистичних звітів про колективні трудові спори (конфлікти) (за формою 1-КТС) та про результати роботи по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)                     (за формою 1-ЗКТС);

– підготовки щоквартальних інформацій про результати діяльності НСПП;

– підготовки проекту звіту Президенту України про результати діяльності НСПП за підсумками роботи за рік та подання його на затвердження голові НСПП.

3.2. Оперативно інформує голову НСПП та заступника голови НСПП про:

– страйки, акції протесту або інші дії, пов'язані з ускладненням соціально-трудових відносин та припиненням роботи на підприємствах, в установах і організаціях;

– підприємства, установи, організації, території, галузі економіки, розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин на яких можуть призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.3. Забезпечує узагальнення та аналіз інформацій відділень НСПП в АР Крим та областях щодо стану соціально-трудових відносин та колективні трудові спори (конфлікти) у трудових колективах підприємств, установ та організацій.

3.4. Забезпечує створення бази даних, обмін інформацією та матеріалами для сприяння взаємодії сторін у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до вимог чинного законодавства.

3.5. Створює базу даних статистичної інформації про колективні трудові спори (конфлікти), запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), страйки як крайні засоби вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) по роках, галузях, областях.

3.6. Здійснює методичне керівництво аналітично-інформаційною роботою та прогнозуванням у відділеннях НСПП, вносить на розгляд голови НСПП пропозиції щодо її вдосконалення, вживає заходів щодо впровадження прогресивних форм і методів діяльності підрозділів аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділень НСПП.

3.7. Проводить разом з іншими структурними підрозділами НСПП роботу по перегляду відомчих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

3.8. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях.

3.9. Направляє до відділень НСПП, в межах повноважень, визначених цим Положенням, листи, інструктивні та методичні матеріали, роз'яснення тощо, які є обов'язковими для виконання.

3.10. Вивчає, аналізує, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний досвід шляхів стабілізації соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання виникненню колективних трудових спорів, поглиблення соціального діалогу.

3.11. Забезпечує інформування громадськості через засоби масової інформації (далі ? ЗМІ) про діяльність НСПП щодо сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів).

3.12. Здійснює зв'язок голови НСПП та його заступника із засобами масової інформації.

3.13. Здійснює організацію прес-конференцій, брифінгів, "інформаційних днів" керівників, їх виступів у засобах масової інформації, зустрічей тощо.

3.14. Готує відповідні матеріали про діяльність НСПП (повідомлення, інформації тощо) для преси.

3.15. Забезпечує організацію вивчення матеріалів ЗМІ з метою виявлення їх позицій, тенденцій у висвітленні питань, пов'язаних з діяльністю НСПП.

3.16. Здійснює оперативне інформування ЗМІ щодо рішень НСПП.

3.17. Здійснює підготовку і випуск Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення.

3.18. Здійснює інформування громадськості про діяльність НСПП через офіційний сайт НСПП та WEB-сторінки відділень НСПП в АР Крим та областях.

3.19. Здійснює підготовку і випуск книг, буклетів тощо, які сприяють інформуванню громадськості про діяльність НСПП.

3.20. Організовує разом із іншими структурними підрозділами НСПП розробку та реалізацію науково-дослідницьких проектів з питань сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

3.21. Забезпечує підготовку до публікацій результатів наукових досліджень, що виконуються науковими установами на замовлення НСПП.

3.22. Забезпечує взаємодію НСПП і її структурних підрозділів із Державною службою статистики України та її територіальними підрозділами.

3.23. Здійснює координацію та організаційно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів відділень НСПП в АР Крим та областях.

3.24. Бере участь у підготовці необхідних матеріалів з метою забезпечення взаємодії НСПП із Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, Комітетами Верховної Ради України та народними депутатами України, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями.

3.25. Бере участь у підготовці методичних аналітично-інформаційних матеріалів для забезпечення діяльності посередників, членів примирних комісій та трудових арбітражів (арбітрів), інформаційно-консультаційних центрів НСПП.

3.26. Готує проекти піврічних прогнозів розвитку соціально-трудових відносин та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.27. Забезпечує багатоджерельність первісної інформації, її всебічне опрацювання, своєчасно готує прогнозні висновки як складову частину звітів НСПП про результати діяльності.

3.28. Розробляє пропозиції щодо комплексу заходів запобіжного характеру з метою поліпшення соціально-трудових відносин, попередження виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) чи їх своєчасного вирішення.

3.29. Забезпечує контроль за виконанням суб'єктами прогнозування завдань щодо прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.30. Забезпечує створення інформаційної бази для прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), зокрема ведення реєстру підприємств (РП-м), установ, організацій, що знаходяться у системі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), бази конфліктогенних підприємств (БДП), бази даних щодо кількості страйків та акцій соціального протесту, пов’язаних із ускладненням стану соціально-трудових відносин (АСПС) тощо.

3.31. Веде моніторинг результатів прогнозів НСПП розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.32. Вдосконалює структуру і зміст прогнозних документів, оптимізує строки і порядок їх розроблення, вносить корективи в методику прогнозування.

3.33. Вивчає і впроваджує в практику роботи сучасні технології прогнозування динаміки соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

3.34. Готує з питань, віднесених до компетенції Відділу, проекти відповідей на запити, що надходять від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та їх об'єднань, власників або уповноважених ними органів (представників) та їх об'єднань, від підприємств, установ, організацій і громадян, або за дорученням голови НСПП самостійно дає відповідь на них.

3.35. Організовує і проводить семінари, інші заняття з питань аналітично-інформаційної роботи та прогнозування із працівниками центрального апарату та відділень НСПП.

3.36. Планомірно вивчає стан аналітично-інформаційної роботи та прогнозування в структурних підрозділах, готує пропозиції щодо вдосконалення практики роботи.

3.37. Планує здійснення аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відповідно до планів роботи НСПП.

 

4. Права Відділу

 

Відділ має право:

4.1. За погодженням Голови НСПП направляти до відділень НСПП, в межах повноважень, визначених цим положенням, листи, інструктивні та методичні матеріали, роз'яснення тощо, які є обов'язковими для виконання.

4.2. Отримувати від структурних підрозділів НСПП документи та інші матеріали, необхідні для виконання обов'язків, покладених на Відділ.

4.3. Залучати працівників інших структурних підрозділів НСПП за згодою їх керівників до здійснення заходів, що проводяться Відділом, відповідно до покладених на нього обов'язків.

4.4. Готувати відповіді на запити центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань роботодавців, профспілок та їх об'єднань, підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.5. Брати участь у засіданнях та нарадах, що проводяться в НСПП, у разі розгляду на них питань, що стосуються компетенції Відділу.

4.6. Інформувати голову НСПП у разі покладення на Відділ виконання роботи, що не належить до функцій Відділу чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

 

 

5. Керівництво Відділом

 

Безпосереднє керівництво Відділом здійснює начальник, який:

5.1. Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу з урахуванням взаємозаміни, здійснює контроль за їх діяльністю, розробляє посадові інструкції працівників Відділу і подає їх на затвердження голові НСПП.

5.2. Дає працівникам Відділу обов'язкові для виконання доручення.

5.3. Розробляє плани роботи Відділу відповідно до плану роботи НСПП і подає на затвердження голові НСПП.

5.4. Забезпечує роботу Відділу з дотриманням чинного законодавства України та нормативно-правових актів НСПП.

5.5. Вносить голові НСПП пропозиції щодо заохочення працівників, встановлення посадових окладів, преміювання, надання матеріальної допомоги, застосування заходів стягнення за порушення трудової і виробничої дисципліни.

5.6. За дорученням голови НСПП представляє НСПП в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях роботодавців, профспілках та їх об'єднаннях, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що відносяться до компетенції НСПП.

5.7. Забезпечує підвищення професійного рівня працівників Відділу.

5.8. Вирішує покладені на Відділ завдання у взаємодії з іншими структурними підрозділами НСПП.

5.9. Організовує належне ведення діловодства, забезпечує проведення заходів щодо схоронності документації і майна Відділу.

5.10. Несе відповідальність за:

а) своєчасне і якісне виконання завдань і функцій, покладених на Відділ, планів роботи і доручень голови НСПП та його заступника;

б) організацію своєчасної і якісної підготовки проектів нормативно-правових актів, у розробленні яких бере участь Відділ;

в) організацію виконання рішень органів державної влади з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

г) дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з питань роботи з кадрами, що стосуються державних службовців НСПП;

д) своєчасний і якісний розгляд документів, що надходять у Відділ;

е) раціональний розподіл обов'язків та належну організацію роботи працівників Відділу, дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни.

 

6. Вимоги до працівників Відділу

 

6.1. Працівники Відділу зобов'язані:

6.1.1. на належному рівні виконувати покладені на них посадові обов'язки;

6.1.2. постійно підвищувати свій освітній та професійний рівень;

6.1.3. дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, які діють у НСПП відповідно до чинного трудового законодавства;

6.1.4. дотримуватися етики державного службовця, положень законодавства про державну службу;

6.1.5. дотримуватися Загальних правил поведінки державних службовців.

6.2. Працівники Відділу повинні знати:

6.2.1. акти чинного законодавства України та чинні нормативно-правові акти НСПП;

6.2.2. нормативно-правові акти НСПП з питань аналітично-інформаційної діяльності, прогнозування та ведення статистичного обліку;

6.2.3. практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу;

6.2.4. порядок складання встановленої звітності;

6.2.5. основи організації праці та управління;

6.2.6. основні положення трудового законодавства;

6.2.7. систему щорічної оцінки виконання державними службовцями НСПП покладених на них завдань і обов'язків;

6.2.8. правила ділового етикету;

6.2.9. правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

6.2.10. основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.