E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Травень 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Розпорядження

Про реєстрацію колективного трудового спору між
найманими працівниками цеху № 352 державного
підприємства “Завод ім. В.О.Малишева” міста Харкова
та генеральним директором державного підприємства
“Завод ім. В.О.Малишева” міста Харкова
Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками цеху № 352 державного підприємства “Завод ім. В.О.Малишева” міста Харкова та генеральним директором державного підприємства “Завод ім. В.О.Малишева” міста Харкова з 02.03.2009 року і присвоїти йому реєстраційний номер 019-09/20-В.
2. Зареєструвати першу, другу, третю та п’яту вимоги найманих працівників:
“1) виплатити поточну заробітну плату до 25 лютого 2009 року;
2) розробити та затвердити графік виплати заборгованості із заробітної плати та довести його до відома найманих працівників до 01 березня 2009 року;
3) погасити заборгованість із виплати заробітної плати, яка виникла з серпня 2008 року, до 01 квітня 2009 року;
5) забезпечити ремонт покрівлі згідно з ст. 153 КЗпП України”.
3. Відмовити в реєстрації четвертої вимоги найманих працівників: “4) відмінити розпорядження в.о. генерального директора про укладення контрактів з працівниками пенсійного віку”, оскільки зазначена вимога не є предметом даного колективного трудового спору і повинна вирішуватися в установленому чинним законодавством України порядку.
4. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Харківській області в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями:
- надати необхідні роз’яснення найманим працівникам цеху № 352 державного підприємства “Завод ім. В.О.Малишева” міста Харкова;
- забезпечити сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками цеху № 352 державного підприємства “Завод ім. В.О.Малишева” міста Харкова та генеральним директором державного підприємства “Завод ім. В.О.Малишева” міста Харкова.
5. Рекомендувати Харківській обласній державній адміністрації і Харківському міському голові відповідно до вимог статей 24 та 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з метою вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками цеху № 352 державного підприємства “Завод ім. В.О.Малишева” міста Харкова та генеральним директором державного підприємства “Завод ім. В.О.Малишева” міста Харкова та стабілізації соціально-трудових відносин на даному підприємстві вжити відповідних заходів щодо забезпечення конституційних прав зазначених найманих працівників на працю.
6. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників цеху № 352 державного підприємства “Завод ім. В.О.Малишева” міста Харкова, генеральному директору державного підприємства “Завод ім. В.О.Малишева” міста Харкова, Харківському міському голові, Харківській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Харківській області.
Голова О.Окіс
Про реєстрацію колективного трудового спору між
Федерацією професійних спілок України та
Кабінетом Міністрів України
Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
1. Зареєструвати колективний трудовий спір між Федерацією професійних спілок України та Кабінетом Міністрів України з 11.02.2009 року і присвоїти йому реєстраційний номер 018-09/00-Н.
2. Зареєструвати першу, другу, третю, шосту частково, сьому, дев’яту, десяту, одинадцяту, дванадцяту частково, тринадцяту, чотирнадцяту та п’ятнадцяту вимоги Федерації професійних спілок України:
“1) об'єднати зусилля з Верховною Радою України для невідкладного вироблення та прийняття ефективної і зрозумілої для українського суспільства програми подолання фінансово-економічної кризи, відродження вітчизняного виробництва та надійного забезпечення життєвих потреб громадян у цих вкрай складних умовах;
2) при ініціюванні законодавчих пропозицій та при прийнятті антикризових рішень, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Державного бюджету України не допускати звуження змісту та обсягу існуючих трудових, соціально-економічних прав працівників і пенсіонерів, а також зниження рівня їх життя, дотримуватись при цьому погоджувальних процедур з профспілками;
3) розробити комплексні Урядові програми щодо збереження і розвитку робочих місць, а також захисту вітчизняних товаровиробників і розвитку внутрішнього ринку в кризовий та посткризовий періоди;
6) шосту вимогу в частині: “внести до Верховної Ради України законодавчу пропозицію щодо встановлення з 1 січня 2009 року мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб”;
7) скасувати постанову КМУ від 25.10.2008 № 939 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери”, встановивши з 1 грудня посадовий оклад (тарифну ставку) працівника І тарифного розряду в розмірі 605 грн., а з 2009 року в розмірі законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати;
9) забезпечити в установленому законодавством України порядку повернення до 1 лютого 2009 року боргів із заробітної плати та не допускати виникнення нової заборгованості з неї:
1.1. працівникам установ, організацій бюджетної сфери;
1.2. працівникам підприємств державної форми власності;
1.3. працівникам акціонерних товариств, де держава є мажоритарним акціонером;
10) вжити всі передбачені законодавством повноваження органів виконавчої влади для забезпечення реалізації конституційного права трудящих на своєчасне отримання заробітної плати та повернення боргів з неї на підприємствах комунальної та приватної форми власності;
11) забезпечити дієвий державний контроль за дотриманням законодавства про працю, зокрема, щодо дотримання прав працівників під час скорочення чисельності працюючих, оплати часу простою, зміни режиму робочого часу та відпочинку. Щодекади подавати ФПУ інформацію про стан та динаміку показників щодо ситуації на ринку праці, зокрема зайнятості населення та безробіття, стану виплат заробітних плат та пенсій;
12) дванадцяту вимогу в частині: “скасувати постанову КМУ від 25.10.2008 року № 938 “Про внесення змін до деяких нормативних актів КМУ”;
13) здійснити заходи для встановлення на період кризи мораторію на підвищення цін і тарифів на соціально важливі товари та послуги, посилити дієвість механізму державного регулювання та контролю за обґрунтованістю споживчих цін;
14) не допускати втручання Уряду, центральних органів виконавчої влади в діяльність фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, як самоврядних організацій;
15) активізувати роботу антикризових міжвідомчих груп для оперативного аналізу ними соціально-економічної ситуації, вжиття відповідних стабілізаційних заходів та оперативного реагування на вирішення конфліктогенних ситуацій на підприємствах галузі області. Включити до складу цих груп, де це не зроблено, представників обласних профспілкових об'єднань, всеукраїнських профспілок”.
3. Відмовити в реєстрації четвертої, п’ятої, шостої частково, восьмої, дванадцятої частково та шістнадцятої вимог Федерації професійних спілок України:
“4) не приймати будь-яких рішень з питань врегульованих Генеральною і галузевими угодами, без попереднього узгодження всіма сторонами;
5) погодити зі Стороною профспілок та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців величину прожиткового мінімуму на 2009 рік та врахувати в проекті Державного бюджету на 2009 рік узгоджену величину прожиткового мінімуму;
6) шостої вимоги в частині: “на виконання пункту 2.8 Генеральної угоди”;
8) проводити щокварталу переговори в рамках суб'єктів Генеральної угоди щодо перегляду значень мінімальної заробітної плати та ставки І тарифного розряду ЄТС відповідно до індексу інфляції;
12) дванадцятої вимоги в частині: “як таку, що прийнята з порушенням норм Генеральної угоди на 2008-2009 роки”;
16) оприлюднювати дані про фактичний розмір прожиткового мінімуму в цілому по країні та в розрізі регіонів та подавати Спільному представницькому органу профспілок відповідні розрахункові матеріали”, оскільки виборним органом Федерації професійних спілок України не підтверджені необхідні повноваження на висунення цих вимог від всіх суб’єктів Сторони профспілок у Генеральній угоді.
4. Дане розпорядження надіслати Федерації професійних спілок України, Кабінету Міністрів України, Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації.
Голова О.Окіс
Про реєстрацію колективного трудового спору між
найманими працівниками відкритого акціонерного
товариства “Автотранспортне підприємство № 12327”
міста Запоріжжя та генеральним директором
відкритого акціонерного товариства “Автотранспортне
підприємство № 12327” міста Запоріжжя
Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства “Автотранспортне підприємство № 12327” міста Запоріжжя та генеральним директором відкритого акціонерного товариства “Автотранспортне підприємство №12327” міста Запоріжжя з 25.02.2009 року і присвоїти йому реєстраційний номер 017-09/08-В.
2. Зареєструвати таку вимогу найманих працівників: “ Погасити заборгованість із заробітної плати в сумі 1325,6 тис. грн. згідно зі ст. 115 КЗпП України та п.8 розділу 4 колективного договору”.
3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області забезпечити сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства “Автотранспортне підприємство № 12327” міста Запоріжжя та генеральним директором відкритого акціонерного товариства “Автотранспортне підприємство №12327” міста Запоріжжя в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями.
4. Рекомендувати Запорізькій обласній державній адміністрації та Запорізькому міському голові відповідно до вимог статей 24 та 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з метою вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства “Автотранспортне підприємство № 12327” міста Запоріжжя та генеральним директором відкритого акціонерного товариства “Автотранспортне підприємство № 12327” міста Запоріжжя та стабілізації соціально-трудових відносин на даному підприємстві вжити відповідних заходів щодо забезпечення конституційних прав зазначених найманих працівників на працю.
5. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників відкритого акціонерного товариства “Автотранспортне підприємство № 12327” міста Запоріжжя, генеральному директору відкритого акціонерного товариства “Автотранспортне підприємство № 12327” міста Запоріжжя, Запорізькому міському голові, Запорізькій обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області.
Голова О.Окіс
Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими
працівниками державного підприємства “Кремнійполімер”
міста Запоріжжя та генеральним директором державного
підприємства “Кремнійполімер” міста Запоріжжя

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, пункту 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
1. Зареєструвати колективний трудовий спір між найманими працівниками державного підприємства “Кремнійполімер” міста Запоріжжя та генеральним директором державного підприємства “Кремнійполімер” міста Запоріжжя з 16.02.2009 року і присвоїти йому реєстраційний номер 016-09/08-В.
2. Зареєструвати першу частково, другу частково, третю частково, шосту та сьому вимоги найманих працівників:
“1) першу вимогу в частині: “Виплатити заробітну плату за листопад 2008 року в сумі 1 млн. 572 тис. грн. Строк – лютий 2009 р.”;
2) другу вимогу в частині: “Виплатити заробітну плату за грудень 2008 року. Строк – перший квартал 2009 р. (п.4.2 колективного договору)”;
3) третю вимогу в частині: “Виплачувати заробітну плату за кожен місяць 2009 року відповідно до колективного договору”(п.4.2);
6) проводити розрахунок з працівниками, які звільняються з підприємства, відповідно до статті 116 КЗпП України;
7) виплачувати заробітну плату за період відпустки відповідно до статті 21 Закону України “Про відпустки” (п.4.2 колективного договору)”.
3. Відмовити в реєстрації першої частково, другої частково, третьої частково, четвертої, п’ятої, восьмої, дев’ятої та десятої вимог найманих працівників:
“1) першої вимоги в частині: “перерахувати профспілковому комітету внески за жовтень – листопад 2008 року в сумі 20 тис. грн. Строк – лютий 2009 р.”;
2) другої вимоги в частині: “перерахувати профспілковому комітету внески за грудень 2008 року. Строк – перший квартал 2009 р.”;
3) третьої вимоги в частині: “перераховувати профспілковому комітету внески за кожен місяць 2009 року”;
4) погасити заборгованість по комунальним розрахункам за працівників, які мешкають в гуртожитку одночасно з виплатою заборгованості із заробітної плати та виплатою заробітної плати за 2009 рік;
5) провести розрахунок з працівниками, що звільнились з підприємства. Строк – лютий 2009 р.;
8) перерахувати заборгованість по страховим внескам в пенсійний фонд. Строк – перший квартал 2009 р.;
9) надати профспілковому комітету перспективи приватизації підприємства в поточному році із зазначенням конкретних дій адміністрації на кожен місяць, починаючи з лютого 2009 року. Строк – 20.02.2009 р.;
10) надати профспілковому комітету прогноз роботи підприємства у 2009 році та шляхи виходу на прибуткову роботу. Строк – 20.02.2009 р.”,
оскільки зазначені вимоги не є предметом даного колективного трудового спору і повинні вирішуватися в установленому чинним законодавством України порядку.
4. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями:
- надати необхідні роз’яснення найманим працівникам державного підприємства “Кремнійполімер” міста Запоріжжя;
- забезпечити сприяння вирішенню колективного трудового спору між найманими працівниками державного підприємства “Кремнійполімер” міста Запоріжжя та генеральним директором державного підприємства “Кремнійполімер” міста Запоріжжя.
5. Рекомендувати Запорізькій обласній державній адміністрації та Запорізькому міському голові відповідно до вимог статей 24 та 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з метою вирішення колективного трудового спору між найманими працівниками державного підприємства “Кремнійполімер” міста Запоріжжя та генеральним директором державного підприємства “Кремнійполімер” міста Запоріжжя та стабілізації соціально-трудових відносин на даному підприємстві вжити відповідних заходів щодо забезпечення конституційних прав зазначених найманих працівників на працю.
6. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників державного підприємства “Кремнійполімер” міста Запоріжжя, генеральному директору державного підприємства “Кремнійполімер” міста Запоріжжя, Запорізькому міському голові, Запорізькій обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області.
Голова О.Окіс
Про призупинення реєстрації колективного трудового спору
між найманими працівниками адміністративно-управлінського
персоналу товариства з обмеженою відповідальністю “Єлисаветградська транспортна кампанія” міста Кіровограда та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю “Єлисаветградська транспортна кампанія”
міста Кіровограда
Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) розглянула подання відділення НСПП в Кіровоградській області від 25.02.2009 року № 01-02-11/30-18 щодо реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками адміністративно-управлінського персоналу товариства з обмеженою відповідальністю “Єлисаветградська транспортна кампанія” міста Кіровограда та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю “Єлисаветградська транспортна кампанія” міста Кіровограда.
У зв’язку з тим, що в отриманих матеріалах подані дані, що потребують їх вивчення, насамперед щодо повноважень представників сторін колективного трудового спору, відповідності вимог найманих працівників положенням статті 2 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників, визначення органу (особи), уповноваженого представляти їх інтереси, дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників власником або уповноваженим ним органом (представником), прийняття представницьким органом найманих працівників рішення про вступ до колективного трудового спору та відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, підпункту 4.1. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47,
1. Призупинити реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками адміністративно-управлінського персоналу товариства з обмеженою відповідальністю “Єлисаветградська транспортна кампанія” міста Кіровограда та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю “Єлисаветградська транспортна кампанія” міста Кіровограда на період проведення перевірки повноважень представників сторін даного колективного трудового спору.
2. Відділенню НСПП в Кіровоградській області в межах повноважень, визначених Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із наступними змінами та доповненнями, відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, Положення про порядок перевірки повноважень представників сторін колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 31 травня 2000 року № 41, із наступними змінами, Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 року № 47, Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 07.07.2008 року № 84, провести в десятиденний термін перевірку повноважень представників сторін у колективному трудовому спорі між найманими працівниками адміністративно-управлінського персоналу товариства з обмеженою відповідальністю “Єлисаветградська транспортна кампанія” міста Кіровограда та адміністрацією товариства з обмеженою відповідальністю “Єлисаветградська транспортна кампанія” міста Кіровограда.
3. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників адміністративно-управлінського персоналу товариства з обмеженою відповідальністю “Єлисаветградська транспортна кампанія” міста Кіровограда, адміністрації товариства з обмеженою відповідальністю “Єлисаветградська транспортна кампанія” міста Кіровограда, Кіровоградському міському голові, Кіровоградській обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Кіровоградській області.
Голова О.Окіс