E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua


Оксана Базій, головний спеціаліст сектора правового забезпечення відділення НСПП в Харківській області


На виконання Плану роботи Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) на 2015 рік, 07 жовтня 2015 року на базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ХарРІ НАДУ) проведено науково-практичну конференцію на тему: «Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)».


Для участі у конференції відділенням НСПП в Харківській області було запрошено як науковців, так і безпосередніх представників сторін соціального діалогу. Учасниками заходу стали близько 70 осіб: викладачі та аспіранти ХарРІ НАДУ; науковці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; фахівці Об’єднання організацій роботодавців Харківщини та Об'єднання профспілок Харківської області; трудові арбітри, незалежні посередники та завідувачі інформаційно-консультаційними центрами НСПП.


На початку конференції начальником Відділення Лайковим С.М. було зачитано звернення до учасників заходу Голови НСПП Окіса О.Я., у якому підкреслювалося, що соціальний діалог за останні роки став важливим інструментом політичної демократії, регулювання економічних і соціальних відносин, а розвиток ефективного соціального діалогу є необхідною умовою європейської інтеграції України, оскільки саме завдяки соціальному діалогу країни Європейського Союзу досягли високого економічного розвитку та гідного рівня життя.


У ході відкриття науково-практичної конференції всіх присутніх також привітала доктор соціологічних наук, професор, директор ХарРІ НАДУ Бєлова Л.О.


Під час обговорення питань розвитку соціального діалогу на сучасному етапі із доповідями виступили: професор кафедри філософії і політології ХарРІ НАДУ Крутій О.М., доцент кафедри права та європейської інтеграції ХарРІ НАДУ Рогова О.Г., завідувач кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Жернаков В.В., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ Кулініч О.В., доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Євдокимова І.А., доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Плахова О.М., виконавчий директор Об’єднання організацій роботодавців Харківщини Білоцерківська О.В., заступник Голови Об'єднання профспілок Харківської області Волков С.Г.


Слід відзначити, що у ході підготовки конференції були надіслані та узагальнені матеріали з усіх відділень НСПП в областях, що дало змогу розширити коло учасників заходу та інформаційне наповнення науково-практичної конференції.


За результатами обговорення питань вдосконалення правового та соціологічного забезпечення соціального діалогу у сфері трудових відносин, практичних аспектів налагодження соціального діалогу від локального до національного рівнів, учасниками науково-практичної конференції було підготовлено наступні висновки:


-        визначити соціальний діалог як необхідну умову європейської інтеграції України, як важливий інструмент розв'язання соціально-економічних суперечностей та забезпечення паритетного узгодження балансу інтересів між суб'єктами соціально-трудових відносин, передумовою досягнення нових стандартів громадянського суспільства;


-        сторонам трудових відносин забезпечити розвиток соціального діалогу на всіх його рівнях, а також розширення діапазону взаємодії усіх сторін соціального діалогу з представниками різних громадських організацій та залучення їх до соціального діалогу широкого формату;


-        забезпечити удосконалення нормативно-правової бази з метою формування сталого ефективного механізму запобігання виникнення та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на основі розробленої Нової моделі вирішення трудових спорів, орієнтованої на стандарти Міжнародної організації праці та Європейського Союзу;


-        розвивати та удосконалювати систему інформаційного обміну між сторонами соціального діалогу стосовносоціально-трудових відносин, забезпечення справедливої та гідної оплати праці;


-        вести роботу, спрямовану на підвищення ефективності застосування форм соціального діалогу між сторонами, зокрема у процесі запобігання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та їх вирішення, пошук та впровадження нових форм соціального діалогу з метою реалізації прав та свобод громадян, забезпечення соціальної стабільності в суспільстві.


За результатами конференції всі подані матеріали будуть розміщені в електронному збірнику тез.