E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

Сніжана Єськова, головний спеціаліст сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП в Харківській області

 

06 жовтня 2015 року у приміщенні Приватного вищого навчального закладу «Харківський соціально-економічний інститут» (далі – ПВНЗ "Харківській соціально-економічний інститут") відбулася науково-практична конференція на тему: «Гідна праця в Україні: стан, проблеми та перспективи». В рамках конференції проведено засідання  «круглого столу» на тему:  «Гідна праця в Україні: проблеми та перспективи забезпечення захисту соціально-економічних та трудових прав працівників». Організаторами виступили: Об’єднання профспілок Харківської області, Головне управління Держпраці у Харківській області, відділення НСПП в Харківській області (далі – Відділення), ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут».


У засіданні взяли участь керівники та представники  Об’єднання профспілок Харківської області, ПВНЗ «Харківський соціально-економічний інститут», Відділення, Головного управління Держпраці у Харківській області, обласних галузевих профспілкових організацій, профспілкових комітетів провідних підприємств і організацій Харківської області.


Під час засідання «круглого столу» були розглянуті важливі питання щодо забезпечення захисту соціально-економічних та трудових прав найманих працівників, висвітлено основні ефективні шляхи вирішення проблем підвищення рівня захисту прав та інтересів працівників в умовах сучасності. В умовах складного економічного стану основним принципом роботи залишається ведення соціального діалогу з владою, профспілками та роботодавцями через укладення галузевих та регіональних угод, колективних договорів – основних документів, що захищають соціально-економічні інтереси працюючих, зокрема у напрямку забезпечення їх прав на належну оплату праці, безпеку на робочих місцях, оздоровлення, соціальний захист найманих працівників, гідний рівень життя.


2Налагодження дієвого механізму співпраці та системної взаємодії з профспілками сприяє забезпеченню розгляду актуальних питань у сфері соціально-економічного розвитку, а також підготовці комплексу спільних заходів з метою поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню. Детально питання про роль взаємодії з профспілками  висвітлив на засіданні начальник Відділення С.М. Лайков у своїй доповіді на тему: «Взаємодія Національної служби посередництва і примирення з профспілками в питаннях поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню».


У ході виступу начальник Відділення наголосив, що для досягнення ефективного соціального діалогу необхідна активна позиція представників всіх сторін соціального діалогу, в тому числі посилення ролі профспілкових організацій  в захисті трудових прав найманих працівників підприємств. С.М. Лайков підкреслив, що Відділення в ході конструктивного діалогу з профспілками знаходило взаємоприйнятні рішення по проблемних питаннях у колективах області. Реалізація взаємних дій у межах компетенції Відділення та Об’єднання профспілок Харківської області здійснюється відповідно до положень Угоди про співпрацю між Об’єднанням профспілок Харківської області та відділенням НСПП в Харківській області. Крім цього, Відділенням укладено угоди про співпрацю із галузевими профспілковими організаціями.


Також, С.М. Лайков ознайомив учасників заходу з практикою роботи Відділення щодо сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) і врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин.


По закінченні засідання «круглого столу» учасники відмітили важливість розвитку та удосконалення системи інформаційного обміну між сторонами соціального діалогу стосовно соціально-трудових відносин, забезпечення справедливої та гідної оплати праці.