E-MAIL РОЗСИЛКАJoomla Extensions powered by Joobi

КАЛЕНДАР НОВИН

Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

      Контакти НСПП: вул. Басейна, 1/2 А, м. Київ, 01024, тел. (044) 235 45 01, 235 44 43, e-mail www.nspp@nspp.gov.ua

фото Борщів репрезентативність Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73, Комісією НСПП в Тернопільській області здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Борщівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України. За результатами проведеного аналізу Комісією НСПП в Тернопільській області поданих документів до відділення, Борщівську районну організацію профспілки працівників освіти і науки України визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладання угод відповідного рівня та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу. 01 вересня 2015 року начальник відділення НСПП в Тернопільській області Шершньова Н.М. в урочистій обстановці привітала голову Борщівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України Лань І.В. із визнанням профспілкової організації такою, що відповідає критеріям репрезентативності та вручила їй Свідоцтво про відповідність критеріям репрезентативності.

                          

Відповідно до ст.5 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" та п.2.1.3 Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 року №73, 15 травня 2013 року до відділення Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області надійшли документи від Житомирської обласної об'єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби для проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності.

 

  Вивчивши отримані документи та порівнявши дані про загальну чисельність працівників, які працюють в органах і установах пенітенціарної служби, що входять до складу заявника, з інформацією Головного управління статистики в Житомирській області встановлено, що із розрахунку взятої за основу загальної чисельності членів профспілкової організації, питома вага членів Житомирської обласної об'єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби у виді економічної діяльності "Державне управління й оборона" в Житомирській області перевищує два відсотки.

 

  Відповідно до проведеної оцінки відповідності Житомирської обласної об'єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби критеріям репрезентативності, відділення НСПП прийняло рішення визнати Житомирську обласну об'єднану організацією Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні.

 

   13 червня 2013 року в приміщенні відділення Національної служби посередництва і примирення в Житомирській області відбулася зустріч начальника відділення Лісневського С.П. з головою Житомирської обласної об'єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби Каплуном О.В., в ході зустрічі голові профспілкової організації було вручено свідоцтво від 12 червня 2013 року №002-13/06-Т про визнання Житомирської обласної об'єднаної організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів і установ пенітенціарної служби такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу.

                                                         Затверджено
 наказом Національної служби
  посередництва і примирення
                                                                                 від «01» серпня 2011 р. № 80
 Положення

про комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців

 

  1. Загальні положення

 

 1.1. Положення про комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців (далі – Положення) визначає  основні завдання, права та організацію діяльності комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців (далі – Комісії) на національному, галузевому та територіальному рівнях.

 1.2. Комісії є постійно діючими консультативно-дорадчими органами, які створюються з метою забезпечення об’єктивної оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок і сторони роботодавців на національному, галузевому та територіальному рівнях і колегіального прийняття рішень.

 1.3. На національному та галузевому рівнях Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) створюється Комісія з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на національному та галузевому рівнях (далі – Комісія НСПП).

 1.4. На територіальному рівні відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях, відділенні у місті Києві та Київській області (далі – відділеннями НСПП) створюється Комісія з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні (далі – Комісія відділень НСПП).

 1.5. У своїй діяльності Комісії керуються Конституцією України, законами України «Про соціальний діалог в Україні», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», «Про організації роботодавців», «Про колективні договори і угоди», «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб», «Про об'єднання громадян», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

У своїй роботі Комісії взаємодіють з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сторін профспілок та організацій роботодавців.

 1.6. Комісії діють на принципах законності, професіоналізму, чесності, справедливості, об’єктивності та неупередженості.

 2. Завдання, права і обов’язки Комісій

 

 2.1. Основними завданнями Комісій є:

 • розгляд в установленому порядку та аналіз документів, поданих суб’єктами профспілок та організацій роботодавців для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження;
 • підготовка за результатами проведеного аналізу відповідного висновку про оцінку та підтвердження репрезентативності;
 • здійснення вибіркових перевірок достовірності наданих даних суб’єктами профспілок та організацій роботодавців;
 • видання свідоцтв встановленого зразка про підтвердження репрезентативності чи довідок про відмову у підтвердженні репрезентативності за встановленими формами;
 • ведення реєстру суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців;
 • забезпечення оприлюднення реєстру суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, які є репрезентативними, на офіційному              сайті НСПП та в Бюлетені НСПП.

 2.2. Комісії мають право:

 • взаємодіяти з органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сторін профспілок та організацій роботодавців з метою отримання необхідної інформації;
 • приймати рішення про невідповідність суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців критеріям репрезентативності;
 • проводити вибіркові перевірки достовірності наданих даних суб’єктами профспілок та організацій роботодавців;
 • призупиняти вивчення, аналіз та перевірку документів у разі їх подання в неустановленому порядку та повідомляти про це заявника.

 2.3. Комісії зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців і цього Положення;
 • бути неупередженими при розгляді документів, поданих суб’єктами профспілок та організацій роботодавців;
 • забезпечувати своєчасний розгляд документів та прийняття рішень.

 3. Організація роботи Комісій

 

 3.1. Комісії очолюють голови, які здійснюють керівництво роботою Комісій. Головою Комісії НСПП є заступник Голови НСПП. Головою Комісії на територіальному рівні є, як правило, заступник начальника відділення НСПП.

Не допускається обирати членами Комісій суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.

 3.2. Голови Комісій:

·   здійснюють керівництво діяльністю Комісій, несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань;

·   організовують процес оцінювання відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців відповідно на національному, галузевому та територіальному рівнях;

·   визначають порядок денний засідань Комісій;

·   представляють Комісії у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сторін профспілок та роботодавців;

·   вносять пропозиції Голові НСПП, начальнику відповідного відділення НСПП щодо кандидатур заступника голови Комісії, секретаря з числа членів Комісій та визначають функції кожного члена Комісії;

·   вирішують питання щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності Комісій;

·   вносять на розгляд Голови НСПП, начальника відповідного відділення НСПП пропозиції щодо внесення змін до складу Комісій;

·   пропонують порядок денний засідань Комісій;

·   надають доручення заступнику, секретарю та членам Комісій, пов’язані з організацією та проведенням засідань Комісій;

·   вносять на розгляд Голови НСПП пропозиції щодо матеріального стимулювання членів Комісій.

 3.3. Персональний склад Комісії НСПП визначається Головою НСПП за поданням Голови Комісії НСПП і затверджується наказом НСПП.

До складу Комісії НСПП входять представники центрального апарату НСПП та незалежні фахівці з питань соціального діалогу (за згодою).

Зміни до складу зазначеної Комісії вносяться наказом НСПП за поданням Голови Комісії НСПП.

 3.4. Персональний склад Комісії відділень НСПП затверджується наказом відділення НСПП за поданням Голови Комісії віділення НСПП та погодженням з Головою НСПП. До складу Комісії на територіальному рівні входять працівники відділень НСПП та незалежні фахівці з питань соціального діалогу (за згодою).

Зміни до складу зазначеної Комісії вносяться наказом відділення НСПП за поданням Голови Комісії відділення НСПП та погодженням з Головою НСПП.

 3.5. Організаційною формою роботи Комісій є засідання, що проводяться за рішенням Голів Комісій у міру потреби. Засідання Комісій вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

 3.6. Заступники Голів Комісій виконують функції Голів Комісій у разі їх відсутності. Вони також виконують доручення Голів Комісій, пов’язані з організацією та проведенням засідань Комісій.

 3.7. Секретарі Комісій відповідають за організацію підготовки та проведення засідань Комісій, ведуть протоколи засідань Комісій та виконують інші доручення голів Комісій, пов’язані з організацією та проведенням засідань Комісій.

За відсутності секретарів Комісій їх обов'язки виконують інші члени Комісій, визначені Головами Комісій.

 3.8. Члени Комісій несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення, виконання доручень голів Комісій.

 3.9. Загальний термін для вивчення, аналізу та перевірки документів складає один календарний місяць. За обґрунтованим рішенням Голови НСПП, начальника відповідного відділення НСПП цей термін може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів.

 3.10. У разі неподання суб’єктами сторони профспілок та сторони організацій роботодавців визначеного переліку документів для оцінки або їх неналежного оформлення, Комісії упродовж трьох робочих днів повідомляють заявників про необхідність усунення вказаних недоліків не пізніше семи робочих днів з дня отримання повідомлення. У цьому випадку вивчення, аналіз та перевірка документів призупиняється.

 3.11. Комісії за результатами проведеної роботи готують висновки про відповідність або невідповідність критеріям репрезентативності для суб’єктів сторони профспілок і сторони організацій роботодавців на відповідному рівні та подають його відповідно на розгляд Голові НСПП/ начальнику відділення НСПП.

 3.12. У разі непідтвердження наданої суб’єктами сторони профспілок та сторони організацій роботодавців інформації на підставі відповідного висновку Комісій Голова НСПП або начальник її відділення можуть прийняти рішення про невідповідність критеріям репрезентативності, про що видається відповідна довідка.

Загальний термін для прийняття рішення Головою НСПП або начальником її відповідного відділення не може перевищувати двох місяців з дня реєстрації документів.

 3.13. Висновок Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісій. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос Голів Комісій.

 3.14. За результатами засідання Комісій складається протокол, який підписується Головами Комісій, у разі відсутності Голів – їх заступниками, секретарем та членами Комісій, присутніми на засіданні.

 3.15. На підставі висновку Комісій готується відповідне рішення, яке підписується Головою НСПП /начальником відділення НСПП.

 3.16. Зазначені рішення скріплюється печаткою. Суб’єкту сторони профспілок або сторони організацій роботодавців протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення видається свідоцтво встановленого зразка про підтвердження репрезентативності чи довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності.

 3.17. Організацію підготовки та проведення засідань Комісії НСПП здійснює відділ правового забезпечення НСПП.

 3.18. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії НСПП здійснює сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП.

 3.19. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії на територіальному рівні здійснює секретар Комісії, визначений Головою Комісії відділень НСПП.

Додаток

до наказу Національної служби
посередництва і примирення
від 01 серпня 2011 № 80,
із змінами, внесеними розпорядженням
Національної служби посередництва
і примирення від 11 квітня 2023 року № 26

Склад Комісії

Національної служби посередництва і примирення

з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін

профспілок і організацій роботодавців

на національному і галузевому рівнях

 

 

 
№ з/п
 
Склад Комісії
 
Прізвище, ім’я,
по батькові 
 
Посада

1.

Голова Комісії

 Запара
Світлана Іванівна

перший заступник голови НСПП

2.

Секретар Комісії

 Михайський
Олексій Євгенович

 головний спеціаліст відділу правового забезпечення НСПП

3.

Члени Комісії

 Марчук
Роман Валентинович

керівник апарату НСПП

4.

 Гринько
Валерій Валерійович

 начальник відділу правового забезпечення НСПП

5.

   Крук
Валентина Олексіївна

головний спеціаліст відділу правового забезпечення НСПП

6.

  Яскевич
Наталія Василівна

 виконуючий обов'язки начальника відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП

  7. Зарько Надія Іванівна незалежний експерт, радник голови НСПП (за згодою)


  

                                                                
 
Затверджено
                                                                           наказом Національної служби
                                                                           посередництва і примирення
                                                                           від 21 липня 2011 року  № 73
 
 
  
 
 
Порядок
оцінки відповідності критеріям репрезентативності та
підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін
профспілок та організацій роботодавців
 
І. Загальні положення

 

1.1. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців (далі – Порядок) відповідно до Закону України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному, галузевому та територіальному рівнях.

 

1.2. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження для суб’єктів сторін профспілок та роботодавців проводиться на рівнях:

 

 

національному - для участі у колективних переговорах з укладення генеральної угоди, для делегування представників до Національної тристоронньої соціально - економічної ради, до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах;

 

 

галузевому - для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу;

 

 

територіальному - для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

 

1.3. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється:

 

– Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) на національному та галузевому рівнях;

 

– відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – відділеннями НСПП) на територіальному рівні.

 

 

2. Порядок подання і перелік документів

 

 

2.1. Для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження суб’єкти сторони профспілок та сторони роботодавців подають безпосередньо або надсилають рекомендованим листом поштою до НСПП або відповідного відділення НСПП такі документи:

 

 

2.1.1. На національному рівні:

 

 

Всеукраїнські об’єднання профспілок:

 

- лист – заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;

 

- копію статуту;

 

- перелік всеукраїнських профспілок, які входять до об’єднання, легалізованих Міністерством юстиції України, із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки кожної із них;

 

- перелік профспілок, організацій всеукраїнських профспілок із статусом республіканських, обласних, міських в містах Києві та Севастополі, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки, яких вони об’єднують у відповідних адміністративно - територіальних одиницях;

 

- довідку про загальну чисельність членів профспілок в об’єднанні.

 

 

Всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців:

 

- лист-заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;

 

- копію статуту заявника;

 

- інформацію про перелік об’єднань організацій роботодавців, розташованих у більшості адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців із наданням копій свідоцтв про реєстрацію (легалізацію), рішень статутних органів заявника про вступ цих об’єднань до його складу, відомостей про місце знаходження їх статутних органів;

 

- довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника.

 

 

2.1.2. На галузевому рівні:

 

 

Всеукраїнські профспілки:

 

- лист-заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;

 

- копію статуту;

 

- довідку  про загальну чисельність членів профспілки із зазначенням організаційної структури всеукраїнських профспілок та основних видів економічної діяльності у відповідній галузі, де вони зайняті.

 

 

Організації роботодавців та їх об’єднання, які є всеукраїнськими  об'єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою:

 

-  лист-заяву (за формою, що додається);

 

-  копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;

 

-  копію статуту заявника;

 

- довідку  про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

 

- інформацію про територіальну розгалуженість заявника.

  

 

2.1.3. На територіальному рівні:

 

 

Об’єднання профспілок:

 

- лист - заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва про легалізацію, виданого відповідним органом юстиції в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві і Севастополі, на відповідність заявленому статусу;

 

- копію статуту (положення);

 

- перелік республіканських, обласних, місцевих профспілок, організацій всеукраїнських профспілок, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки;

 

- довідку про загальну чисельність членів профспілок, які входять до об’єднання;

  

Професійні спілки (республіканські, обласні, місцеві), організації всеукраїнських профспілок:

 

- лист - заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва про легалізацію або повідомлення про включення до реєстру об’єднань громадян, виданого відповідним органом юстиції, на відповідність заявленому статусу;

 

- перелік організацій профспілки у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва (повідомлення); юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес);

 

- довідку про загальну чисельність членів профспілки.

 

 

Організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців:

 

- лист-заяву (за формою, що додається);

 

- копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) організації, об’єднання;

 

- копію статуту заявника;

 

- довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

 

- перелік членів заявника.

 

2.1.4. Всі документи подаються разом та мають бути підписані керівником та завірені печаткоюсуб’єкта сторони профспілок або сторони роботодавців..

 

2.1.5. Профспілки, їх організації та об’єднання надають дані про чисельність членів профспілок відповідно до форм звітності, затверджених рішеннями своїх виборних колегіальних органів (керівниками).

 

Організації роботодавців та їх об’єднання надають дані про чисельність працівників, які працюють на підприємствах -  членах організацій роботодавців та їх об’єднань, на підставі інформації органів державної статистики.

 

Дані про чисельність надаються станом на 1 січня року звернення.

 

 

3. Порядок розгляду документів НСПП та її відділеннями

 

 3.1. Надані документи реєструються у спеціальному журналі у день їх надходження у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в НСПП, затвердженою Головою Національної служби.
 

3.2. У разі подання документів суб’єктами сторін профспілок та роботодавців:

 

-безпосередньо – на другому примірнику на момент подання документів робиться відмітка із зазначенням таких реквізитів: назва організації - їх одержувача; вхідний реєстраційний індекс, дата надходження та дата їх реєстрації (якщо вони не збігаються);

 

- рекомендованим листом поштою – у порядку, визначеному організацією почтового зв’язку.

 

Документи вважаються не поданими у разі, коли виявлено відсутність документа або неправильно оформлені документи (без додатків, не підписані, незасвідчені тощо). Кореспонденція повертається відправникові разом із супроводжувальним листом.

 

3.3. Суб’єкти сторін профспілок та роботодавців, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до НСПП або до відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.

 

Фактичними підставами для організацій роботодавців та їх об’єднань є: створення організації (об’єднання); розширення існуючого складу членів організації (об’єднання), рішення, прийняте в порядку передбаченому статутом організації (об’єднання).

 

3.4. Подані документи для їх вивчення, аналізу та здійснення вибіркових перевірок передаються на розгляд Комісії НСПП.

 

Склад Комісії НСПП затверджується Головою НСПП. Склад Комісії відділень НСПП затверджується начальником відповідного відділення за погодженням Головою НСПП.

 

Зміни до складу Комісій вносяться відповідно до вищезазначеного порядку.

 

У разі необхідності НСПП або її відповідне відділення для отримання додаткової інформації мають право звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів сторін профспілок та роботодавців.

 

3.5. Перевірка оцінки відповідності критерію репрезентативності загальної чисельності, галузевої та територіальної розгалуженості здійснюється:

 

 - для всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні:

 

- щодо галузевої та територіальної розгалуженості - шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів, угод про утворення, рішень колегіальних органів стосовно прийняття членом об’єднання;

 

- щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

 

Репрезентативними визнаються профоб’єднання, які: налічують не менше 150 тисяч членів; мають у своєму складі профспілки, їх організації у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш як три всеукраїнські профспілки;

 

 - для всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні:

 

- щодо галузевої та територіальної розгалуженості – шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів;

 

- щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

 

Репрезентативними визнаються об’єднання організацій роботодавців, на підприємствах членів яких працюють не менш як 200 тисяч працівників; мають у своєму складі об'єднання організацій роботодавців у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш три всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців;

 

 - для всеукраїнських профспілок на галузевому рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілки з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності).
 

Репрезентативними визнаються профспілки, членами яких є не менше, як 3% працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності);

 

 - для організацій роботодавців та їх об’єднань, які є всеукраїнськими  об'єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності.
 

Репрезентативними визнаються всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, створені за галузевою ознакою, на підприємствах членів яких працюють не менш як п'ять відсотків працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності;

 

 - для об’єднань профспілок, профспілок, їх організацій на територіальному рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілок з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
 

Репрезентативними визнаються об’єднання профспілок, членами яких є не менше 2% зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а для профспілок та їх організацій – не менше 2% зайнятого населення у певній галузі;

 

 - для  організацій роботодавців, їх об’єднань на територіальному рівні шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
 

Репрезентативними визнаються організації роботодавців, їх об'єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на підприємствах членів яких працюють не менше п'яти відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

 

3.6. У разі неподання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями, організаціями роботодавців, їх об’єднаннями будь-яких документів, зазначених у пункті 2.1 Порядку для відповідного рівня, або їх неналежного оформлення, Комісія протягом трьох робочих днів повідомляє заявника про необхідність усунення вказаних недоліків протягом семи робочих днів з дня отримання повідомлення. У цьому випадкувивчення, аналіз та перевірка документівпризупиняється.

 

3.7. Загальний термін для вивчення, аналізу та перевірки документів складає один календарний місяць.

 

За обґрунтованим рішенням Голови НСПП або керівника відповідного її відділення цей термін може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів.

 

3.8. Комісія за результатами проведеної роботи готує висновок про відповідність критеріям репрезентативності для суб’єктів сторони профспілок та сторони організацій роботодавців на відповідному рівні та подає його на розгляд Голові НСПП (начальнику відповідного відділення НСПП).

 

3.9. Голова НСПП (начальник відповідного відділення НСПП) після вивчення висновку Комісії приймає рішення про підтвердження репрезентативності.

 

У разі надання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями та організаціями роботодавців, їх об’єднаннями недостовірної інформації Голова НСПП або керівник її відділення можуть прийняти рішення про невідповідність критеріям репрезентативності.

 

Загальний термін для прийняття рішення Головою НСПП або керівником її відповідного відділення не може перевищувати двох місяців з дня реєстрації документів.

 

3.10. Зазначені рішення скріплюється печаткою. Суб’єкту сторони профспілок або сторони організацій роботодавців протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення видається свідоцтво встановленого зразка про підтвердження репрезентативності (форма свідоцтва додається) чи довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності (форма довідки додається).

 

 4. Заключні положення

 

 4.1. Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років.
 

4.2. З дати прийняття рішення суб’єкт сторони профспілок або сторони роботодавців вважається репрезентативним і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу.

 

4.3. Рішення відділення НСПП може бути оскаржено Голові НСПП, який за наявності підстав протягом 15 календарних днів повинен розглянути звернення та прийняти рішення по суті.

 

Суб’єкт сторони профспілок чи сторони роботодавців може оскаржити в судовому порядку рішення Голови НСПП, яке було прийняте по його зверненню.

 

4.4. НСПП та її відділення за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження ведуть реєстр суб’єктів сторін профспілок і роботодавців.

 

4.5. Зазначений реєстр оприлюднюється на офіційному сайті НСПП та в Бюлетені НСПП.

 

 

  

Погоджено

 

Віце-прем'єр-міністр України -Міністр соціальної політики України

 

 

 

 

 

 

 

С.Л.Тігіпко

 

”____" липня  2011 р.

 

Погоджено

 

Голова Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні

(протокол СПО  № 15-1 від 06.06.2011р.)

 

В.Г.Хара

 

”____" липня 2011 р.

Погоджено

 

Голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

 

 

(протокол  СПО  від 24.06.2011р.)

 

Д.В.Фірташ

 

”____" липня  2011 р.

 

 

 
 ЗРАЗКИ документів:
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про соціальний діалог в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 28, ст.255 )
 

 

 
 Цей Закон визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної  соціальної  і  економічної  політики, регулювання трудових,  соціальних,  економічних  відносин  та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві.
 

 

    Стаття 1. Соціальний діалог
   
 1. Соціальний діалог - процес визначення  та  зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та  реалізації державної  соціальної  та  економічної  політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.
 

  Стаття 2. Законодавство України про соціальний діалог

  1. Законодавство України про соціальний діалог базується на Конституції України  ( 254к/96-ВР )  і складається із законів України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ),  "Про організації роботодавців" ( 2436-14 ), "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ), "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), цього Закону, трудового законодавства, інших нормативно-правових актів.
  
 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством  України  про  соціальний  діалог, застосовуються норми міжнародного договору.
 

  Стаття 3. Основні принципи соціального діалогу

  1. Соціальний діалог здійснюється на принципах:
 
  законності та верховенства права;
 

  репрезентативності і  правоможності  сторін та їх представників;

 
  незалежності та рівноправності сторін;
 

  конструктивності та взаємодії;

 

  добровільності та прийняття реальних зобов'язань;

 
  взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;
 

  обов'язковості розгляду пропозицій сторін;

 

  пріоритету узгоджувальних процедур;

 

  відкритості та гласності;

 

  обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей;

 

  відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань.

  

 Стаття 4. Рівні та сторони соціального діалогу

 1. Соціальний  діалог  здійснюється на національному, галузевому, територіальному та локальному (підприємство, установа, організація) рівнях на тристоронній або двосторонній основі.
  

 2. До сторін соціального діалогу належать:

 
  на національному рівні - профспілкова сторона, суб'єктами якої  є  об'єднання  професійних  спілок,  які мають статус всеукраїнських; сторона роботодавців, суб'єктами якої є об'єднання організацій роботодавців, які мають статус всеукраїнських; сторона органів виконавчої влади, суб'єктом якої є Кабінет Міністрів України;
 
  на галузевому рівні - профспілкова сторона, суб'єктами якої є всеукраїнські профспілки та їх об'єднання, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; сторона роботодавців,  суб'єктами  якої  є  всеукраїнські  об'єднання організацій роботодавців, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої влади;
 
  на територіальному рівні - профспілкова сторона, суб'єктами якої є профспілки відповідного рівня та їх об'єднання, що діють на території відповідної  адміністративно-територіальної  одиниці; сторона роботодавців, суб'єктами якої є організації роботодавців та  їх  об'єднання,  що  діють  на  території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. На території відповідної адміністративно-територіальної одиниці стороною  соціального  діалогу  можуть бути органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством;
 
  на локальному рівні - сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності - вільно обрані для ведення колективних переговорів представники (представник) працівників; сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця.
 
 
  3. Для участі у  колективних  переговорах  з  укладення колективних  договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних заходах склад суб'єктів профспілкової сторони  та  сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності.
 

  Стаття 5. Загальні критерії репрезентативності

  1. Загальними критеріями репрезентативності для суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців є:
 

  легалізація (реєстрація) зазначених організацій (об'єднань) та їх статус;

 
  для профспілок, їх організацій та об'єднань -  загальна чисельність  їх  членів, для організацій роботодавців та їх об'єднань - загальна чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців;
 

  галузева та територіальна розгалуженість.

  

 Стаття 6. Визначення критеріїв репрезентативності на рівнях соціального діалогу

 { Стаття 6 набирає чинності з 18.07.2011 - див. пункт 1 статті 20 цього Закону }
 
  1. На національному  рівні  для  участі  у  колективних переговорах  з  укладення генеральної угоди, для делегування представників до Національної тристоронньої соціально-економічної ради,  до  органів  управління  фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального  діалогу,  участі у міжнародних заходах репрезентативними  є  об'єднання  профспілок  та об'єднання організацій роботодавців, які:
 

  легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону;

 
  є всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, що налічують не менш як сто п'ятдесят тисяч членів;
 
  є всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, на підприємствах членів яких працюють не менш як двісті тисяч працівників;
 
  мають у своєму складі  профспілки,  їх  організації  та об'єднання  організацій  роботодавців  у  більшості адміністративно-територіальних  одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ), а також не менш як три всеукраїнські профспілки та не менш як три всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців.
 

  2. На галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та  для  делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні репрезентативними є  професійні  спілки  та  їх  об'єднання, організації роботодавців та їх об'єднання, які:

 

  легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону;

 

  є всеукраїнськими профспілками, членами яких є не менш як три відсотки працівників, зайнятих у відповідній галузі;

 
  всеукраїнськими об'єднаннями організацій  роботодавців, створеними за галузевою ознакою, на підприємствах членів яких працюють не менш як п'ять відсотків працівників, зайнятих у відповідному виді (видах) економічної діяльності.
 
 
  3. На  територіальному  рівні  для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу репрезентативними є професійні спілки та їх об'єднання і організації роботодавців та їх об'єднання, які:
 

  легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону;

 
  є обласними, місцевими профспілками, їх організаціями та об'єднаннями, створеними за територіальною ознакою, членами яких є не  менше  двох відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
  є організаціями роботодавців, їх об'єднаннями, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на підприємствах членів яких працюють не менше п'яти відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
 
 
  4. На локальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів відповідно до  закону репрезентативними є:
 
  сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності - вільно обрані представники (представник) працівників;
 
  сторона роботодавця, суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця.
 
 
  5. Професійні спілки  та  їх  об'єднання,  організації роботодавців та їх об'єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження репрезентативним організаціям та об'єднанням відповідного рівня для представлення своїх інтересів або вносити на розгляд  відповідних  органів  соціального  діалогу  свої пропозиції. Ці пропозиції є обов'язковими для розгляду сторонами під час формування узгодженої позиції та прийняття рішень.
  
 
 
Стаття 7. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження
 
 
{ Стаття 7 набирає чинності з 18.07.2011 - див. пункт 1 статті 20 цього Закону }
 
  1. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об'єднань, організацій роботодавців та  їх об'єднань проводиться:
  на національному та галузевому рівнях - Національною службою посередництва і примирення;
  на територіальному  рівні  -  відповідними відділеннями Національної служби посередництва і примирення.
 
 
  2. Підтвердження репрезентативності суб'єктів  сторони профспілок та сторони  роботодавців  здійснюється  відповідно Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями один раз на п'ять років. Профспілки, їх організації та об'єднання, організації  роботодавців  та  їх  об'єднання, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до Національної  служби посередництва і примирення та відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.
 
 
  3. Національна  служба посередництва і примирення та її відділення за  результатами  оцінки  відповідності  критеріям репрезентативності  та підтвердження репрезентативності ведуть реєстр цих організацій (об'єднань).
 
 
  4. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців затверджується  Національною  службою посередництва і примирення після погодження сторонами соціального діалогу на національному рівні.
 
 
 Стаття 8. Форми здійснення соціального діалогу
 
 
 1. Соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального діалогу відповідного рівня у формах:
 
 обміну інформацією;
  консультацій;
  узгоджувальних процедур;
  колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.
  2. Обмін інформацією здійснюється з метою з'ясування позицій, досягнення домовленостей, пошуку компромісу і прийняття спільних рішень з питань економічної та соціальної політики.
  Порядок обміну інформацією визначається сторонами. Жодна із сторін не може відмовити в наданні інформації, крім випадків, якщо така інформація відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.
  3. Консультації проводяться за пропозицією  сторони соціального діалогу з метою визначення та зближення позицій сторін при прийнятті ними рішень, що належать до їх компетенції.
  Сторона-ініціатор направляє  іншим сторонам письмову пропозицію із зазначенням предмета консультації та терміну її проведення. Сторони, які одержали таку пропозицію, зобов'язані взяти участь у консультації, спільно погодити порядок і строки її проведення та визначити склад учасників.
  4. Узгоджувальні процедури здійснюються з метою врахування позицій сторін, вироблення компромісних узгоджених рішень під час розроблення проектів нормативно-правових актів.
  Порядок проведення  узгоджувальних  процедур  визначається органами соціального діалогу відповідного рівня, якщо інше не передбачено законодавством або колективними угодами.
  Недосягнення компромісу  між  сторонами  за  результатами узгоджувальних процедур не може бути підставою для перешкоджання роботі органів соціального діалогу.
  5. Колективні  переговори  проводяться з метою укладення колективних договорів і угод.
  За результатами колективних переговорів  укладаються колективні договори та угоди:
  на національному рівні - генеральна угода;
  на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди;
  на територіальному рівні - територіальні угоди;
  на локальному рівні - колективні договори.
  Порядок проведення  колективних  переговорів  визначається законом.
 
 
 Стаття 9. Органи соціального діалогу
 
 
 1. Для ведення соціального діалогу на  національному  і територіальному  рівнях з рівного числа представників сторін соціального діалогу відповідного рівня у порядку, визначеному статтями  11  та  17  цього Закону, утворюються Національна тристороння соціально-економічна рада та територіальні тристоронні соціально-економічні ради.
  За ініціативою сторін можуть утворюватися  галузеві (міжгалузеві) тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради та інші тристоронні органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо).
  На локальному рівні для ведення колективних переговорів з укладення колективних договорів стороною працівників (суб'єктами якої є первинні  профспілкові  організації,  а  в  разі  їх відсутності - вільно обрані представники (представник) працівників) та  стороною  роботодавця  (суб'єктами  якої  є роботодавець  та/або  уповноважені  представники  роботодавця) утворюється двостороння робоча комісія відповідно закону.
  2. Тристоронні або двосторонні органи соціального діалогу утворюються за спільним рішенням сторін відповідного рівня за ініціативою будь-якої сторони соціального діалогу відповідного рівня.
  3. Після прийняття  сторонами  рішення  про  утворення тристороннього або двостороннього органу соціального діалогу та його кількісний склад кожна сторона соціального діалогу самостійно призначає (делегує) для участі в його роботі своїх повноважних представників.
  4. На  національному  рівні представники сторони органів виконавчої влади в органах соціального діалогу призначаються Кабінетом Міністрів України, на галузевому рівні - рішенням центральних органів виконавчої влади, на територіальному рівні - рішеннями  місцевих органів виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування, що діють на території  відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
  5. Профспілкова сторона та сторона роботодавців, суб'єкти яких підтвердили свою репрезентативність, самостійно визначають порядок обрання (делегування) представників профспілок та їх об'єднань і організацій роботодавців та їх об'єднань до органів соціального  діалогу  на  зібранні  повноважних представників організацій та їх об'єднань, що мають право участі в соціальному діалозі відповідного рівня.
  Ініціатором проведення  зібрання  може виступати будь-яка репрезентативна організація (об'єднання) відповідного рівня, яка надсилає повідомлення всім іншим репрезентативним організаціям (об'єднанням) не пізніш як за один місяць до його проведення.
  Зібрання повноважних представників вважається правоможним, якщо  в  ньому  взяли  участь  представники більше половини репрезентативних організацій відповідного рівня, які дали згоду на участь у зібранні.
  Для участі в зібранні організації, які отримали повідомлення, подають його організаторам не пізніш як за 10 днів до дня проведення зібрання рішення Національної служби посередництва і примирення або її відповідних відділень про свою репрезентативність.
  Для встановлення  квот  репрезентативні профспілки та їх об'єднання, репрезентативні організації  роботодавців  та  їх об'єднання подають для розгляду на зібранні копії документів, що підтверджують  їх  репрезентативність.  Розподіл квот між репрезентативними  профспілками,  їх об'єднаннями здійснюється пропорційно до чисельності їх членів, а між репрезентативними організаціями роботодавців, їх об'єднаннями - пропорційно до чисельності працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, але не менш як по одному представнику від кожної репрезентативної профспілки, організації роботодавців, їх об'єднань відповідного рівня. Відповідно до затверджених  на  зібранні  повноважних  представників квот репрезентативні  профспілки та їх об'єднання, репрезентативні організації роботодавців та їх об'єднання делегують до складу профспілкової сторони та сторони роботодавців в органи соціального діалогу своїх представників на підставі рішень виборних органів, які діють у цих організаціях згідно з їх статутами.
  У разі ротації у складі діючих тристоронніх або двосторонніх органів соціального діалогу зібрання повноважних представників проводять відповідні сторони цих органів.
  Дії організатора  зібрання  повноважних представників, що порушують права суб'єктів сторін соціального діалогу, можуть бути оскаржені в судовому порядку.
  6. Повноваження  та  організація роботи тристоронніх або двосторонніх органів соціального діалогу регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, статутами, положеннями та регламентами, що затверджуються цими органами.
  Рішення, прийняті тристоронніми або двосторонніми органами соціального діалогу в межах їх повноважень, є обов'язковими для розгляду органами  державної  влади  та  органами  місцевого самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями відповідного рівня.
  Органи соціального діалогу інформують громадськість про свою діяльність та прийняті рішення.
 
 
 Стаття 10. Участь сторін соціального діалогу на національному рівні у міжнародних заходах
 
 
 1. Для участі у  міжнародних  заходах,  в  тому  числі конференціях  Міжнародної  організації  праці,  кожна сторона соціального діалогу на національному рівні самостійно визначає повноважних представників.
  2. З метою сприяння застосуванню міжнародних трудових норм та національним заходам, що  стосуються  діяльності  Міжнародної організації праці, Кабінет  Міністрів  України  проводить консультації на національному рівні з іншими сторонами соціального діалогу,  суб'єктами  яких  є  репрезентативні  всеукраїнські об'єднання профспілок та репрезентативні всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців.
 
 
 Стаття 11. Порядок створення та склад Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 
 
 1. Національна тристороння соціально-економічна рада (далі - Національна  рада)  - постійно діючий орган, що утворюється Президентом України для ведення соціального діалогу.
  2. Національна  рада  складається  з  рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня і об'єднує 60 членів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах:
  20 членів  профспілкової сторони, які делегуються репрезентативними об'єднаннями профспілок, які  мають  статус всеукраїнських;
  20 членів  сторони  роботодавців, які делегуються репрезентативними об'єднаннями організацій роботодавців, які мають статус всеукраїнських;
  20 членів сторони органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів України.
  Делегування членів  профспілкової сторони і сторони роботодавців здійснюється відповідно до частини п'ятої статті 9 цього Закону.
  3. Кожна сторона Національної ради із свого складу визначає співголову та його заступників.
  4. Строк повноважень членів Національної ради становить шість років. Питання позбавлення повноважень члена Національної ради у зв'язку з неналежним виконанням ним обов'язків або з інших причин належить до компетенції кожної із сторін.
 
 
 Стаття 12. Завдання, функції та права Національної тристоронньої соціально-економічної ради 
 
 
1. До основних завдань Національної ради належать:
 
 1) вироблення  консолідованої  позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері;
  2) підготовка та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України з питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин.
  2. Національна рада відповідно до покладених на неї завдань виконує дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення спільної позиції та надання рекомендацій і пропозицій сторін соціального діалогу щодо:
  формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин;
  проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань соціальної та економічної політики і трудових відносин, державних програм економічного та соціального розвитку, інших державних цільових програм;
  державних соціальних стандартів та рівня оплати праці;
  основних економічних  і  соціальних  показників проекту Державного бюджету України на відповідний рік;
  ратифікації Україною конвенцій Міжнародної організації праці, міждержавних угод та нормативних актів ЄС з питань, що стосуються прав працівників і роботодавців;
  створення сприятливого середовища для розвитку соціального діалогу,  ефективної  діяльності суб'єктів господарювання, професійних спілок, організацій роботодавців та їх взаємодії з іншими інститутами громадянського суспільства;
  впровадження міжнародного  і вітчизняного досвіду з організації та ведення соціального діалогу;
  інших питань, які сторони вважають значущими для забезпечення конституційних прав і гарантій громадян, суспільної злагоди, соціально-економічного розвитку держави.
  3. Пропозиції та рекомендації, прийняті в межах компетенції Національної ради та схвалені її рішенням, є обов'язковими для розгляду  органами  державної  влади  та  органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані. Для участі у розгляді цих рішень можуть запрошуватися члени Національної ради.
  4. Національна рада має право:
  звертатися з  пропозиціями  щодо  регулювання відносин в економічній та соціально-трудовій сферах, схваленими її рішеннями, до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, їх організацій та об'єднань;
 
 делегувати своїх представників для участі у розгляді органами виконавчої влади, професійними спілками, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями питань соціальної та економічної політики і трудових відносин;
  одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  роботодавців, професійних спілок, їх організацій та об'єднань, підприємств, установ,  організацій  інформацію,  необхідну  для  виконання покладених на неї завдань;
  співпрацювати з органами соціального діалогу інших держав, міжнародними організаціями.
 
 
 Стаття 13. Організація діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 
 
  1. Координує  діяльність  Національної ради Голова, який призначається Президентом України із членів Національної ради за поданням Президії Національної ради терміном на один рік.
  Порядок та черговість ротації  Голови  встановлюються Регламентом Національної ради.
  2. Голова Національної ради:
  скликає засідання, у тому числі позачергові, та головує на них;  приймає рішення про проведення консультацій та узгоджувальних процедур;
  скликає засідання Президії, оперативні наради представників сторін та секретаріату;
  приймає за погодженням із співголовами Національної ради рішення щодо питань, які потребують оперативного вирішення, у порядку, визначеному Регламентом;
  представляє Національну  раду  у  відносинах  з органами державної влади, міжнародними та громадськими організаціями;
  приймає рішення про покладання виконання обов'язків Голови на одного із своїх заступників на час своєї відсутності з поважних причин;
  спрямовує роботу секретаріату Національної ради.
  3. Співголова Національної ради:
  координує діяльність відповідної сторони Національної ради;
  скликає засідання відповідної сторони у разі необхідності узгодження спільної позиції та вирішення питань про зміни у персональному складі;
  представляє позицію  відповідної  сторони  на  засіданнях Національної ради, а також під час проведення на національному рівні консультацій та узгоджувальних процедур;
  інформує членів Національної ради відповідної сторони про результати розгляду питань між засіданнями.
  Співголова Національної ради має двох заступників.
  4. Національна рада забезпечує виконання своїх функцій шляхом проведення  засідань,  консультацій,  семінарів,  конференцій, утворення комітетів, робочих та експертних груп.
  5. Вищим керівним органом Національної ради є засідання, яке проводиться не рідше ніж раз на три місяці згідно з планом заходів з реалізації пріоритетних напрямів діяльності на відповідний рік. Позачергове засідання може скликатися Головою Національної ради, у тому числі на вимогу однієї із сторін.
  Засідання вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу кожної із сторін. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх від кожної сторони.
  6. У період між засіданнями керівним органом Національної ради є Президія.
  До складу  Президії  входять  Голова  Національної ради, співголови Національної  ради,  їх  заступники  та  секретар Національної ради.
  До основних завдань Президії Національної ради належать:
  подання Президенту  України кандидатури на посаду Голови Національної ради, секретаря Національної ради;
  координація діяльності Національної ради, сторін Національної ради у період між засіданнями Національної ради;
  формування пропозиції Голові Національної ради щодо скликання чергових та позачергових засідань Національної ради;
 

  формування порядку денного засідань Національної ради;

 
  розроблення Регламенту Національної ради та змін до нього для подальшого їх затвердження на засіданні Національної ради.
 
  Порядок формування  та роботи Президії Національної ради регулюється Регламентом Національної ради, що затверджується на її засіданні.
 
  7. У разі потреби за рішенням Президії можуть утворюватися комітети, комісії, робочі та експертні групи. До складу зазначених комісій і груп можуть залучатися незалежні експерти та фахівці.
 
  8. Порядок роботи Національної ради регулюється Регламентом Національної ради, що затверджується рішенням Національної ради.
 

 

 
 Стаття 14. Секретаріат Національної ради
 
 
 1. Для організаційного,  інформаційного,  методичного  та матеріально-технічного забезпечення Національної ради Президентом України утворюється  постійно  діючий  орган  -  секретаріат Національної ради (далі - секретаріат).
  2. Секретаріат  очолює  секретар Національної ради, який призначається  Президентом  України  за поданням Президії Національної ради.
  3. Фінансування діяльності  Національної  ради  та  її секретаріату здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
  4. Секретаріат Національної ради діє відповідно до цього Закону та Положення, яке затверджується Президентом України за поданням Президії Національної ради.
 
 
 Стаття 15. Порядок створення та склад галузевої (міжгалузевої) тристоронньої або двосторонньої соціально-економічної ради
 
 
 1. Для ведення соціального діалогу на галузевому рівні з рівної  кількості  представників  сторін  соціального діалогу відповідної галузі чи кількох галузей можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради (далі - галузеві (міжгалузеві) ради).
  Координацію організаційних заходів щодо створення галузевої (міжгалузевої)  ради  здійснює  відповідний центральний орган виконавчої влади.
  2. Рішення про утворення галузевої (міжгалузевої) ради та кількість її членів приймається сторонами соціального діалогу.
  3. Галузева (міжгалузева) рада об'єднує представників сторін соціального діалогу в рівній кількості.  Персональний  склад галузевої (міжгалузевої) ради визначає кожна сторона самостійно. Строк повноважень членів ради становить шість років.
  4. Кожна сторона із свого складу обирає співголову та його заступників.
  Координує діяльність галузевої (міжгалузевої) ради голова, який обирається на першому засіданні із співголів терміном на один рік. Порядок та черговість ротації голови визначаються положенням про галузеву (міжгалузеву) раду.
  5. Організаційне  та матеріально-технічне забезпечення діяльності галузевої (міжгалузевої) ради здійснюється сторонами соціального діалогу в порядку, визначеному положенням про галузеву (міжгалузеву) раду.
  6. Галузева (міжгалузева) рада діє відповідно до цього Закону та положення, затвердженого відповідним  центральним  органом виконавчої влади за поданням сторін соціального діалогу.
 
 
 Стаття 16. Функції та права галузевої (міжгалузевої) ради
 
 
 1. Галузева  (міжгалузева) рада здійснює дорадчі, консультативні та  узгоджувальні  функції  шляхом  вироблення пропозицій  і  рекомендацій  з  урахуванням інтересів сторін соціального діалогу щодо:
  галузевих програм економічного та  соціального  розвитку, законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу галузі;
  оплати праці працівників галузі, забезпечення гідних умов праці та регулювання соціально-економічних питань галузі;
  створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств галузі;
  інших питань, які сторони вважають значущими і вирішення яких істотно впливає на розвиток галузі.
  2. Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням галузевої (міжгалузевої)  ради,  є обов'язковими для розгляду органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців, що діють у галузі.
  Пропозиції з питань,  що  потребують  врегулювання  на національному рівні, подаються на розгляд Національної ради.
  3. Галузева (міжгалузева) рада має право:
  звертатися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування,  професійних  спілок  та організацій роботодавців з пропозиціями, схваленими  рішенням галузевої (міжгалузевої) ради;
  делегувати своїх  представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними  спілками  та  організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;
  одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію,  необхідну  для виконання покладених на неї завдань.
  4. Організаційною формою діяльності галузевої (міжгалузевої) ради є засідання, періодичність проведення яких визначається регламентом.
  Для реалізації своїх  функцій  за  рішенням  галузевої (міжгалузевої) ради можуть утворюватися комісії, робочі групи, проводитися консультації, узгоджувальні процедури, інші заходи.
 
 
 Стаття 17. Порядок створення та склад територіальної тристоронньої соціально-економічної ради
 
 
 1. Для ведення соціального діалогу на територіальному рівні (в  Автономній  Республіці  Крим, областях, містах Києві та Севастополі) з рівного  числа  представників  сторін  можуть утворюватися територіальні тристоронні соціально-економічні ради (далі - територіальні ради).
  Координацію організаційних  заходів  щодо  створення територіальної ради здійснює відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
  2. Рішення про утворення територіальної ради та кількість її членів приймається сторонами соціального діалогу відповідного рівня та затверджується розпорядженням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської  та Севастопольської міських державних адміністрацій.
  3. Територіальна рада об'єднує представників сторін соціального діалогу в рівній кількості. Персональний склад територіальної ради визначає кожна сторона самостійно. Строк повноважень членів ради становить шість років.
  Кожна сторона із свого складу обирає співголову та його заступників.
  4. Координує діяльність територіальної ради голова, який обирається на першому засіданні із співголів сторін терміном на один рік почергово від представників кожної із сторін. Порядок та черговість ротації голови  територіальної  ради  визначаються положенням про територіальну раду.
  5. Організаційне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності територіальної ради здійснюється органами виконавчої влади.
  6. Територіальна рада діє відповідно до цього Закону та положення, затвердженого відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням сторін на основі типового положення, що затверджується Національною радою.
 
 Стаття 18. Функції та права територіальної тристоронньої соціально-економічної ради
 
 1. Територіальна рада здійснює дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів сторін соціального діалогу щодо:
  проектів територіальних програм економічного та соціального розвитку;
  формування місцевого бюджету на відповідний рік;
  нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами  місцевого самоврядування  та стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу відповідної  адміністративно-територіальної одиниці;
  оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
  створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють  на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
  інших питань, що належать до компетенції територіальної ради, які сторони вважають значущими.
  2. Пропозиції  та рекомендації, схвалені рішенням територіальної ради, є обов'язковими для  розгляду  органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані, за участю делегованих членів територіальної ради.
  Пропозиції з  питань,  що  потребують  врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної ради.
  Пропозиції територіальних  рад  відповідних адміністративно-територіальних одиниць  щодо соціального та економічного розвитку територій розглядаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування у встановленому законом порядку.
  3. Територіальна рада має право:
  звертатися до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з пропозиціями, схваленими рішенням територіальної ради;
  делегувати своїх представників для участі в  обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та  організаціями  роботодавців  питань соціальної та економічної політики;
  запрошувати до участі у засіданнях територіальної ради представників районів і  міст  відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
  одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій  роботодавців, підприємств,  установ,  організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
  4. Організаційною формою діяльності територіальної ради є засідання, періодичність проведення яких визначається регламентом територіальної ради.
  Для реалізації своїх функцій за рішенням територіальної ради можуть утворюватися комісії, робочі групи, проводитися консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.
 
 
 
 Стаття 19. Контроль та відповідальність
 
 
 1. Контроль за виконанням прийнятих рішень та досягнутих домовленостей здійснюється безпосередньо сторонами соціального діалогу.
  2. Особи, винні в порушенні законодавства про соціальний діалог, несуть відповідальність згідно із законом.
 
 
 Стаття 20. Прикінцеві положення
 
 
 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 6 і 7 цього Закону, що набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
  2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
  підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;
  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
  забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
  3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
  4. Визначити секретаріат Національної ради правонаступником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України,  створеного  відповідно  до  Указу Президента України  від  29  травня  2006  року  N 453/2006 ( 453/2006 ).
 5. Створені до набрання  чинності  цим  Законом  органи соціального діалогу, координаційні комітети сприяння зайнятості населення,  органи  управління  фондами  загальнообов'язкового державного соціального страхування продовжують функціонувати у попередньому складі  до  прийняття  рішень  про  делегування представників репрезентативних  профспілкових  об'єднань  та об'єднань організацій роботодавців.
 
 
 
Президент України  В.ЯНУКОВИЧ
 
м. Київ, 23 грудня 2010 року  N 2862-VI